Vi skal genanvende meget mere plast

0
280
Camilla Haustrup Hermansen er medejer og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack i Odense – og formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.

Alt for meget plast ryger ud sammen med det danske husholdningsaffald i stedet for at blive genanvendt, mener Camilla Haustrup Hermansen fra Plus Pack. Hun er også formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi – og en flittig fortaler for, at virksomheder bruger FN’s verdensmål i strategien og måler på deres bæredygtige indsats på linje med traditionelle KPI’er.

Vi kan ikke fortsætte
med den nuværende
økonomiske model.
Der skal findes nye 
modeller til gavn for samfundet og kloden

Det krævede ikke lang betænkningstid for Camilla Haustrup Hermansen – medejer og direktør for forretningsudvikling i den familieejede emballagevirksomhed Plus Pack – at sige ja til posten som formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

”Hvis jeg skal levere på den vision, vi selv har sat op i virksomheden, om at udvikle 100 procent genanvendelige emballageløsninger uden CO2-emissioner, skal der laves noget om på den måde, vi behandler plastik i vores affaldssystem, og det kræver politisk handling. Jeg har engageret mig mere og mere i emnet de senere år, og det står helt klart for mig, at selv om vi påtager os vores naturlige ansvar og går ind i arbejdet for den grønne omstilling, kan hverken vi som enkeltstående virksomhed eller vores branche løse de udfordringer, vi står over for, uden at affaldssystemet samtidig bliver ændret. Det kræver ensrettet indsamling, sortering og genanvendelse med fokus på høj kvalitet i alle processer.”

I Danmark er problemet især, at genanvendelsesraten i kommunerne halter for den plast, der bliver smidt ud med husholdningsaffaldet.

”I dag kan Danmarks 98 kommuner selv bestemme, hvad der skal ske med husholdningsaffaldet. Nogle sender det direkte til forbrænding. Andre sorterer det i en grad og sender det videre til Tyskland eller Holland, hvor det bliver omarbejdet. Der mangler et ensartet krav om sortering i Danmark, og det er en udfordring. Det samme gør sig gældende i nogle andre lande, men Danmark er faktisk bagud. I Danmark har vi siden 1970’erne haft stor succes med at brænde affald for at lave fjernvarme, men nu er der kommet et andet behov i samfundet, som skal tilgodeses.”

Midt i marts offentliggjorde klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi sin rapport med forslag til de forestående politiske forhandlinger om en klimahandlingsplan. Klimapartnerskabets forslag er vidtgående: Danmarks forbrænding af affald skal stoppe, og i 2030 skal 9 ud af 10 stykker affald genanvendes.

Vi kan ikke være særlig stolte
”Når vi fremskriver indbyggertallet i verden til 2030 og 2050, kan vi se, at vi globalt vil drukne i affald, hvis ikke vi gør noget. Vi vil ikke drukne i affald i Danmark, men ser man på det faktum, at vi brænder affald af, og at vi har Europa-rekord i Danmark i at generere affald pr. indbygger, synes jeg ikke, at vi kan være særlig stolte. Vi er nødt til at forholde os til, hvad forbrænding gør ved vores CO2-aftryk. Det genererer meget CO2, og i virkeligheden bruger vi så kun ressourcen én gang. Plast lavet af olie har en lækker brand-værdi. Det er bare en udfordring, når forbrænding udleder CO2, olie er en knap ressource, og vi inden for de næste 30 år går fra 7 til 10 milliarder mennesker på kloden. Vi kan ikke fortsætte med den nuværende økonomiske model. Der skal findes nye modeller til gavn for samfundet og kloden. Derfor sagde jeg ja til at være formand for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi.”

Plus Pack har altid udviklet og fremstillet emballager til fødevareindustrien, siden 1960’erne i aluminium og de sidste 2000 også i plast.

