Home Blog Page 104

Tænk langsigtet med leasing

I opsvingstider er det vigtigt, at transportbranchen tænker langsigtet, og det kan de gøre ved at lease biler og materiel, så man ikke binder pengene i faste investeringer.

Det er ikke blot dyrt at investere i vare- og lastbiler samt udstyr til transport, det koster også, når bilerne og udstyret skal vedligeholdes. Leasing er et godt alternativ til køb, uanset om man driver vognmandsvirksomhed, eller man arbejder med produktion eller service, og selv står for transporten og ydelserne.

Skab den gode relation
Hos Leasing Fyn, der har mere end 35 års erfaring i at sikre kunderne aftaler, hvor de kan lease både nyt og brugt materiel, gør de meget ud af at rådgive kunderne og bygge relationerne op, så kunderne får den helt rigtige finansiering. Leasingselskabet, der ligger i Odense, sætter en ære i at samle hele Danmark og betjene kunder i hele kongeriget.
“Vi er mere specialiserede end en bank, og vi går ind og ser på den enkeltes aktiver, så hun eller han får den leasingaftale, der passer til kørselsmønsteret, og hvor finansieringen afspejler de reelle udgifter”, fortæller Thomas Vandkrog Darving, der er kundechef og leder af Transport- og industriafdelingen hos Leasing Fyn. Og netop hos Leasing Fyn kan de mærke den stigende interesse for at lease biler og materiel. I 2018 havde firmaet en rekordstor tilgang af nye leasingaftaler på i alt 884,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2017 var en fremgang på 87,8 mio. kr. Det svarer til en vækst på 11 procent.
En leasingaftale med Leasing Fyn betyder, at du langtidslejer det udstyr/driftsmiddel, der er tale om. Det er altså Leasing Fyn, der ejer udstyret/driftsmidlet, men du erhverver dig brugsretten til det i hele leasingperioden. Ved at gå til et leasingselskab får du en sparringspartner, som kender til aktiverne, og som kan rådgive om det bedste køb.

Få den rette rådgivning
Her i de gode tider giver det god mening for virksomhederne at tænke mere langsigtet og tænke i leasing. Det er bedre at have sine aktiver bundet i gældsafvikling over mange år, end man pludselig skal ud at købe dyrt ind og trække på kassekreditten, som kan blive nødvendig, hvis tiderne skifter.
“Kunden kan frit vælge leverandør, og det er kunden selv, der aftaler prisen for udstyret eller køretøjet med leverandøren”, fortæller Thomas Vandkrog Darving og uddyber:
“Når aftalen er på plads med leverandøren, så indgår du en leasingaftale med os, der er tilpasset kundens behov samt udstyrets levetid og holdbarhed. Det er vigtigt, at vi kigger på helheden. Hvis en vognmand vil have en stor diesellastbil, som skal køre mange kilometer, skal den finansieres rigtigt, så vognmanden ikke ender med at sætte penge til og få en skæv aftale”.

Udnyt mulighederne
Ud over leasing af varebiler og lastbiler/trailere har du hos Leasing Fyn også mulighed for at lease til mange andre formål. Det kan være industri-, entreprenør- eller landbrugsudstyr, personbiler og diverse former for it-udstyr for blot at nævne nogle af mulighederne.
Hos Leasing Fyn har de hele paletten af finansieringsløsninger og leasingmodeller. Her er mulighed for at lease både nyt og brugt, at sæsonlease og få det finansieret med en fast eller variabel leasingydelse.

Skift ud undervejs
Undervejs i leasingperioden er der mulighed for at skifte udstyret ud, hvis behovene ændrer sig.
Læs meget mere på www.leasingfyn.dk og find det helt rigtige materiel hos din livslange leasingpartner.

Kontakt finansieringskonsulenterne 

Du kan kontakte finansieringskonsulenter fra Leasing Fyn under Transport- messen i Herning den 21. til 23. marts. 2019. Her kan du få en god snak om potentialet i leasing, uanset hvor i Danmark du bor. 

www.leasingfyn.dk

Flash Organisations viser vejen for transport- og logistikbranchen

Såvel store som små aktører i branchen kan undgå stopklodser og omstille sig hurtigere ved at benytte Flash Organisations.

Inden for transport og logistik er forandringer og vigtige beslutninger daglig kost, hvad enten der er tale om digitalisering, bæredygtig omstilling eller udvidelse af e-handel. I mange tilfælde har virksomhederne ikke allerede de fornødne ressourcer til at effektuere en omstilling – det er den slags situationer, COMATCH har specialiseret sig i.

I Norden er der færre inden for transport og logistik, som har taget springet fra fast ansættelse til konsulent – set i forhold til brancher som IT og medier – men såvel større som mindre virksomheder er for alvor begyndt at få øjnene op for fordelene ved Flash Organisations.

