It-kompetencer er afgørende for virksomhedernes fremtid

0
428
Lene Pries-Heje, Institutleder for Business IT på IT-Universitetet

Digitaliseringen fortsætter sin udbredelse, og det er vigtigt, at danske virksomheder forstår og tilpasser sig konsekvenserne. Det kræver ofte strategiske beslutninger om digital forandring på alle niveauer i virksomheden.

Der er ingen tvivl om, at vi står overfor en fortsat digital foranderlighed, der betyder forandringer i vores hverdag og i virksomhedernes måde at producere og arten af produkterne eller servicerne.

Flere undersøgelser peger ifølge Lene Pries-Heje, institutleder for Business IT på IT-Universitetet, på et behov for flere it-kompetencer på uddannelser og virksomheder.

– Den digitale teknologi trænger længere ind i arbejdet og produkter og servicer til kunderne. Derfor er det også nødvendigt med en oprustning af kompetencerne på it-området i mange sektorer.

For IT Universitetet er det essensen, men det er også en ambition, at it skal ind i alle uddannelser. Det er naturligvis mere oplagt nogle steder end andre, og hvor hurtigt det kommer til at gå er til dels afhængigt af de mennesker, der står for uddannelserne, siger hun og nævner medicin, som et af de områder, der er i fuld gang med kunstig intelligens m.m.

Behov for mange typer kompetencer
Lene Pries-Heje har netop deltaget i et møde i Ledernes Digitale Tænketank og har i den forbindelse haft lejlighed til at læst rapporter om, hvad det er for nogle kompetencer, der er behov for.

Det er både de dybe it-tekniske kompetencer til at håndtere kunstig intelligens og robotter m.m., men der er også behov for bredere kompetencer, der har fokus på samspillet mellem det tekniske og det menneskelige – også i industrien.

“Her skal medarbejderne jo til at betjene software, og mange mangler kompetencerne, og det gælder på alle niveauer. Nogle forretningsmodeller virker endnu, men mange er ved at være forældet, og evner man ikke at omstille sig, så går forretningen ned. Der er behov for en strategisk tænkning på ledelsesniveau og forståelse for det digitale potentiale”, mener hun.

Peter Rafn, administrerende direktør for Conscia

Ser virksomheder ikke udviklingen, går det galt
Hos it-virksomheden Conscia, der leverer it-infrastrukturløsninger, kender administrerende direktør, Peter Rafn godt til virksomheders udfordringer omkring digitalisering og it-kompetencer.

Han mener, at virksomhedsledelser har ansvaret for den digitale strategi sammen med bestyrelsen, og at det er vigtigt, at de forstår den digitale forandring af forretningen.

“Der har været de første eksempler på virksomheder, der har set ændringerne for sent, og det tror jeg, vi kommer til at opleve meget mere af. Og i virkeligheden har det jo altid været sådan. Hvis ledelse og bestyrelse ikke ser udviklingen – eller ignorerer større skift i teknologi og omverden, ja så kan det i sidste ende koste virksomhedens liv, siger han og understreger, at det kan være afgørende for en virksomheds fremtid, at man supplerer med eksempelvis ledelseskompetencer indenfor digitalisering, så der skabes en forståelse for, hvor vigtigt det er at tilpasse sig strategisk”.

Vigtigt ikke at glemme kernekompetencer i digitaliseringen
Med hensyn til opmærksomheden og evnen til at ruste sig til fremtidens digitale udfordringer og potentiale, mener Peter Rafn, at de danske virksomheder er meget opmærksomme på vigtigheden af at ruste sig it-kompetencemæssigt, men for nogle virksomheder kan det være en udfordring at finde de rette ressourcer, mener han og tilføjer, at i hans virksomhed har de forstået, hvor vigtigt det er at skabe en god og spændende arbejdsplads, og dygtige medarbejdere vil gerne udfordres.

På trods af vigtigheden og omfanget af den digitale udbredelse, så mener Peter Rafn dog stadigvæk, at man ikke bør glemme noget så gammeldags som sine kernekompetencer og historie.

“Hvis man i iver efter at transformere virksomheden og udstikke luftige visioner for fremtiden glemmer sine kunder og sin kerne – så tror jeg, at det er mindst ligeså farligt som at misse den digitale omstilling”, siger han og påpeger, at interessen og kompetencerne indenfor it selvfølgelig bør være til stede i ledelsen og bestyrelsen, men det gælder om at finde den rette balance, som det ofte gør i livet.

Man må forstå digitaliseringens muligheder og trusler samt være på forkant, men ikke miste grebet om det, som kunderne hidtil har valgt virksomheden på.

Det er det, som nogle kalder Transform & Perform – altså, at man omstiller sig selv og sin forretningsmodel, men samtidig holder fast i at levere varen i den daglige forretning uden at ryste på hånden.