Trådløs lysstyring af gadelamper giver kommuner store energibesparelser

0
245
Uden at kommunerne skal træffe bindende valg om fremtiden, kan de gardere sig og være klar til fremtidens smarte by. ”Sensorer skal integreres, når man behøver dem. Ikke før,” siger Jakob Meiland Hansen.

Det banebrydende system Lumintell fra danske Novalume accelererer kommuners grønne omstilling her og nu og gør på få minutter hver gadelampe klar til fremtidens netværk i den smarte by.

Systemet gør det nemt for kommunerne at opnå en ekstra besparelse oven i besparelsen ved at skifte til LED

Der er bred enighed om, at kommunernes net af gadebelysning vil lægge ryg til en stor del af sensor-infrastrukturen i fremtidens smarte by. Men selv om danske kommuner på stående fod anno 2020 mangler en klar idé om, hvilke ydelser de vil bruge sensorer til i fremtiden, og hvilke de vil outsource, har de ingen grund til at vente med at investere i teknologien, for den vil allerede dagen efter installationen give kommunerne markante reduktioner på CO2-aftryk, energiforbrug og omkostninger til optimering og vedligeholdelse.

Så kan kommunerne altid tage hul på fremtidens sensor-muligheder på et senere tidspunkt – det er løsningen forberedt til, når den kommer i form af systemet Lumintell fra den danske virksomhed Novalume.

Det kræver blot en lift
”Mange kommuner ved forståeligt nok ikke, hvilket ben de skal stå på i forhold til sensorer, IoT og de ydelser, som teknologien muliggør. Hvilke opgaver skal kommunen selv administrere, og hvilke skal den outsource? I den smarte by kan ting som trafiktælling, roadpricing, parkeringsafgifter og måling af støj, forurening og vejtemperatur ift. saltning og meget andet klares ved hjælp af sensorer på armaturet eller lygtepælen. Usikkerheden omkring disse spændende fremtidsperspektiver bør ikke skygge for alle de lavthængende frugter, kommunerne kan plukke allerede nu. Det er bare om at gå i gang. Det kræver groft sagt ikke andet end en lift,” siger CSO og medstifter af Novalume Jakob Meiland Hansen.

Uden at kommunerne skal træffe bindende valg om fremtiden, kan de gardere sig og være klar til fremtidens smarte by. ”Sensorer skal integreres, når man behøver dem. Ikke før,” siger Jakob Meiland Hansen.

Lumintell har rundet 1,5 milliarder driftstimer fordelt på 57.000 armaturer, der er gjort smart city-klar. 35.000 af dem er forbundet i mere end 20 kommuner på flere kontinenter.

Store besparelser
Lumintell udnytter de forbedrede integrationsmuligheder, der skabes i disse år, hvor kommunerne i vid udstrækning konverterer traditionel gadebelysning til LED-belysning.
Det åbner nye teknologiske muligheder for at styre belysning og sensor-baserede funktioner via trådløse applikationer.

På hver lygtepæl monteres, oven på armaturet, en trådløs hardware-komponent kaldet en Node forbundet til en software-platform, som man tilgår via internettet. Netværket af gadelamper kobles dernæst til Lumintell-løsningens kommandocentral, en service- og vedligeholdelsesplatform, hvor kommunens medarbejdere døgnet rundt har overblik i realtid over belysningsprofiler, energiforbrug, CO2-aftryk, driftsstatus og servicebehov.

”Systemet gør det nemt for kommunerne at opnå en ekstra besparelse oven i besparelsen ved at skifte til LED. Med intelligent trådløs styring af belysningen er der op til 3o procent yderligere at spare på energi og CO2. En anden gevinst er friheden i trådløst at kunne optimere og dæmpe sin belysning uafhængigt at faste, kabelbundne installationer, og det gælder helt ned til den enkelte gadelampe.”