Søren Schulian er en del af COMATCH- konsulentnetværket og har 30 års erfaring inden for transport. Han forklarer, hvorfor Flash Organisations kan være den ideelle løsning på de udfordringer, som branchen oplever:

”Transportsektoren som helhed står de næste 3-5 år over for en række udfordringer, der hænger sammen – blandt andet bæredygtighed, digitalisering og behovet for specifikke ekspertressourcer.

99 procent af al transport finder sted med fossile brændstoffer, og i takt med de politiske ønsker om at gøre en omstilling til mere bæredygtige drivmidler lovpligtig, ser vi et voksende pres fra forbrugere, der er blevet mere bevidste om, hvad de køber, og hvilken indvirkning deres forbrug har på miljøet.

Det stiller krav til alle led i kæden – krav der ofte nødvendiggør omstillinger inden for IT/digitalisering, når planlægningen skal optimeres så der undgås tomkørsel og andet spild. I processer hvor der er flere interessenter, kan man med fordel have en eller flere eksterne – og dermed upartiske – konsulenter til at hjælpe med at etablere tværgående netværk, hvor der deles data og indgås aftaler.

Det er her, hvor konceptet Flash Organisations virkelig kommer til sin ret: Specifikke eksperter hyres ind til at løse bestemte opgaver langt hurtigere end hvis der først skulle uddannes interne folk. Det betyder dog ikke, at der er tale om en kortsigtet investering – tværtimod. Mange af de omstillingsprocesser, der indgår i en virksomheds strategi, vil før eller siden overgå til en kontinuerlig driftsfase båret af faste ansatte, der uddannes sideløbende med omstillingen.”

COMATCH er en af verdens førende online markedspladser for uafhængige konsulenter. Med mere end 7000 internationale konsulenter giver den transport- og logistikbranchen hidtil uset adgang til en unik mulighed for at sammensætte det helt rigtige projektteam med de bedst matchende kompetencer.

Medstifter og administrerende direktør for COMATCH, Christoph Hardt udtaler: “Kun virksomheder, der er i stand til at beherske Flash Organisations, vil få succes i fremtiden”.
Toby Toudal Nielsen er direktør for Norden hos COMATCH. For yderligere information kan han kontaktes på 44 20 85 00 eller t.nielsen@comatch.com – eller besøg www.comatch.com.

Flash Organisations

1. En Flash Organisation er et team af eksperter, der sammensættes for at løse en bestemt opgave, hvorefter teamet opløses igen. 

2. Teamet består typisk af internt personale samt eksterne konsulenter udvalgt efter hvilke kompetencer, der er behov for. 

3. I modsætning til almindelige projektgrupper kan Flash Organisations samles ekstremt hurtigt i kraft af matchning-teknologi – og de kan opnå bedre resultater på kortere tid.

www.comatch.com 

Hvad byder fremtidens veje?

Hvis miljø- og vejafgifter bliver en realitet i det politiske landskab, kan det få store konsekvenser for transportsektoren, hvis distributørerne ikke er forberedt.

Debatten om vejafgifter ligger og ulmer på den politiske scene, og det kan få stor betydning for transportsektoren, fordi en stor del af de logistiske omkostninger ligger på landevejene.

“Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske med både miljø- og vejafgifterne, som virkelig kan dele transportsektoren op i vindere og tabere”, fortæller Leif Storm, der er senior consultant hos konsulenthuset Langebæk, der hjælper virksomhederne med at bygge bro til kunderne ved at optimere supply chain, logistik og distribution.

Ifølge Leif Storm vil vinderne blive de distributører, der har også tænkt de mindre biler ind i logistik og transport, fordi transport er dyr, og det handler om at få distributionsomkostningerne ned. Og her vil de små biler i højere grad kunne overholde reglerne.

Leif Storm

Kør intelligent
I dag ser vi allerede, hvordan flere supermarkeder lover timelevering af varer efter kundens ønsker, og det kræver, at transporten organiseres, så bilerne ikke kommer til at køre unødige kilometer, belaster distributørens økonomi samt miljøet.

Hos Langebæk ved de, at netop logistik og transport er helt centrale i virksomhedernes evne til at få succes. I disse år oplever vi, hvordan infrastrukturerne ændrer sig, lagrene centraliseres, tænkes og placeres anderledes, og pakkecentraler skyder op især for at imødekomme den stigende e-handel, hvor kunderne har en forventning om, at små blandede ordrer leveres effektivt og ikke mindst hurtigt.

“Vi oplever, at transport er blevet meget mere professionaliseret gennem de senere år, og den udvikling vil vi blot se mere af”, fortæller Leif Storm.

