Introduktion: Smarte byer lærer af industrien – og af hinanden

0
282

Af Marius Sylvestersen, Program Director, Copenhagen Solutions Lab

Der er behov for, at byer mere systematisk lærer af hinanden og af alle de virksomheder, der ved en masse om automatisering, kunstig intelligens, blockchain og smart city.

Klodens byer er en afgørende faktor i arbejdet for at gøre vores planet bæredygtig. Det er i byerne, at de fleste mennesker bor, og det meste energi bliver forbrugt.
I EU er ambitionen meget klar: Vi skal have grønne og klimaneutrale byer. Det er en målsætning, mange europæiske byer rykker på – på forskellige måder og med lidt forskellig modenhed.

I København er vi allerede langt fremme, men vi har stadig det største arbejde foran os, når vi i de kommende år skal indfri Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2025. Der er behov for, at byer mere systematisk lærer af hinanden og af industrien – alle de virksomheder, der ved en masse om automatisering, kunstig intelligens, blockchain, smart city og andre IoT-løsninger.

Udfordringer og innovation
I Copenhagen Solutions Lab undersøger vi, hvordan kan vi bruge data og ny teknologi til at gøre vores byer bedre at leve i. Vores opgave er dels at forstå til bunds, hvilke udfordringer byer står over for, dels at inddrage og udnytte ny viden og innovation fra markedet, virksomheder, universiteter og andre byer.

Vi står mellem det bymæssige problemfelt og den store innovationskraft, der ligger i den private sektor – hvad dette tillæg om Smart Cities er et tydeligt udtryk for.
Det betyder, at vi kører mange forskellige projekter og partnerskaber. Et af de nyeste projekter hedder AI4Cities.

Det er et EU-støttet, treårigt projekt, hvor København sammen med fem andre europæiske byer – Amsterdam, Helsinki, Stavanger, regionen Paris og Tallinn – og 100 europæiske virksomheder skal finde nye bud på, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens og andre digitale teknologier til at nå de ambitiøse klimamålsætninger, som byerne har sat sig.

Byer har meget at lære af industrien, men kan også lære af hinanden. Amsterdam er meget ambitiøs på mange af klimadagsordenerne, og jeg ser også meget frem til at samarbejde med Helsinki. Finnerne har en interessant energistruktur, hvor de er kommet langt med digitalisering. Lige som os har de implementeret store systemer, så dér har vi lidt en parallel udfordring: Hvordan kan vi bygge oven på?

På et tidspunkt bliver vi byer så kloge i rollen som indkøbere, og virksomhederne så kloge i rollen som løsningsproducenter, at vi sammen kan skabe noget endnu bedre

Gode takter kan blive endnu bedre
Vores bidrag til AI4Cities er en case med Københavns Ejendomme, som ejer og driver 2,6 millioner kvadratmeter fordelt på skoler, daginstitutioner, sportshaller, plejehjem mv. De mange kvadratmeter spiller en meget stor rolle i forhold til Københavns Kommunes klimamålsætninger.

Københavns Ejendomme arbejder allerede meget ambitiøst med energioptimering. Alligevel lyder opgaven i casen: Hvordan kan vi med brug af kunstig intelligens styre driften af bygningerne endnu bedre for at opnå yderligere energibesparelser på 40 procent, uden at det går ud over indeklimaet, bygningernes sundhed og trivslen hos de mennesker, der skal arbejde eller bo i bygningerne?

Helt specifikt skal vi undersøge, hvordan vi kan udvikle og udnytte den facility management og alle de intelligente løsninger, som allerede er i brug i Københavns Ejendomme endnu bedre.

Alle vinder på partnerskaber
Teknologien er kommet et stykke, og byerne er kommet et stykke. Men for at nå de ambitiøse mål, er vi nødt til at kigge på teknologisiden, leverandørsiden og problemsiden – på byer og den måde, vi for eksempel indretter vores bygningsdrift på – i sammenhæng.
Derfor handler det for stadig flere byer mere om at danne partnerskaber end blot at indkøbe teknologi.

Det interessante ved partnerskaber er, at man sammen lærer noget, og man løser cases og udfordringer sammen. På et tidspunkt bliver vi byer så kloge i rollen som indkøbere, og virksomhederne så kloge i rollen som løsningsproducenter, at vi sammen kan skabe noget endnu bedre.

Partnerskaber mellem det offentlige og private som en kilde til at udvikle byer, industrisiden og vores fælles samfund og klode er en nøgle til at nå vores målsætning om at skabe smarte og grønne byer, der også er gode at bo og arbejde i.

Copenhagen Solutions Lab arbejder med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov.

Copenhagen Solutions Lab er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Se mere på

www.cphsolutionslab.dk

AI4Cities er et EU-støttet, treårigt projekt, hvor København og fem andre byer samt 100 europæiske virksomheder skal finde nye bud på, hvordan kunstig intelligens og andre digitale teknologier kan hjælpe byer med at nå deres klimamål.

Se mere på

www.ai4cities.eu


Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Smart Cities