Ny dansk kræft-test når markedet

0
267

Selskabet 2cureX kan nu lancere sin funktionelle kræfttest IndiTreat, der identificerer effektiv individuel behandling ved at teste mange lægemidler på tusindvis af 3D mikrotumorer skabt ud af en enkelt tumorprøve.

Tiden er moden, og det skal vi udnytte til at komme på markedet. Kombinationen af genetisk analyse og funktionel test er fremtiden

Corona betyder, at 2cureX må sende sin imødesete kræfttest IndiTreat på markedet i Europa uden at mødes med lægerne.

2cureX lancerer sin test i forbindelse med årets ESMO-kongres (European Society of Medical Oncology), som finder sted i virtuel form i anden halvdel af september, og har i sommerens løb sikret sig kapital til en solid entré i den internationale kræftbehandling.
”Der er stor interesse blandt investorerne.

Vi rejste 30 millioner kroner i juli, og vi har et options-program, der kan give yderligere 50 millioner kroner i foråret 2021. Det sikrer os midlerne til at gennemføre en større markedslancering, end vi først havde planlagt, og selskabet er nu i stand til at køre en stabil proces med økonomien på plads et godt stykke tid,” siger direktør og stifter Ole Thastrup.

3D mikrotumorer
IndiTreat er en ny, funktionel testmetode, som matcher den individuelle kræftpatient med den mest effektive behandling for vedkommende ved at vise, hvordan den samme tumor responderer på mange forskellige behandlinger.

Metoden er udviklet af 2cureX i samarbejde med det tyske Universitetsmedicinske Center i Hamborg-Eppendorf. Metoden består i, at man udtager en lille smule af patientens tumorvæv og herudfra genererer tusindvis af små 3D-mikrotumorer med samme egenskaber som den oprindelige tumor.

I laboratoriet udsættes disse 3D-modeller af patientens tumorvæv for forskellige typer behandling for at finde netop den, der har den største effekt på den enkelte patients tumor.

Tiden er rigtig
Der er blevet arbejdet på individuel behandling til kræftpatienter i årtier, og opklaringen af det menneskelige genom i 2003 har ikke været det ventede gennembrud. I 2019 konkluderede et stort ESMO-metastudie, at kun 0,8-3,0 procent af patienterne fik gevinst af behandling med et middel, der matchede deres genetiske profil.

”Selv om genetikken kommer til kort, når vi skal finde ud af, hvilken behandling patienten skal have, er den stadig et super værktøj til at lave en god karakteristik og diagnostik af den pågældende cancer. Men det skal så suppleres med en funktionel test som IndiTreat for at få et solidt svar på, hvad der skal behandles med. Vi har talt med mange hospitaler i Skandinavien og alle hjørner af Europa i det sidste år, og alle siger, at de mangler det afgørende værktøj for at give en effektiv, individuel behandling. Jeg tror på, at tiden er moden, og det skal vi udnytte til at komme på markedet. Kombinationen af genetisk analyse og funktionel test er fremtiden,” siger Ole Thastrup.

Ole Thastrup, Direktør & stifter, 2cureX

Skræddersyet behandling
Foreløbig har IndiTreat været afprøvet med succes på tyktarmskræft, æggestokkekræft og bugspytkirtelkræft.

”Ved kræftformer, hvor det er vigtigt hurtigt at vælge den rigtige medicin og sekvens af medicin – som f.eks. æggestokkræft – gør IndiTreat det muligt hurtigt og effektivt at teste både standardbehandlingen, eksperimentel behandling og off label behandling på patientens tumor, så behandlingen kan målrettes og skræddersys på en helt nye måde, så snart tumoren opdages,” siger Ole Thastrup.

Accelerere kliniske studier
Det primære fokus for 2cureX er at hjælpe aktuelle kræftpatienter, men Ole Thastrup arbejder også for, at hans funktionelle test snart kan bruges til at hjælpe nye lægemidler hurtigere igennem de kliniske studier.

I første omgang skal IndiTreat afprøves ifm. et klinisk studie af en lægemiddelkandidat til behandling af kemoresistente brystkræftpatienter. Dette projekt udføres i samarbejde med det danske biotekselskab Scandion Oncology og Erasmus Medical Centre, Rotterdam.

”Potentielt kan testen accelerere selektionen af de patienter i det kliniske studie, som responderer på det nye lægemiddel. Det vil gøre, at det kliniske studie går hurtigere igennem, og at dets resultater vil have større signifikans,” siger Ole Thastrup.

2cureX har udviklet og markedsfører nu IndiTreat, et analyseværktøj til bestemmelse af den optimale behandling for den enkelte kræftpatient. Ud fra en lille vævsprøve fra tumoren skaber IndiTreat et stort antal 3D mikrotumorer med samme egenskaber som den originale tumor. 3D mikrotumorerne testes over for mulige kræftlægemidler og lægemiddelkombinationer, og IndiTreat måler således, hvilken behandling der er mest effektiv til behandling af den enkelte patient.

Se mere på

www.2curex.com