Jernbanen kommer stærkt igen

0
297
Foto: Colourbox

Med den planlagte åbning af Femern Bælt-forbindelsen får det højtprofilerede EU-projekt Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor en strategisk rolle i jernbanegodstransporten. Danmark er med på ruten, som strækker sig fra Stockholm i nord til Palermo i syd.

I Danmark er der ønske om at skabe en konkurrencedygtig grøn jernbane i vækst, som skal bidrage til en mere miljøvenlig transportsektor og samtidig reducere den tunge trafik og trængslen på vejene.

Godset skal på banen
Den politiske ambition har i mange år været, at i 2030 har man flyttet en tredjedel af den godstransport, der fragtes i mere end 300 km, fra lastbilerne over til jernbane og vandveje.

For det kan realiseres, skal godstrafikken på jernbanen opprioriteres, og EU-projektet med godskorridoren, som kommer til at gå gennem Danmark, giver mulig for, at jernbanen kan komme mere i spil til at flytte gods over længere strækninger.

Fra EU’s side er det ønsket at sætte fokus på infrastrukturen på strækningerne gennem Europa, for at afhjælpe flaskehalse og styrke sammenhængskraften, så jernbanedriften bliver konkurrencedygtig i forhold til andre transportformer.

“Godskorridoren er et rigtigt interessant projekt set i lyset af åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, hvor vi allerede fra dag et, vil se de tungt læssede godstog pløje sig op gennem den sjællandske muld”, fortæller Thomas Elm Kampmann, der er direktør for Skandinavisk Transport Center i Køge.

Miljøet skal skånes
Transport står for omkring en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Selv om transporten er blevet mere energieffektiv, så er der behov for både i Danmark og EU at reducere transportens CO2-udledning.

I dag produceres en stor del af varerne i forvejen tæt på jernbanenettet i Europa, hvilket også bidrager positivt til den grønne tanke eksporttanke.

Og i EU forventer man en udvikling i godstransporten på jernbanerne på op mod 79 procent frem til 2050. Det svarer til en vækst på 1,5 procent om året og spiller godt ind i den danske ambition om, at gods skal fragtes grønnere og mere miljørigtigt.

Faktisk har tendensen i Danmark de senere år været, at mere gods er blevet fragtet af den blå motorvej – med skib, som er bedre for miljøet end lastbilerne.

Vi skal med på vognen
Et andet vigtigt element for at fremme den grønnere trafik er, at jernbanernes infrastruktur tænkes sammen med havnenes.

Og hos Skandinavisk Transport Center, hvor de arbejder fremadrettet med infrastrukturen på både vejene omkring Køge samt havnen, ytrer de ønske om, at den grønne tanke tænkes ind i infrastrukturen.

“Det er vigtigt, at politikerne viser velvilje til, at vi kan etablere en kombiterminal, hvor gods kan læsses mellem biler og tog. Ellers vil vi bare stå og vinke til de store godstog, når de kommer nede fra Europa og sætter kurs direkte mod Sverige, hvor de har faciliteterne”, siger Thomas Elm Kampmann og uddyber: “Det vil ikke bare koste arbejdspladser, men også forsinke godset og skade miljøet”.

Godskorridoren er blot en af flere, der allerede er etableret i Europa. Og selv om Femern Bælt-forbindelsen stadig har nogle år til åbningsdagen, skal vi allerede begynde at forberede os, hvis vi vil med på vognen.

Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

Danmark tilhører Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC 3), der er en godskorridor, som løber gennem Oslo-Stockholm-Trelleborg-Malmø-København-Hamborg-Innsbruck-Verona-La Spezia-Livorno-Ancona-Taranto–Augusta-Palermo.