’Man skal gøre noget’
Camilla Haustrup Hermansen er fjerde generation i Plus Pack, som hun i dag fronter sammen med sin bror Anders Top Haustrup, der er administrerende direktør. Hun er flittig fortaler for, at virksomheder indarbejder FN’s verdensmål i det inderste af deres strategier og måler på deres indsats for bæredygtighed på linje med deres øvrige KPI’er.

”I Plus Pack har vi arbejdet strategisk med verdensmålene siden 2015, og med vores vision om, at vi gerne vil levere 100 procent genanvendelige løsninger uden CO2-aftryk, har vi valgt at dedikere os til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Især har vi dobbeltklikket på delmål 12.5 om, at affaldsmængden skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Plus Pack blev stiftet af Camilla Haustrup Hermansens oldefar i 1914, og oldebarnets fokus på bæredygtighed anno 2020 er helt i tråd med de værdier, Plus Pack altid har været drevet efter.

”Min oldefar havde et motto: ’Man skal gøre noget’. I mottoet lå dengang et ønske om at skabe positiv udvikling og værdi for kunder, medarbejdere og leverandører i en lokal kontekst. Det er stadig en del af vores dna, at vi på et langsigtet strategisk niveau ønsker at drive en positiv udvikling. Det er rammeværket for alt det, vi laver,” siger Camilla Haustrup Hermansen.

Det cirkulære perspektiv
Plus Pack har altid udviklet og fremstillet emballager til fødevareindustrien. Siden 1960’erne har Plus Pack produceret emballager i aluminium, og de sidste 20 år har Plus Pack også produceret i plast.

”Vi har altid ligget inde i Odense, men voksede ud af vores rammer. Vi havde brug for at udvide vores produktion med en anden teknologi, så da vi i 2000 flyttede uden for centrum, begyndte vi også at producere i termoform-plast. Man kan sige, at alt det, vi gennem generationer har gjort for at promovere og sikre øget genanvendelse af aluminium, gentager vi nu for plast.”

”Vi påtager os gerne det samme ansvar for plast og ønsker at skabe løsninger, der hjælper vores kunder med at være bæredygtige spillere i de kontekster, de er i, herhjemme eller i udlandet. Det er en gigantisk opgave, fordi vores produkt indgår i nogle af de mest komplekse systemer, man kan drive forretning i, nemlig affaldshåndteringen og fødevareproduktionen i verden.”

”Vi er kun blevet mere end 100 år, fordi vi er en ansvarlig virksomhed, men verdensmål 12 og i det hele taget den øgede fokus på bæredygtighed giver os en ny udfordring, for hvordan sikrer og muliggør man et forsvarligt forbrug verden over? Hvis ikke emballage bliver produceret af materialer, der kan genbruges eller genanvendes, så når du ikke det cirkulære perspektiv, som er nødvendigt i forhold til ikke at trække mere på jordens ressourcer, end du giver.”

Lille spiller med stor vægt
Camilla Haustrup Hermansen har valgt at engagere sig tungt i debatten om affaldshåndtering og bæredygtighed, selv om virksomheden med hendes egne ord ”er en lille spiller på mange måder”.

De cirka 230 medarbejdere er fordelt på to fabrikker i Odense og Genk i Belgien. Dertil kommer salgskontorer i Europa og distributionspartnere rundt om i verden. Plus Pack sælger sine produkter til mere end 54 lande globalt.

”Vi har valgt at læne os frem for at vise, at man kan differentiere sig på mange måder. Der er ingen grund til at læne sig tilbage og tro, at forbrugernes krav og ønsker til cirkulære emballageløsninger bliver mindre i fremtiden, tværtimod. Vi gør det faktisk for at fremtidssikre vores forretning og for at sikre, at løsninger og beslutninger i detailleddet bliver truffet på baggrund af fakta og fornuft. Vi vil meget gerne være med til at kvalificere beslutninger på affaldsområdet, så de ikke bliver truffet på følelser og misforståede perceptioner, som der er mange i omløb af for tiden. Med vores lange historie og mange erfaringer på emballageområdet har vi meget viden, vi gerne vil bidrage med. Det ligger jo også i delmål 12.8 under verdensmål 12, at alle skal have en relevant information og bevidsthed om bæredygtig udvikling. Tingene hænger sammen for os, selv om det kommer vidt omkring.”