Optimer varelageret
Hos Langebæk rådgiver de blandt andet kunder i, hvordan de kan netværksoptimere, så virksomhederne ikke løber tør for plads, men får fordelt varerne effektivt på de forskellige lagre, så lageret performer optimalt uden flaskehalse.

En af de virksomheder, som Langebæk, har samarbejdet med, er Arla.

“I forbindelse med Arla’s store transformeringsprogram Calcium, har vi søgt ekstern konsulentbistand bl.a. hos Langebæk. Vores fælles projekt afdækkede et større potentiale ved at øge mængden af varer, som distribueres direkte fra vores mejeri i Aylesbury – verdens største frisk mælk mejeri – til vores kunder. I stedet for at trække disse gennem vores distributionscentre”, siger Kim Staarup, Global Director hos Arla Foods. I øjeblikket er Arla ved sikre de fysiske forhold, som er nødvendige for at implementere dette.

Genvind overblikket
En af de andre udfordringer, som Langebæk ofte hjælper virksomheder med, er at give et indblik i distributionen.

“Mange virksomheder har outsourcet distributionen, som ikke er en kerneopgave eller har lejet sig ind på lagre. Når virksomheder eksempelvis skal genforhandle kontrakter, har de ofte brug for hjælp til at genskabe overblikket, og her kan vi være til en stor hjælp”, forklarer Leif Storm.

Tænk skalerbarheden ind
Virksomhederne har ofte benyttet sig af knopskydning, så når væksten meldte sig, blev endnu et lager føjet til porteføljen, hvilket spænder ben for overskueligheden, flowet af varer og ikke mindst risikoen for at varer beskadiges, hvis de skal flyttes unødigt mellem lagre.

Netop virksomheders egen succes kan blive et logistisk mareridt, hvis skalerbarheden på lageret ikke tænkes ind fra et tidligt stadie. Den lille iværksætter, der sælger fiskegrej eller modetøj, kan hurtigt drukne i sin egen succes, hvis de rigtige varer ikke leveres hurtigt til kunderne.

“Det handler om at tænke logistik, lager og distribution ind i tide, og gøre det skalerbart, og det er her, vi bruger vores mangeårige erfaring på området, fortæller” Leif Storm.

Ved at reducere omkostninger til din distribution, reducerer du også miljøbelastningen.

En meget stor del af de logistiske omkostninger ligger nemlig på landevejen, og Langebæk hjælper med at finde den rette balance mellem dit serviceniveau og dine kunders forventninger med et optimalt ressourceforbrug til følge.

Læs mere om, hvordan Langebæk kan hjælpe med at håndtere fremtidens logistik og transport på www.langebaek.com

Transport- og logistikklyngen vil være Danmarks største

Skandinavisk Transport Center, der ligger tæt på Køge Havn, opruster, så de kan forsyne mere end 1.5 millioner danskere i hovedstadsområdet med alt fra fødevarer til byggematerialer.

På vejene omkring Køge Havn ruller lastbilerne travlt afsted. Kursen er enten sat mod Skandinavisk Transport Centers (STC) 1,8 millioner m2 eller mod Køge Havn, som blot ligger tre kilometer fra centeret.

Både STC planlægger at udvide, og havnen er ved at tredoble sin størrelse og udvide arealet til omkring knapt en million m2, så endnu flere og endnu større skibe baner sig vej ad den blå motorvej, der åbner porten mod øst.

“Vi er i fuld gang med at byggemodne endnu 700.000 m2, så vi i STC i alt dækker omkring 2,5 mio. m2 og bliver kongerigets største transport og logistikcenter, der kan tiltrække en stribe innovative virksomheder”, fortæller Thomas Elm Kampmann, som er direktør for STC.

Allerede nu har fødevaregiganterne Netto og Lidl slået sig ned sammen med blandt andre Nomeco, der leverer medicin til sygehuse og apoteker. PostNord er klar til at sortere fremtidens pakkepost i deres moderne distributionscenter.

Køge er fremtiden
STC er delt op i et egentligt transportcenter, der kan servicere lastbiler og varevogne, så her er tankanlæg, service- og reparationsmuligheder, vaskeanlæg, parkering samt cafeteria.

Derudover er der et stort erhvervsområde til forskellige typer erhverv. Centeret ligger lige ved knudepunktet, hvor de tre motorveje E20, E47 og E55, der rækker ud mod Europa, mødes.

Jernbanen ligger tæt ved og ikke mindst den blå motorvej i form af Køge Havn, der åbner udsynet og mulighederne mod øst. Den geografiske placering ligger ikke blot optimalt i forhold til de 1,5 millioner forbrugere i hovedstadsområdet, men der er heller ikke langt til de tre millioner forbrugere i Øresundsregionen.

