Reducer CO2 fra lastbiler med 40%

0
312

Alt for mange lastbiler kører halvtomme rundt på vejene. HyliFlex systemet er teknologien, der gør det let, at laste i to lag og dermed reducere CO2-udledningerne med op mod 40%. Men det kræver en indsats fra branchen.

HyliFlex, der er en hydraulisk, hurtig og fleksibel løsning til forbedret lad udnyttelse sikrer, at lastbilerne let kan blive lastet
i to lag. 

I transportbranchen og fra politikernes side er der stort fokus på lastbilernes udledning af CO2 på vejene. Hos Lavmands, der er en af Danmarks førende virksomheder indenfor konstruering og fremstilling af transportmateriel, ønsker de, at der kom en større interesse for, hvordan udnyttelsen er inde i lastbilerne.

-Det er svært at forestille sig en lagerbygning ikke stabler i højden eller et fragtskib, der sejler med kun et enkelt lag containere. Alligevel kører mange lastbiler under halvfyldte rundt på vejene i et lag, fortæller Per Lavmand, der er direktør hos Lavmands, som står bag HyliFlex-teknologien, der er et hydraulisk løftende dobbeltdæk, som er udviklet og patenteret af Lavmands til trailer- og lastbilopbygning.

Bilerne kører tomme rundt
Ifølge tal fra Innovationsfonden, viser en opgørelse fra EU-landene, at 24% af alle kørte kilometer med lastvogn, sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57% af det, de egentlig har plads til.

At der køres mange tomme kilometer, skyldes hovedsageligt den meget skæve godsbalance, der som oftest altid er de enkelte lande/destinationer imellem, hvilket resulterer i at hele lastbiler må køre tomme den ene vej.

På destinationer med meget stor ubalance i godsmængde vil man med HyliFlex kunne undgå mange transporter, hvor lastbiler kører tomme den ene vej.

Når lastbilerne i gennemsnit kun er fyldt 57%, skjuler det nogle meget dystre tal på store dele af godstransporten. Man ved, at store dele af godstransporten til bl.a. bilproduktionen køres superoptimeret, det vil sige nærmest 100% fyldte. Så må de resterende mange transporter nødvendigvis ske med lastbiler, der er langt fra halvt fyldte.

– HyliFlex, der er en hydraulisk, hurtig og fleksibel løsning til forbedret lad udnyttelse, sikrer, at lastbilerne let kan blive lastet i to lag, så de kan udnytte kapaciteten i lastrummet 100%, siger Per Lavmand.

Med HyliFlex kan lasten fordeles i to lag, så al plads udnyttes.  HyliFlex skal sikre, at lastbilerne ikke kører halvtomme rundt. Ved at fylde lastbilerne op til deres kapacitet, kan man reducere CO2 med 40%

Op til 100% flere paller
HyliFlex er ikke bare et dobbeltdæk, men et hydraulisk hyldesystem, der sikrer en hurtig og fleksibel lastning af forvogne og trailere i to lag. Teknologien sikrer en optimal lad udnyttelse, der er uafhængig af godssammensætningen.

Med HyliFlex kan antallet af paller øges med op til 100% i forhold til et traditionelt køretøj. Forøges det gennemsnitlige antal paller med 50%, sparer man omkring 30% per palle, og teknologien vil være indtjent på omring seks måneder.

Systemet kan tilpasses godset individuelt, og er en integreret del af gulvkonstruktionen. HyliFlex, der kan lastes med 1.800 kg per sektion, er bygget op, så det er let både at af- og pålæsse uden brug af gaffeltruck eller lignende, fordi dækket selv hæver sig op med godset. Det tager ca. 17 sekunder at løfte/sænke højden på en sektion, og systemet er godkendt til farligt gods iht. EN12195.

Branchen skal op i gear
– Analyser viser, at transportbranchen er den branche med lavest innovation. Når vi præsenterer nye innovative løsninger, der kan gøre en forskel for miljøet, kan vi godt mærke, at der skal meget til for at ruske op i branchens mere end 30 år gamle set-up, forklarer Per Lavmand, der med HyliFlex også gerne vil udfordre måden, lastbilerne læsses på:

Lastrummet sælges pr. ladmeter, hvilket resulterer i, at et køretøj i systemet er fyldt, når gularealet er solgt, uanset om lastrummet kun er læsset mindre end halvt op.

Ingen speditører har interesse i at ændre dette, da man dels får fuld pris for et delvis læsset køretøj, og dels har man så mulighed for at optimere indtjeningen ved at lægge noget gods ind over, som ikke beskadiger det underliggende gods.

Ønsker man en billigere og meget mere klimavenlig transport, er man nødt til at fokuserer mere på fyldningsgraden og praktikken. Der er virkelig store og ikke mindst lette klima og økonomiske besparelser at hente.

Lavmands A/S er en af Danmarks førende virksomheder indenfor konstruktion og fremstilling af transportmateriel samt eftermontering og service af emissionsbegrænsende udstyr. Lavmands har i de senere år udviklet en række nye produkter, der sætter nye standarder for klima, miljø og optimering.

Læs mere om fremtidens transportløsninger på

www.hyliflex.dk