Tættere på målet
Plus Packs vision om at fremstille sine emballager i 100 procent genanvendelige materialer kommer år for år tættere på virkeliggørelse.

”Lige nu er vi på 89 procent. Det vil sige, at ud af den samlede volumen af råvarer, der bliver til produkter, er 89 procent let at genanvende med eksisterende teknologi ude i samfundet. Det er aluminium, klare plastmaterialer og andre såkaldte mono-materialer. De resterende 11 procent er materialer, som vi ved kan genanvendes, det er bare vanskeligere, og der er ingen effektiv teknologi til det i markedet endnu. Vi arbejder hårdt på at udfase de sidste 11 procent og udskifte dem med materialer, der er lette at genanvende.”

”Der er mange forskellige teknologier i spil i og uden for Europa, hvor EU har opsat skærpede mål for genanvendelsen, og vi vil gerne sikre, at vores produkter er ’fit for future’. Derfor arbejder vi for, at de materialer, vi tilbyder vores kunder, er lette at genanvende for alle, der håndterer affald i Europa. Det skal ikke være os, der spænder ben for at nå de ambitiøse målsætninger på affaldsområdet.” Test og udvikling af nye materialer og emballager fylder derfor meget hos Plus Pack.

”Vi har meget fokus på innovation og design af produkter i monomaterialer, som potentielt kan detekteres og sorteres i affaldsstrømmen, uanset hvilket land du er i. Mere end 10 procent af vores omsætning kommer fra salg af produkter, vi ikke havde for et år siden. Der er en pænt stor løbende udskiftning i vores produktsortiment, men vi skal stadig gennem nogle runder, før vi har alle kerneprodukterne med.”

EU har fået en affaldspagt
Camilla Haustrup Hermansen hilser EU’s nye og indtil videre frivillige plastikpagt velkommen – ja, faktisk har hun sammen med politikere, virksomheder og ngo’er fra Frankrig, Holland og Danmark deltaget aktivt i dens tilblivelse. Nu er målet, at flere lande slutter sig til pagten.

”Vi vil gerne sikre, at omstillingen af plastforbruget i Europa bliver grønnere og mere cirkulær, så jeg er glad for, at Danmark tager det ansvar, vi bør tage som nation, og vi kan bidrage som virksomhed sammen med en række andre danske virksomheder. Vi skal designe de rigtige produkter i de rigtige materialer, så affaldet aldrig havner andre steder end i det system, der skal håndtere det i vores lande. Det kan ikke være rigtigt, at Europa skal eksportere affald til Asien, hvor det ikke bliver behandlet ansvarligt. Det har vi set for mange dårlige eksempler på.”

”Det handler både om design og om at sætte systemerne i de enkelte lande op til, at vi i højere grad kan sortere og genanvende de materialer, som vi forbruger. Derudover skal vi hele tiden se på muligheden for nye forretningsmodeller, så vi kan reducere behovet og forbruget af engangsplast. Der er nogle spændende processer i gang, og det mest interessante set fra min stol er nok, at store og små virksomheder her kan sidde direkte over for regeringer og blive enige om, at vi har nogle fælles udfordringer, vi skal have løst.”

Camilla Haustrup Hermansen er medejer og direktør for forretningsudvikling i Plus Pack i Odense. Hun er også formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi.

Plus Pack designer, udvikler, producerer og sælger emballageløsninger til fødevarer.

Plus Pack forpligter sig til at udvikle bæredygtige emballageløsninger, minimere brug af ressourcer og forhindre madspild.

Se mere på

www.pluspack.com