“Havneudvidelsen betyder, at der er allerede gravet dybere sejlrender, og vanddybden er øget fra 7 til 9,5 meter, så dobbelt så store skibe kan anløbe havnen. Arealerne omkring havnen udvides også, og det giver virksomhederne en unik chance for at flytte ind i første række”, fortæller Thomas Elm Kampmann.

Udvidelsen af havnen, der forventes færdig om et par år, omfatter blandt andet et område på 400.000 m2, nye dækmoler og en unitterminal på 250.000 m2.

Godskorridor er på vej
Regeringens ønske om at benytte flere transportformer, der skal skåne miljøet, passer også godt ind i billedet, fordi både STC og Køge Havn ligger centralt i forhold til jernbanen. Og når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, vil Køge placere sig endnu stærkere på det globale landkort.

“ScanMed godskorridoren (Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor) er en højt profileret EU-transportkorridor. Og specielt den elektrificerede jernbane kan binde infrastrukturen sammen miljømæssigt rigtigt fra Stockholm til Palermo”, fortæller Thomas Elm Kampmann og uddyber:

– I den forbindelse er det vigtigt, at vi her i Danmark sørger for at etablere en kombiterminal, hvor godset kan læsses mellem tog og biler. Ellers vil vi bare fra første dag se de store godstog pløje sig op gennem den sjællandske muld og sætte kurs mod Sverige, hvor de har faciliteterne. Det vil ikke blot koste arbejdspladser, forsinke godset, men også skade miljøet.

Allerede nu arbejder blandt andet Region Sjælland og Danske Speditører på at realisere en kombiterminal.

Logistikklyngen i Køge

Køge Havn og STC er kommunalt ejede enheder og drives som ét selskab med samme ledelse. 

Denne organisationsform underbygger intentionerne om en effektiv transport- og logistikklynge.

Læs meget mere om porten mod øst på www.stc-koege.dk, og se hvordan Køge er fremtiden for din forretning.

Jernbanen kommer stærkt igen

Med den planlagte åbning af Femern Bælt-forbindelsen får det højtprofilerede EU-projekt Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor en strategisk rolle i jernbanegodstransporten. Danmark er med på ruten, som strækker sig fra Stockholm i nord til Palermo i syd.

I Danmark er der ønske om at skabe en konkurrencedygtig grøn jernbane i vækst, som skal bidrage til en mere miljøvenlig transportsektor og samtidig reducere den tunge trafik og trængslen på vejene.

Godset skal på banen
Den politiske ambition har i mange år været, at i 2030 har man flyttet en tredjedel af den godstransport, der fragtes i mere end 300 km, fra lastbilerne over til jernbane og vandveje.

For det kan realiseres, skal godstrafikken på jernbanen opprioriteres, og EU-projektet med godskorridoren, som kommer til at gå gennem Danmark, giver mulig for, at jernbanen kan komme mere i spil til at flytte gods over længere strækninger.

Fra EU’s side er det ønsket at sætte fokus på infrastrukturen på strækningerne gennem Europa, for at afhjælpe flaskehalse og styrke sammenhængskraften, så jernbanedriften bliver konkurrencedygtig i forhold til andre transportformer.

“Godskorridoren er et rigtigt interessant projekt set i lyset af åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, hvor vi allerede fra dag et, vil se de tungt læssede godstog pløje sig op gennem den sjællandske muld”, fortæller Thomas Elm Kampmann, der er direktør for Skandinavisk Transport Center i Køge.

Miljøet skal skånes
Transport står for omkring en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Selv om transporten er blevet mere energieffektiv, så er der behov for både i Danmark og EU at reducere transportens CO2-udledning.

I dag produceres en stor del af varerne i forvejen tæt på jernbanenettet i Europa, hvilket også bidrager positivt til den grønne tanke eksporttanke.

Og i EU forventer man en udvikling i godstransporten på jernbanerne på op mod 79 procent frem til 2050. Det svarer til en vækst på 1,5 procent om året og spiller godt ind i den danske ambition om, at gods skal fragtes grønnere og mere miljørigtigt.

Faktisk har tendensen i Danmark de senere år været, at mere gods er blevet fragtet af den blå motorvej – med skib, som er bedre for miljøet end lastbilerne.

Vi skal med på vognen
Et andet vigtigt element for at fremme den grønnere trafik er, at jernbanernes infrastruktur tænkes sammen med havnenes.

Og hos Skandinavisk Transport Center, hvor de arbejder fremadrettet med infrastrukturen på både vejene omkring Køge samt havnen, ytrer de ønske om, at den grønne tanke tænkes ind i infrastrukturen.

