Der er et stort uforløst potentiale i samarbejdet på tværs af Øresund

0
322
Søren Bregenholt, bestyrelsesformand i den uafhængige dansk-svenske klyngeorganisation, Medicon Valley Alliance (MVA).

Dansk life science kan vækste yderligere, hvis vi styrker samarbejdet med vores lige så dygtige naboer på den anden side af Øresund og fjerner de bureaukratiske snubletråde, der hæmmer den veluddannede arbejdskrafts frie bevægelighed i regionen, mener formanden for klyngeorganisationen Medicon Valley Alliance.

“Vi skal ikke kun diskutere størrelsen af vores eget stykke lagkage, men i højere grad hvor stor lagkagen kan blive, og spørgsmålet er, hvor meget større life science i Danmark kan blive, hvis vi står alene,” siger Søren Bregenholt, bestyrelsesformand i den uafhængige dansk-svenske klyngeorganisation, Medicon Valley Alliance (MVA). For Søren Bregenholt og MVA ligger svaret lige for.

”Vi kan gøre dansk life science endnu større og stærkere ved at åbne armene for sydsvensk forskning, innovations kapital og arbejdskraft, for der er mindst lige så meget life science øst for Øresund som vest for Storebælt, og en dansk life science-strategi, som ikke favner det i implementeringen, svarer lidt til at rykke frem til startfeltet, men nægte at tage imod de 4.000 kr.”

Uforløst potentiale i at samarbejde
Sammen med sine mere end 300 medlemmer fra life science-virksomheder, hospitaler og universiteter på begge sider af Øresund arbejder MVA målrettet på at udvikle Øresundsregionen som en førsteklasses klynge. 

Det er regionen allerede på områder som fertilitetsforskning, mikrobiome-relateret forskning og diabetes, hvor MVA faciliterer de fælles regionale projekter ReproUnion, Microbiome Signature Project og DiaUnion, med deltagere på begge sider af sundet.

”Der er masser af uforløst potentiale i at samarbejde, både inden for disse områder og på nye områder som for eksempel digital sundhed og sundhedsdata. I Danmark har vi den store fordel, at vi i ret høj grad følger det enkelte individs medicinske livshistorie. Det er en tradition, der går tilbage til bl.a. Østerbro-undersøgelsen. Dertil kommer vores CPR-nummer system. Det er meget positivt, at udnyttelsen af data bliver en hjørnesten i den nye nationale life science-strategi. I Sverige har man et lignende system, og der er masser af potentiale i et struktureret samarbejde om udnyttelse af sundhedsdata landene imellem. Det gælder ikke mindst for mindre og sjældne sygdomme, hvor en større, struktureret datamængde er fordelagtig. På fælles nordisk niveau kan vi blive et kraftcenter inden for brug af data.”

Tiltrække flere kliniske studier
Et lignende stort potentiale ligger der ifølge Søren Bregenholt i at styrke samarbejdet om at tiltrække flere kliniske forsøg til regionen.

”Når de respektive life science-strategier i både Danmark og Sverige eksplicit har som ambition at tiltrække flere kliniske studer, burde man jo arbejde langt tættere sammen og tænke dansk-svensk. Med den øgede fælles volumen og en fælles struktur og tilgang ville vi som region stå langt stærkere i den internationale konkurrence, end vi gør som enkeltnationer i dag. Benarbejdet er sådan set lavet i begge lande med det danske, Trial Nation, og svenske, Kliniske Studier Sverige, men lagkagen kunne blive større, hvis vi puljede vores fælles ressourcer, og flere kliniske studier kunne f.eks. understøtte ambitionen om at skubbe Danmark, Sverige og Medicon Valley endnu et skridt op ad stigen som førende klynge på kræftforskning og kræftbehandling.”

På onkologiområdet står både Danmark og Sydsverige i forvejen stærkt, og krydsbefrugtningen af dansk-svenske kompetencer, viden og kapital skaber en god grobund for yderligere innovation, påpeger Søren Bregenholt.

Arbejdskraft i bevægelse
I alt beskæftiger life science i Medicon Valley regionen i dag mere end 45.000 mennesker. Hovedparten af arbejdspladserne – knap 34.000 – er placeret i Region Hovedstaden, mens både Region Skåne og Region Sjælland har 5-7.000 arbejdspladser, afhængig af hvilke branchekoder man anvender.En meget stor del af de veluddannede medarbejdere er uddannet i regionen, men sektorens udbytte af deres kompetencer kan blive endnu større, hvis uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet på tværs af Øresund bliver mere fleksibelt.

”Både DTU, Københavns Universitet og Lunds Universitet hører til Europas førende universiteter, når det gælder life science, og det ville være oplagt at tage stikket helt hjem og for eksempel åbne op for double-degrees, hvor man under sin uddannelse trækker på viden og kompetencer fra to universiteter. For dansk life science er arbejdskraftens frie bevægelighed i Øresundsregionen faktisk af afgørende betydning. Det bør beslutningstagerne have i baghovedet. Spænder man bureaukratiske snubletråde ud for pendlerne og skaber uforudsigelighed om den åbne grænse for de hundredvis af pendlere, som arbejder i dansk life science, så vanskeliggør man også vilkårene for den branche, som man ellers investerer massivt i skal være en væsentlig del af svaret på spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.”

Et epicenter i Nordeuropa
Klynger er blevet epicentrene i global life science. Skal Medicon Valley regionen nævnes i samme åndedrag som Kendall Square i Boston/Cambridge, San Francisco Bay Area, Storbritanniens Golden Triangle, Schweiz og Shanghai, er det første nødvendige skridt at mærke territoriet endnu grundigere af på de nordeuropæiske breddegrader.

”Sammen med Sydsverige kan vi markedsføre os langt stærkere som Nordens ubestridt førende life science-klynge og positionere Øresundregionen som porten til Norden i den globale konkurrence om at tiltrække venture-investeringer både fra det øvrige Europe, herunder UK, og Asien og Nordamerika. 

I lyset af Brexit gælder det også om at positionere Medicon Valley som et attraktivt nordeuropæisk alternativ og i bedste fald måske endda som en trædesten for britiske virksomheder, som ønsker fortsat tilstedeværelse i EU-landene,” siger Søren Bregenholt.

”En dansk life science-strategi skal naturligvis fokusere på Danmark og danske virksomheder, ingen tvivl om det. Og hjælper vi det nære, regionale samarbejde, vil der være betydelige synergier og gevinster at hente for dansk life science.”

Medicon Valley Alliance (MVA) er en dansk-svensk life science klyngeorganisation, som blev etableret i 1997 af Københavns Universitet og Lunds Universitet.

MVA er en non-profit virksomhed registreret i Danmark og med kontor i Ørestad. MVA har mere end 300 medlemmer, primært danske, svenske og europæiske life science-relaterede virksomheder med interesse for forskning, udvikling, salg og serviceydelser til life science.

MVA fungerer som projekthus for life science-relaterede forsknings- og udviklingsprojekter og arrangerer bl.a. konferencer og netværksmøder for at skabe nye mødesteder og markedspladser for life science-stakeholders i regionen.

Se mere på

www.mva.org