Patienter har stor ære af vores stærke position i konkurrencen om at tiltrække kliniske forsøg

0
243

Danmark er i skarp konkurrence med hele Europa, når det handler om at tiltrække kliniske forsøg til gavn for patienter og samfundsøkonomi. Og vi står stærkt. En vigtig årsag er det effektive samarbejde mellem organisationen Trial Nation og de velfungerende danske patientforeninger.

Når Trial Nation er lykkedes så godt, er det især fordi vi har skabt en nem adgang til de kliniske miljøer under ét

Uden kliniske forsøg – ingen nye behandlinger – og uden patienter, der er er trygge, informerede og ikke mindst interesserede i at deltage – ingen kliniske forsøg.

Derfor er de danske patientforeninger en vigtig samarbejdspartner for den nationale organisation Trial Nation, som ligger i stor konkurrence med resten af Europa om at tiltrække kliniske afprøvninger af lægemidler og medtech-løsninger.

Selv om Danmarks befolkning kun udgør 1,3 procent af den samlede befolkning i EU, fandt 16 procent af de kliniske forsøg med patienter i EU i 2018 sted i Danmark.

Succesen bygger på et unikt offentlig-privat økosystem kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem klinikere, der forsker, hospitaler, myndigheder, virksomheder, politikere, patientforeninger og dermed helt almindelige danskere.

”Hvis vi vil forbedre vores behandlinger, er der ingen vej uden om kliniske forsøg med patienter, der hjælper os med at afprøve lægemidler, hypoteser og teknologier.  Forbedret sundhed starter med den enkelte borger, og midlet er de kliniske forsøg. Derfor er det af afgørende betydning for life science-branchen, vores sundhedsvæsen og samfundet generelt, at borgerne har tillid til forskningen og er villige til at indgå i de her processer,” siger Marianne Pilgaard, direktør for Trial Nation.

Digitalisering letter adgang
Med et nyt initiativ vil Trial Nation udnytte digitaliseringen til at gøre de kliniske afprøvninger endnu mere tilgængelige for klinikere og patienter.

”Vi kan stadig blive bedre til at synliggøre, hvilke muligheder der er. For eksempel kan vi gøre det nemmere for en praktiserende læge at få overblik over, hvilke behandlingstilbud inden for kliniske forsøg, der er til en lokal patient. I et klassisk klinisk studie møder patienten forskningspersonalet ofte, men med digitaliseringens hjælp kan nogle ting i processen håndteres på distancen, så vi giver endnu flere grupper mulighed for at deltage.”

Danske patientforeninger sidder med som observatører i Trial Nations bestyrelse, hvor de på tætteste hold kan følge arbejdet med at tiltrække kliniske forsøg og forbedre rammevilkårene for medicinsk udvikling i den kliniske fase.

”Er man som patient interesseret i at vide mere om muligheden for at deltage i kliniske forsøg, er det bedste, man kan gøre, at melde sig ind i en af Danmarks velfungerende patientforeninger. Generelt er det af enorm værdi for arbejdet med kliniske forsøg i Danmark, at vi har et patientgrundlag, der er så velorganiseret.”

Lektien fra covid-19
I et corona-plaget 2020 har vi som samfund og borgere på tætteste hold erfaret, hvor vi står, når vi ikke har afprøvede behandlinger at gribe til over for en helt ny trussel.

”Indtil vaccinen kommer, er stort set al behandling af covid-19 sket i trial-regi, fordi der ikke har været godkendte behandlinger af den nye sygdom. Vi kunne lindre og give ilt, men reelt var der tale om, at vi fra dag 1 i foråret afprøvede nye behandlinger i kontrollerede rammer. Det magtede vi, fordi vi i Danmark har et sundhedssystem, der er gearet til forskning og kan adressere en ny sundhedsudfordring ekstremt dynamisk og fleksibelt,” siger Marianne Pilgaard.

Samarbejde styrker
Under corona har infektionsmedicinske og lungemedicinske forskningsenheder i Danmark samarbejdet for at skabe det bedste afsæt for at skabe ny viden om covid-19.

Udover en akut og massiv forskningsindsats for at bekæmpe covid-19 er lunge- og infektionssygdomme medicinske områder, hvor Danmark i disse år generelt tiltrækker stadig flere kliniske afprøvninger.

”Lungemedicin og infektionsmedicin er gode eksempler på områder, hvor vores mange klinikere arbejder godt sammen om at løfte forskningen på nationalt plan, så den samlede kage bliver større til glæde for alle. Der er god samfundsøkonomi i at forbedre sundheden i en befolkning, og derfor er der tårnhøj konkurrence mellem landene i Europa om at tiltrække kliniske forsøg. Når Trial Nation er lykkedes så godt, er det især fordi vi har skabt en nem adgang til de kliniske miljøer under ét. Vi arbejder for en musketerånd blandt lægerne, i stedet for at danske klinikere og hospitaler skal strides om at få lunser af de kliniske forsøg. Jo mere vi samarbejder, jo stærkere bliver vi, og jo større chance er der for at få det næste studie og det næste igen.”

Fakta

Trial Nation blev oprettet i 2018 i forbindelse med VLAK-regeringens “Vækstplan for life science” og er resultatet af et tæt samarbejde mellem Erhvervsministeriet, de fem danske regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og danske life science-virksomheder.

Hovedopgaven er at gøre det nemmere og mere attraktivt for life science-virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark – til gavn for patienter, forskning og samfundsøkonomien.

Trial Nation blev dannet ved at fusionere de to hidtidige initiativer på området – regionernes ’Én indgang til kliniske forsøg i Danmark’ og det offentlig-private partnerskab ’NEXT’, der siden henholdsvis 2012 og 2014 har haft succes med at trække flere kliniske forsøg til Danmark.

Se mere på

www.trialnation.dk