“Det er vigtigt, at politikerne viser velvilje til, at vi kan etablere en kombiterminal, hvor gods kan læsses mellem biler og tog. Ellers vil vi bare stå og vinke til de store godstog, når de kommer nede fra Europa og sætter kurs direkte mod Sverige, hvor de har faciliteterne”, siger Thomas Elm Kampmann og uddyber: “Det vil ikke bare koste arbejdspladser, men også forsinke godset og skade miljøet”.

Godskorridoren er blot en af flere, der allerede er etableret i Europa. Og selv om Femern Bælt-forbindelsen stadig har nogle år til åbningsdagen, skal vi allerede begynde at forberede os, hvis vi vil med på vognen.

Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

Danmark tilhører Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC 3), der er en godskorridor, som løber gennem Oslo-Stockholm-Trelleborg-Malmø-København-Hamborg-Innsbruck-Verona-La Spezia-Livorno-Ancona-Taranto–Augusta-Palermo.

Den grønne omstilling – også transportsektorens ansvar

Transport er en del af løsningen på klimaudfordringen. Det er også nødvendigt, da transport står for ca. en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Transportbranchen er klar til at tage ansvar, men skal derfor vælge de rigtige løsninger, hvor vi bevarer konkurrenceevne og høj mobilitet.

Af Michael Svane, brancedirektør DI Transport

For transport og vækst hænger sammen. Det er en grund til, at antallet af lastbiler og storebæltsforbindelsen er en god indikator for vækst. Når det går godt i Danmark med høj beskæftigelse, vækst og velstand, sælger vi flere varer, der skal transporteres til udlandet. Vi køber også flere varer. Og der er flere, der skal transportere sig på arbejde.

Den gode nyhed er, at vi er på vej. Transportens CO2-udledning stiger ikke længere i samme takt som væksten i trafikken. Personbiler, taxier, varebiler og lastbiler er blevet mere energieffektive. Vi blander biobrændstof i benzin og diesel. Flere og flere busser kører på alternative drivmidler som el eller biogas. Og luftfarten er kommet med i EU’s kvotesystem.

Afhængig af samarbejde
Der er tre udfordringer, der skal løses, for at vi kan komme i mål.
For det første kan Danmark ikke løse det alene. Transport er i sin natur grænseoverskridende og en forudsætning for Danmarks samhandel. Vi er derfor i høj grad afhængige af fælles EU-regler.

Det er f.eks. EU, der fastlægger regler for, hvilke biler og andre køretøjer der kan produceres og sælges i EU, og hvor energieffektive de skal være. Vi skal derfor støtte de forslag til EU-regler, der allerede er fremlagt og som stiller krav til mere energieffektive biler, varebiler og lastbiler.

Effektiviteten er vigtig
For det andet er det dyrt at gennemføre en grøn omstilling af transportsektoren. Det skyldes bl.a., at transportsektoren bidrager stort til statskassen med brændstofafgifter, registreringsafgift mv. Statens indtægter fra afgifter på transport nærmer sig 50 mia. kr. om året.

For det tredje skal vi fortsat gøre transporten mere energieffektiv. Selv om vi på sigt skal have flere alternative drivmidler ind, kan vi stadigvæk reducere miljø- og klimapåvirkningen ved at bruge mindre brændstof.

For erhvervstransporten er det allerede et konkurrenceparameter, da brændstof udgør en stor del af omkostningerne.

Vi skal fortsat satse på godstransport med jernbane og større lastbiler, der kan transportere mere gods med samme energiforbrug og lastbiler, der leverer varer uden for myldretiden. Det er eksempler på mere energieffektiv godstransport og varelevering.

Nye faktorer og alternativer
En velfungerende kollektiv trafik er tilsvarende et energieffektivt alternativ til bilen, der også reducerer trængsel. Vi skal også fortsat understøtte cyklisme, som i dag er en vigtigt del af transportsystemet.

Vi kan også understøtte en mere energieffektiv transport med ny asfalt med lavere rullemodstand og investeringer til at reducere trængsel, så vi bruger energi på at bevæge os fremad frem for at holde stille i kø.

For det fjerde skal vi indrette os teknologi-neutralt. Selv om vi kan komme langt med mere energieffektiv transport på kort sigt, så kommer vi ikke uden om, at vi skal have flere alternative drivmidler ind.

Der er desværre en tendens til, at nogle stirrer sig blinde på ét alternativt drivmiddel. Hvis vi skal løse transportens klimaudfordringer, skal alle typer af alternative drivmidler i spil. Det gælder både el, brint, biogas, biobrændstoffer mv.

Lakmustesten for en samlet strategi må være både klima, konkurrenceevne og mobilitet. Alle tre mål skal være opfyldt, hvis vi skal være sammen om grøn transport.
Jeg er sikker på, at transportmessen vil vise, at den grønne omstilling er langt fremme både hvad angår køretøjer, drivmidler, it og meget andet.

