Digitalisering giver værdifuld viden

0
249
Raman probe installeret i bioreaktor for inline monitorering af processen.

Ved at udnytte det teknologiske potentiale i nye instrumenter og sensorer kan life science-virksomheder opnå mere ensartet produktion, øget driftstid og et værdifuldt indblik i egne processer gennem de data, anlægget selv genererer.

Det er også et eksempel på, at life science-virksomheder i kraft af IoT og digitalisering kan monitorere deres anlæg på andre parametre og opnå fordelene ved predictive maintenance

Digitaliseringen har gjort sit indtog i life science-virksomhedernes produktionshaller, hvor modet til at tænke i ny teknologi belønnes med et udvalg af muligheder, der ikke bare gør produktionen mere lean og profitabel, men også styrker dokumentationen, sporbarheden og efterlevelsen af krav og regulativer.

”På verdensplan har vi inden for de sidste fem år set en markant fremgang for vores løsninger inden for life science, og i Danmark har vi i de sidste to-tre år oplevet en støt stigende interesse for vores produkter blandt life science-virksomheder,” siger Jens Fuglsang, adm. dir. for den danske afdeling af Endress+Hauser, en af de førende globale leverandører af måleinstrumenter, services og automatiseringsløsninger til industriel procesteknik.

Nye teknologier giver nye måder at arbejde på
”Vores produktprogram er meget omfattende, og vi har nye teknologier og features, som kan hjælpe firmaer med at opnå øget driftstid på deres anlæg og større indsigt i, hvad der foregår i deres egne produktionsprocesser. Det kendetegner flere af vores løsninger, at de kan hjælpe life science industrien til at få flere data og større viden om sin egen produktion, men at få den viden til at materialisere sig i reelt udbytte og måske nye måder at arbejde på, kræver nogle gange en holdningsændring blandt de mere konservative life science-virksomheder,” siger Jens Fuglsang.

Produkter fra Endress+Hauser bliver blandt andet efterspurgt af life science-industrien, fordi de fra fødslen overholder alle krav til miljø og certificering.

”I life science er instrumentet i sig selv ikke altid det vigtigste. Faktorer som sporbarhed og dokumentationen vejer også tungt, og det tager vores løsninger højde for. Det er ærgerligt ikke at være klar til audit, fordi du står med et instrument, du ikke må installere, fordi dokumentationen ikke er på plads. På vores hjemmeside tilbyder vi nem digital adgang til al den dokumentation, kunden har brug for,” forklarer Jens Fuglsang.

iTHERM TrustSens – verdens første inline selvkalibrerende temperatursensor.

Raman-målinger in-situ giver fuldt overblik over processen
Mikroorganismer opfører sig ikke altid som forventet og kan variere i styrke, og nogle gange bliver høstudbyttet dårligere, selv om man har fulgt den gamle opskrift til punkt og prikke. Det råder Endress+Hauser bod på med raman-analysatorer fra det helejede datterselskab Kaiser Optical Systems.

”Traditionelt har man brugt individuelle målinger af pH-værdi, ilt, temperatur mv., men i en raman-analysator kan du overvåge miljøet på molekylært niveau. Du kan producere mere ensartet og muligvis også på kortere tid, fordi du får information in-situ. Dermed undgår du at skulle foretage måling offline, hvor du måske først får resultatet næste dag, og så kan det være for sent at reagere. Hvis du kører for længe med et uhensigtsmæssigt miljø, kan du måske danne biprodukter, som du ikke ønsker.”

Kaiser tilbyder med raman-spektroskopi et nyt vindue ind i en proces, som producenten selv styrer i højere grad end før.

”Du ved lige, hvad du skal gøre for at opnå den kvalitet i produktet, du ønsker. Vi er ikke de eneste, der leverer raman-teknologi til pharma- og biotek-industrien, men vi er unikke på flere punkter. For det første er vi GMP-certificeret, og for det andet kalibrerer vi automatisk alle prober, så de er align, og du ikke skal lave en matematisk model, hver gang du skifter probe,” siger Rune Gressmann, Life Science Specialist hos Endress-Hauser.

Permanent diagnostik øger anlæggets tilgængelighed
Endress+Hauser har udviklet konceptet Heartbeat Technology, som løfter selvovervågende instrumenter til et nyt niveau. Heartbeat Technology garanterer permanent diagnostik og verificering uden procesafbrydelser. Det giver omkostningseffektiv og sikker anlægsdrift i hele levetiden.

For at Endress+Hauser kan give et af sine instrumenter Heartbeat-stemplet, skal det opnå en selvdiagnostik over 90 procent. Det giver en øget sikkerhed mellem kalibreringerne, som måske endda kan udskydes eller halveres med store besparelser på mandetimer til følge.

Uden at forstyrre processen kan producenten løbende verificere sit instrument på under et minut, trække en rapport ud og dokumentere, at det er sporbart i henhold til ISO 9001:2008.

”Det er også et eksempel på, at life science-virksomheder i kraft af IoT og digitalisering kan monitorere deres anlæg på andre parametre og opnå fordelene ved predictive maintenance og rettidige udskiftninger inden kostbare nedbrud,” siger Rune Gressmann.

Automatisk kalibrering uden procesafbrydelse
Med lanceringen af iTHERM TrustSens har Endress+Hauser givet life science-industrien en kompakt temperaturføler, som bærer Heartbeat-kvalitetsstemplet og er den første og eneste af sin slags på markedet.

Temperaturføleren er udstyret med en unik sensor-teknologi med fuldt automatiseret inline selvkalibrerende funktion til hygiejniske og aseptiske applikationer.

”Når du tidligere skulle kalibrere din temperatursensor, skulle du pille den ud og have den i en kalibrator. Det tog typisk en halv time. Nu laver sensoren automatisk en kalibrering, så du skal ikke sende folk ud eller tage et driftsstop.”

Endress+Hauser er en af de førende globale leverandører af måleinstrumenter, services og automatiseringsløsninger til industriel procesteknik til life science og andre industrier.

Virksomheden leverer procesløsninger til flow, niveau, tryk, analyse, temperatur, registrering og digital kommunikation med henblik på optimering af processer, hvad angår økonomisk effektivitet, sikkerhed og miljøpåvirkning.

Se mere på

www.dk.endress.com