Kloge hoveder og investeringer i life science til Storkøbenhavn

0
274
Nikolaj Lubanski, direktør i Copenhagen Capacity

Den storkøbenhavnske erhvervsfremmeorganisation Copenhagen Capacity arbejder målrettet på at tiltrække investeringer og talent til Greater Copenhagen (regionerne: Hovedstaden, Sjælland, Skåne og Halland). Også indenfor life science, hvor organisationen markedsfører begrebet Medicon Valley, der er inspireret af Silicon Valley, og et udtryk for den høje koncentration af life science virksomheder i og omkring København samt den sydlige del af Sverige.

Vi vil ikke bare være nr. 12 i verden. Det kan vi ikke bruge til noget. Målet er at blive nr. 3. Minimum.

På fem år har Copenhagen Capacity formået at tiltrække eller fastholde 380 internationale talenter og tiltrække 27 investeringer inden for life science. Den samlede effekt på beskæftigelsen i perioden 2015-19 kan opgøres til ca. 2.200 arbejdspladser og et plus til Danmarks bruttonationalprodukt på omtrent 5 mia. kr., viser beregninger fra Copenhagen Economics.

Styrke vores styrker
”Det er et langt sejt træk at få landet en udenlandsk investering. En investering er typisk undervejs i mere end to år,” fortæller Anette Steenberg, direktør i Copenhagen Capacity, med ansvar for investeringer. Og coronaen har vanskeliggjort det opsøgende arbejde.

”Før i tiden mødte vi typisk de potentielle investorer fysisk ved større internationale events, hvor det var muligt at netværke i pauserne og i periferien af det officielle program. Det har covid-19 sat en stopper for. Nu bliver de vigtige events afholdt digitalt, og så må vi i stedet forsøge os med de digitale håndtryk,” siger Anette Steenberg.

Og hvad er det så, vores storkøbenhavnske ambassadører især slår på tromme for, når de pitcher Medicon Valley?

”Generelt fremhæver vi vores eksisterende styrkepositioner. Vi taler om at styrke vores styrker. Det er f.eks. den gode relation mellem det offentlige og det private, hvilket Trial Nation er et unikt eksempel på, men også samarbejdet med vidensmiljøerne og ikke mindst at vi allerede har en stærk life science klynge inden for farma, fortæller Anette Steenberg. Og ambitionerne er høje: ”Vi vil ikke bare være nummer 12 i verden. Det kan vi ikke bruge til noget. Målet er at blive nummer 3. Som minimum.”

Anette Steenberg, direktør i Copenhagen Capacity

”Det er vigtigt løbende at tiltrække nye investeringer med nye kompetencer, men det er lige så vigtigt at holde fokus på fastholdelse og udvidelse af eksisterende investeringer. Derfor gør vi også meget ud af at pleje eksisterende udenlandske investorer,” understreger Anette Steenberg.

Trods de genvordigheder, covid-19 har skabt i forhold til fysiske møder og opsøgende kontakter, så er life science kendetegnet ved en høj grad af kriseimmunitet, stabilitet og en branche, der per natur altid har det lange lys på. En branche, der tænker, agerer og planlægger langsigtet, hvilket er en stor fordel for Storkøbenhavn, der nyder godt af at være destination for talent og investeringer inden for life science.

Digital rekruttering af talent
Covid-19 har også sit præg på den storkøbenhavnske erhvervsfremmeorganisations arbejde med at tiltrække talent.

”Normalt ville Copenhagen Capacity være afsted på alverdens konferencer, men når vi ikke kan rejse ud i verden, må vi i stedet opsøge målgruppen digitalt,” siger Nikolaj Lubanski, direktør i Copenhagen Capacity med ansvar for marketing og talent.

”Vi identificerer de internationale topforskere og kortlægger hvor i verden, de er lokaliserede, og hvilke medier, de betjener sig af, og hvordan vi kan komme i dialog med dem. Det kan være via fagprofessionelle medier som LinkedIn. Det kan også være gennem tidsskrifter eller annoncer, fortæller Nikolaj Lubanski. Det handler om place branding og employment branding af Medicon Valley og det er en kompetence, som Copenhagen Capacity har opbygget internt. Copenhagen Capacity samarbejder med over 100 virksomheder om året og sørger for, at de synliggøres ude i verden, så udenlandske specialister motiveres til at tage næste karrieretrin ved en af dem.

”En af de fordele, vi fremhæver, når vi fortæller historien om Medicon Valley er det basale, at København er en interessant og progressiv by, og at vi har et åbent miljø. Og at det er muligt her både at forfølge en attraktiv karriere og samtidig have et godt liv, hvor man kan dyrke nogle af ens personlige interesser,” siger Nikolaj Lubanski.

Fakta – Om Copenhagen Capacity

Copenhagen Capacity er Greater Copenhagens organisation for investeringsfremme og regional udvikling. Organisationens opgave er at trække udenlandske virksomheder, investeringer og højtuddannet arbejdskraft til Greater Copenhagen med det formål at skabe vækst og udvikling i regionen.

Copenhagen Capacity arbejder for at gøre regionen attraktiv for udenlandske investeringer og markedsfører Hovedstadsregionen og Østdanmark internationalt. Copenhagen Capacity tiltrækker internationale virksomheder og talenter til Greater Copenhagen. De største fokusområder er virksomheder inden for bioteknologi i medicinalbranchen, TECH, grøn omstilling, Smart City-løsninger, samt film- og spilindustrien.

Med den nye lov om erhvervsfremme, vedtaget af folketinget i december 2018, er Copenhagen Capacity hovedsageligt finansieret via Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.

Læs mere på

www.copcap.com