Rustbeskyt dine industri- og erhvervskøretøjer

Det danske klima er hård ved køretøjer og materiel, så derfor tilbyder Dinitrol nu også rustbehandling til lager, industri og erhverv.

Det er dyrt at investere i eksempelvis lastbiler, entreprenør- og landbrugsmaskiner, multimaskiner til Vej & Park, erhvervsbiler og køretøjer til lageret. Disse maskiner skal typisk holde længe og være driftssikre til at kunne modstå det danske rustfremkaldende klima.

“Vi ved, at redskaberne, der typisk sidder yderst på maskinerne, er ekstra udsatte, da de er i direkte kontakt med snavs, fugt, græs og salt”, siger Mogens Vestergaard Hansen, Teknisk Chef hos Dinitrol Danmark, som har mere end 70 års erfaring med rustbeskyttelse.

Oprust til det danske klima
For at tage hånd om dette problem har Dinitrol lanceret behandlinger rettet mod disse køretøjer med specialproduktet 4010, som kan sikre den nødvendige vedligeholdelse og rustbeskyttelse, så køretøjer og lagermateriel kan bevare deres værdi og brugsevne.

Beskyt ude og inde
Store mængder af kondensvand i kroge og samlinger udsætter industri- og erhvervskøretøjer for rustangreb året rundt, selv inde på lagrene er der behov for at rustbeskytte på grund af klimaet, og Dinitrol har udviklet teknologier til også at behandle lagerkøretøjerne, så de effektivt kan udføre deres opgaver i mange år frem.

Danmark ligger midt i det såkaldte ærtebælte, der strækker sig fra det nordlige Storbritannien, henover det sydlige Norge og Sverige, samt hele Danmark og det nordlige Tyskland.

Navnet kommer af, at klimaet her er optimalt til at dyrke grønne ærter, på grund af den meget høje luftfugtighed.

I Danmark har vi temperaturer mellem 12 og 17 grader størstedelen af året og en høj luftfugtighed, som giver en optimal grobund for både rust og grønne ærter.

Investeringen skal holde i mange år
Hos Dinitrol har de stort kendskab til behandling af alle slags køretøjer i maskinparken. De behandler maskinerne med den specialudviklede Dinitrol 4010, som er et hårdført og gennemsigtigt produkt, der sikrer maskinen mod rust, og holder den driftssikker i mange år.

Ved at forebygge rustangreb på køretøjer og tilbehør forlænges materiellets levetid. En investering i en Dinitrol Materiel behandling er derfor en investering for at minimere omkostninger.

Behandlinger der kan arbejdes med
Dinitrol har, som de eneste på markedet, et specielt industri-rustbeskyttelsesprodukt til brug på alle slags industri- og erhvervskøretøjer.

Det lak-lignende produkt tørrer op på overfladen, kan tåle temperaturer på op til 200 grader, er 100 procent transparent og kan højtryksrenses, uden det vaskes af.

Materiellet er derfor fuldt ud funktionelt efter behandling, ligesom oplysningstavler fortsat er synlige.

“Vi arbejder hele tiden på at gøre verdens bedste rustbeskyttelse endnu bedre. På den måde kan vi altid sikre den bedste kvalitet. Hos Dinitrol er kvalitet og service afgørende for en ordentlig rustbeskyttelse – og vores kunders tilfredshed”, forklarer Mogens Vestergaard Hansen, Teknisk Chef hos Dinitrol Danmark

Verdens bedste rustbeskyttelse
siden 1947

Dinitrol har på verdensplan mere end 70 års erfaring inden for rustbeskyttelse og er Danmarks største udbyder af undervognsbehandling til både privat og erhverv med centre fordelt over hele landet.

Læs meget mere om, hvordan du beskytter på erhverv.dinitrol.dk

Vejen frem er gas

Danmark halter bagud i forhold til at udnytte biogas som brændstof i transportsektoren. Hos IVECO, der siden 1996, har produceret bæredygtige biler, busser og varevogne, er de ikke i tvivl om potentialet.

Morten Iversen

Ifølge tal fra Det Europæiske Miljøagentur, EEA, står transport står for omkring 14 procent af den samlede udledning af CO2 på verdensplan. Og i Europa, hvor der er mange lastbiler, busser og varevogne, hedder tallet 27 procent.

Det summer af aktivitet lige syd for grænsen, hvor interessen for lastbiler og varevogne, der kan køre på gas og el, er eksploderet, efter Tyskland har besluttet at ophæve vejskatten for denne grønne transportform.