Områder, der er kritisk vigtige for borgernes sikkerhed – fodgængerovergange, togstationer, hæveautomater – kan få stærkere belysning, og der kan laves grupper af gadelamper med særlig belysning på udvalgte tidspunkter – for eksempel gader omkring stadion og veje ned til stationen i forbindelse med fodboldkampe.

Hurtigere tilkald af service
Erfaringer med Lumintell viser, at den integrerede service- og vedligeholdelsesplatform kan reducere kommunens udgifter til vedligeholdelse af gadebelysningen med 30-50 procent, fordi hele netværket bliver monitoreret konstant og justeret løbende efter behov.

”Større service- og energivirksomheder budgetterer typisk med mellem 85 0g 150 kroner pr. lyspunkt i serviceomkostninger pr. år, og den udgift kan reduceres i kraft af de alarmer, systemet selv sørger for at sende til service- og vedligeholdelsesteamet via en cloud-løsning.”

Drejer det sig om vigtig belysning, der fejler, kan systemet indstilles til automatisk tilkald af reparatør inden for eksempelvis 24 timer eller blot en time, hvis lampen har en særlig kritisk funktion.

Plug-and-play løsning
Lumintell er et system designet med såkaldt API-tilgang. Det betyder, at en kommune, som på et senere tidspunkt ønsker at indgår i større samarbejder eller i regionale eller nationale systemløsninger, ved at bruge Lumintell hardware og lysstyring kan få udviklet et plug-in til et højere økosystem.

Plug-and-play princippet er i det hele taget en unik funktion ved Lumintell, forklarer Jakob Meiland Hansen.

”Når man monterer hardware-noden oven på armaturet, scanner man den via en smartphone, og så deployer netværket automatisk softwarens system-admin. Det er superintelligent, og vi er så vidt vi ved pt. de eneste i verden, der kan det. Med plug-and-play installationen tager det derfor kun to minutter at gøre en gadelampe smart, grønnere, mere økonomisk og klar til fremtiden.”

Dansk teknologi til hele verden
Novalume blev stiftet i 2016 og baserer sin Lumintell-løsning på egen soft- og hardware, som er udviklet i Danmark. Novalume er involveret i projekter over hele verden med sit Lumintell-system. Lumintell har rundet 1,5 milliarder driftstimer fordelt på 57.000 armaturer, der er gjort smart city-klar.

35.000 af dem er forbundet i mere end 20 kommuner på flere kontinenter.
Udover Danmark kører Lumintell pilotprojekter i bl.a. Italien og Chile, og Lumintell har udstillet sin banebrydende teknologi både i Europa, Indonesien, Latinamerika og Kina.

I et pilotprojekt kan kommunen i løbet af nogle dage få et klart indtryk af Lumintells fleksibilitet og den additive besparelse, systemet medfører på kommunens energiforbrug.
I Novalumes showroom i Ørestaden og hos DOLL Living Lab i Glostrup kan kommuner, energi- og serviceselskaber nærstudere løsningen og se, hvor hurtigt den sættes op og integreres.

”Hvis en kommune allerede har skiftet nogle af sine armaturer til såkaldt ”dumme” LED-lamper, der blot kan tændes, slukkes og dæmpes via et styreskab eller en dagslyssensor, har vi lavet en løsning, der nemt kan monteres og gøre LED-lampen smart. Således kan du opdatere hele dit system.”

Hvad gør Lumintell for dig?

I tillæg til besparelsen på omlægning til LED sparer du 30 procent i energiforbrug og CO2-emission ved at vælge Lumintell.

Du sparer 30-50 procent i udgifter til service og vedligeholdelse.

Optimering af vedligeholdelse ved hjælp af Lumintell Field App, der kommunikerer mellem adminsystem og medarbejdere i marken.

Lumintell klæder dig på til at træffe datadrevne beslutninger på baggrund af rapporter og analyser af energibesparelser mv.

Med API-tilgang og plug-and-play forbereder Lumintell dig til at kunne integrere med andre systemer og bygge din smarte by, når både du som kommune og de teknologier, du ønsker at udnytte, er klar til det.

Se mere på

www.novalu.me