Ny standard for design af maskiners betjeningssystemer på vej

0
281

Udviklingen af betjeningssystemer er i stigende grad gået fra knapper og håndtag til touch-skærme. Det giver nye udfordringer for maskinbyggere, som en kommende standard for brugergrænseflader skal hjælpe med at håndtere.

I takt med udviklingen af maskiners styresystemer, der har bevæget sig fra knapper og håndtag til touchskærme og PC-baseret styring, er der behov for nye standarder på området.

For grænsefladen, som operatøren af maskinen anvender til at forstå maskinens aktuelle funktion, opgave og proces, er fortsat essentiel for at have sikre maskiner og procesanlæg. Også selvom vi i fremtiden måske kommer til at se mindre interaktiv menneskelig betjening af maskiner. Derfor har den internationale standardiseringsorganisation IEC i 2020 opstartet arbejdet med en ny international standard for HMI- og SCADA-systemer indenfor automation og procesindustrien.

– Det igangværende initiativ om at udarbejde en international standard for brugergrænseflader er en vigtig brik i processen for at nå frem til ”state of the art” brugervenlig og sikker betjening af såvel procesanlæg som maskinanlæg, siger Søren Storm, konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det danske standardiseringsudvalg for industriel automation, der deltager i arbejdet med at udvikle standarder på området, herunder den kommende standard for brugergrænseflader.

En drejebog til programmører
Standarden, som er en udstikker fra branchestandarden ISA-101, kan sikre forbedret grundlag for styresystemer og fungere som en drejebog for programmører og designere af HMI- og SCADA systemer.

– Med det nye standardforslag søges en standard for brugere, designere, udviklere og integratorer af HMI-systemer. Den skal forbedre kvalitet, produktivitet og systemsikkerhed (OT-security) igennem retningslinjer for udvikling af HMI- og SCADA-systemer i hele livscyklus, uddyber Søren Storm.
Der er de seneste år udarbejdet mange standarder indenfor bl.a. sikkerhed af styresystemer, som i dag designes, verificeres og implementeres forsvarligt af størstedelen i den industrielle sektor. På betjeningssiden, hvor operatører har indflydelse på, hvordan processen overvåges og styres, er der blevet standardiseret indenfor maskinstyringer, mod at betjeningen skal være synlig, utvetydig og uden risiko ved betjening.

– I 2015 kom første skridt for brugeren, da standarden DS/EN 62682 om livscyklus for alarmer til operatøren i HMI/SCADA-systemet blev udgivet. Og det er på den front, at der nu bliver standardiseret yderligere, slutter Søren Storm.

Vil du være med til at sætte fremtidens standarder?

Alle kan deltage i standardiseringsarbejdet indenfor industriel automatisering og automationssystemer og dermed få indflydelse på fremtidens standarder på området – herunder den kommende standard for brugergrænseflader. Læs mere om arbejdet i det danske standardiseringsudvalg S-565 for industriel automation, der også beskæftiger sig med bl.a. functional safety og cybersecurity (OT-security), her:

www.ds.dk/s-565