“En stor diesellastbil, der kører omkring 800.000 km på fem år, udleder omkring 640.000 kg/CO2. Kører den i stedet det samme antal km på biogas, reduceres CO2-udledningen med 462.000 kg/CO2. Det er netop det regnestykke, de kan se meningen i syd for grænsen, hvor de gasdrevne biler vinder frem”, fortæller Morten Iversen, der er Nordic Sustainability Manager hos IVECO Denmark, der siden 1996 har produceret lastbiler, varevogne og busser, som kører på gas.

Hos IVECO mærker de en stigende interesse for de bæredygtige biler, der nu udgør omkring 80 procent af de producerede biler.

Danmark skal ændre kurs
I Danmark, hvor det grønne energifokus meget har centreret sig om vindmøller og eldrevne biler, er biogassen desværre ikke med helt fremme i første række på den politiske dagsorden.

De eldrevne biler er bestemt et sympatisk projekt, men taler man tungere transport, vil der gå mange år, før batterierne er så teknologisk langt fremme, at en stor lastbil eller en bus for alvor kan få gavn af dem.

Biogassen er så effektiv, at de store lastbiler kan køre fra London til Madrid på en enkelt tankfuld.

“I Danmark er det 27 procent dyrere at tanke en liter biogas end en liter diesel på grund af skatter og afgifter. Vi håber, det regnestykke kommer til at se anderledes ud i fremtiden, så vi kan få mere af den grønne transport”, siger Morten Iversen og efterlyser flere muligheder for at tanke biogas på de danske veje.

Den enkleste måde at sænke prisen på biogas til transport er at fjerne naturgasafgiften på biogas leveret ud via fyldestationer.

I Danmark findes der kun omkring 17 tankstationer fordelt på det danske vejnet, og kigger man på de store byer eksempelvis Århus, skal man spejde langt efter biogassen, for her er en helt tom plet på landkortet.

Ser man i stedet på Tyskland og Sverige er der henholdsvis 880 tankstationer i det tyske og 182 på den anden side af Øresund.

“Den enkleste måde at sænke prisen på biogas til transport er, at fjerne naturgasafgiften på biogas leveret ud via fyldestationer. Det vil spare 3,67 kr./kg (3,033 kr/m3) og vil gøre biogassen til et meget konkurrencedygtigt alternativ til diesel”, siger Morten Iversen og uddyber:

“Alle biogasselskaber garanterer, at gas tanket på fyldestationer er biogas. Det kan gøres på certifikatniveau, som vi kender det fra grøn strøm, hvilket vil få markedet til selv at vælge grønt uden en rød bundlinje”.

Der skal fokus på gyllen
Der er kun omkring 150 biogasanlæg i Danmark, hvoraf størsteparten findes på gårdene.

Kritiske røster har været fremme med, biogasanlæggene ikke kan betale sig, fordi landbruget ikke producerer nok affaldsstoffer til at lave gyllen om til gas.

Alle biogasselskaber garanterer at gas tanket på fyldestationer er biogas. Dette gøres på certifikatniveau på lignende vis som grøn strøm.

“Danmark udnytter kun mellem 15-17 procent af affaldsstofferne fra landbruget, og vi har brug for flere biogasanlæg. Landbruget viser stor interesse, så vi håber på, at politikerne vil se mere i den her retning, hvor vi både kan gøre noget godt for landbruget, transportsektoren og ikke mindst miljøet”, siger Morten Iversen og uddyber:

“I dag producerer vi biogas til omkring 10.000 af de store lastbiler, men vi har mindst fem gange så meget kapacitet”.

I december 2018 kom der en julegave til den grønne udvikling på transportområdet fra EU, da det nye direktiv Renewable Energy Directive 2018/2001, blev en realitet.

I direktivet viser tal, at der en besparelse på op til 179 procent CO2, hvis transportsektoren vælger at køre på gas i stedet for den meget mere forurenende diesel. Direktivet skal indfases i løbet af de næste to år og erstatter det forudgående.

En af IVECOs store lastbiler har kørt turen på de 1728 km fra London til Madrid blot på en enkelt tankfuld biogas og bidrager dermed til en grønnere transportsektor, der reducerer CO2-udledningen markant. 

Læs meget mere om fremtidens grønne
transport på www.iveco.com

Optimer lagerkapaciteten med Radioshuttle™

Lagerkapacitet er dyr, og derfor er det vigtigt at optimere den mest muligt. Radioshuttle™ er et satellitlagringssystem der automatisk håndterer paller i en dybdestablingsreol. Den optimerer kapaciteten og samtidig øger den sikkerheden på lageret.

Lageret er en meget vigtig del af en produktionsvirksomhed. Her håndteres virksomhedens indgående og udgående produkter. Det er et sted der ofte kan spares mange penge på ved optimering af lagerkapacitet og varehåndtering.

»Virksomheder står ofte i den situation, at de har svært ved at pakke deres reoler så kompakt som de ønsker det. Det kræver plads at komme til for de traditionelle gaffeltrucks, og hvis du stabler i højden uden reoler, er det ofte meget begrænset hvor højt du kan stable,” fortæller Jes Hedelund Boelt, salgskonsulent hos EAB Lagerindretning.

”En anden ting som også alt tid kommer på tale når man snakker om investering til lageret er hvor hurtig en tilbagebetalingstiden (payback) man har. Med vores Radioshuttle™ har man generalt en tilbagebetalingstid på under 2 år og det gør derfor dette system utrolig intressant for virksomhederne” siger Jes Hedelund Boelt.

Radioshuttle™, er en radiostyret satellit. Den ikke alene hjælper med at optimere lagerkapaciteten markant, den nedbringer også risici for personskader, skader på reolerne, og den optimerer arbejdsgangene på lageret.

”Vi har lanceret den sjette generation af Radioshuttle™ , som er den nyeste version af vores robot til håndtering af lastpaller i en dybdestablingsreol. Du placerer den i reolen og placerer pallen oven på den. Den kører så automatisk pallen ind i bunden af reolen, og vender derefter tom tilbage til fronten af reolen. På den måde kan reolen pakkes uden at gaffeltrucken skal ind i reolens kanaler,” forklarer Jes Hedelund Boelt.

Radioshuttle™ arbejder som standard i temperaturer fra – 30 grader til + 40 grader 24/7.

EAB  udvikler lagerløsninger til danske virksomheder, så man får det optimale lager. EAB Lagerindretning har leveret shuttle anlæg på helt op til 25000 pallepladser til kunder i Danmark.

”Ved at kunne bygge både i højden og uden mellemrum mellem reolernes kanaler, kan vi øge kapaciteten markant. Samtidig får vores kunder høj driftssikkerhed og relativ få reparationer, da trucken ikke længere skal manøvrere inde i reolens kanaler,” forklarer Jes Hedelund Boelt.

Amanda Seafoods: Har aldrig oplevet nedbrud

Det kan teknisk chef Verner Olesen, hos Amanda Seafoods nikke genkendende til. Det er 12 år siden de fik deres første Radioshuttle™, og den bliver brugt flittigt.

”Intet går i stykker på reolerne, for trucken rammer dem aldrig. Hvis Radioshuttle™ skal serviceres, kan vi bare tage den ud. Der er ingen mekanik i vores frostrum, hvilket ville have været problematisk,” siger Verner Olesen.

Om Amanda Seafoods

Fiskekonservesfabrikken blev stiftet i 1916 og har i dag
konstant fokus på smag, kvalitet og bæredygtighed.

Amanda seafoods er frontløber indenfor produktudvikling.

I januar 2017 blev Amanda Seafoods en del af den nordiske seafoodgruppe, Insula.

”Radioshuttle™ er meget stabil. Vi har aldrig haft nedbrud, kun den almindelige vedligeholdelse. Batteriet rækker rigeligt til mere end en dag, og vi har altid opladte reservebatterier til vores tre Radioshuttle™,” afslutter Verner Olesen.

Det første set-up for Amanda Seafoods var deres frostlager, hvor de oprindelig ingen reoler havde, og samtidig var det meget farligt at stable frostvarer i højden. Derfor var der en dårlig udnyttelse af lagerkapaciteten.

”Med Radioshuttle™ fik vi pludselig 600 pallepladser, og vi kan nu stable i højden og udnytte lageret 100 pct. Det er ekstra vigtigt på et frostlager, der normalt er meget dyrt at have kørende,” siger Verner Olesen.

Amanda Seafoods er i dag, så glade for Radioshuttle™,at de over årene har investeret i yderligere to installationer. Dels et kølevarelager med 200 pallepladser, og for ganske nylig et færdigvarelager med 300 pallepladser.

Om EAB Lagerindretning (f.d. Wica System)

  • EAB Lagerindretning hed tidligere Wica System, men blev i februar 2019 erhvervet af EAB med hovedkontor i Smålandsstenar. 
  • En af kerneværdierne for EAB Lagerindretning er at alt er udarbejdet og produceret efter EAB ENGINEERING PRINCIPLES som går igennem alt lige fra materialevalg til produktion, leverance og montage.
  • Det høje kvalitetskrav inkluderer også relationer til kunder, leverandører og medarbejdere.
  • EAB Lagerindretning er med fra starten af et projekt, så f.eks. søjler og flugtveje bliver tilpasset reolindretningen.
  • EAB Lagerindretning sikrer at kunderne får det rigtige set-up og føler sig trygge.
  • EAB er Skandinaviens største producent af lagerinventar.
  • EAB Lagerindretning har i dag 7  ansatte og kunder over hele landet.

Læs mere på www.EAB.dk