Master giver indsigt i teknologiens sorte boks

0
248

På IT-Universitetet i København (ITU) vil de med deres masteruddannelse være med til at åbne teknologiens sorte boks, så deltagerne kan drive virksomheder gennem de digitale forandringsprocesser.

Lene Pries-Heje, institutleder

Hos ITU mærker de en stigende interesse for efteruddannelser inden for it-området. Mange ledere og medarbejdere vil gerne klædes endnu bedre på til at kunne navigere i digitaliseringen og navigere i den digitale dagsorden.

Det kræver en helt anden strategisk forståelse end den klassiske forretningsmæssige tilgang. I dag tænkes it og digitalisering helt ind på ledelsesniveau, og det kræver for mange ledere en opdatering på området.

Digitalisering betaler sig
Dansk Statisk viser i publikationen ”it-anvendelsen i virksomheder 2017”, at kun 10 procent af danske virksomheder har en meget høj digitaliseringsgrad, mens hele 58 procent har en lav eller meget lav digitaliseringsgrad.

Samtidig viser tal fra Erhvervsministeriet, at de mest digitale virksomheder i Danmark i gennemsnit har over 20 procent højere arbejdsproduktivitet end de virksomheder, der halter bagud i digitaliseringen.

“På uddannelsen har vi typisk en blanding af it-chefer og faglige ledere – nogle med mere akademisk baggrund end andre. Deltagernes blandede faglige baggrund afspejler, hvad vi gerne vil med uddannelsen. Vi opererer i krydsfeltet af faglig ledelse kombineret med de mere tekniske it-færdigheder, så deltagerne får et godt strategisk ståsted for at drive virksomhederne gennem digitaliseringsbølgerne”, fortæller Lene Pries-Heje, der er institutleder for Business IT på IT-Universitetet.

Digitaliseringens strategiske afsæt
Digitaliseringen medfører nemlig ikke blot nye tekniske krav og forståelser, men der er også et stort behov for ledelse af medarbejdere, fordi talentmassen ofte skal sammensættes anderledes i virksomhederne, og fagområdernes grænser bliver mere flydende.

På vores master-
uddannelse kan deltagerne fordybe sig og få en større forståelse for, hvor deres virksomhed befinder sig på modenhedsskalaen i forhold til digitaliseringen, hvilket også er en af forudsætningerne for at kunne tænke digitalisering strategisk

De dygtige digitale virksomheder sætter ikke blot strøm på processerne og automatiserer, de udvikler også nye forretningsmodeller for at være mere konkurrencedygtige i en global sammenhæng.

I dag er der sket et paradigmeskifte; virksomhederne sælger i højere grad en service end et fysisk produkt. Det kræver forståelse for, hvordan man kan skabe en kundeoplevelse, der er mere attraktiv end konkurrentens. Og det kræver typiske et helt nyt mindset, som masteruddannelsen har et bud på.

“Vi oplever, at mange deltagere slet ikke ved tilstrækkeligt om digitalisering, og så er de nødt til at spørge andre medarbejdere til råds eller stole på it-leverandørerne. Men på vores uddannelse får de lov til at gå i dybden med emner og får en meget større forståelsesramme af digitaliseringen og al dens kompleksitet”, fortæller Lene Pries-Heje. ITU udvikler masteruddannelsen i samarbejde med erhvervslivet og inddrager også deltagernes ønsker.

Fordybelsen skaber forståelsen
Selv om der i dag er meget snak om just-in-time uddannelse, hvor deltagerne typisk deltager i korte kurser, der giver operationelle redskaber til at løse en her og nu problemstilling, kan de på ITU mærke, at deltagerne er glade for at få lov at fordybe sig i hele det komplekse emne omkring virksomhedernes digitale rejse.

“På vores masteruddannelse kan deltagerne fordybe sig og få en større forståelse for, hvor deres virksomhed befinder sig på modenhedsskalaen i forhold til digitaliseringen, hvilket også er en af forudsætningerne for at kunne tænke digitalisering strategisk”, fastslår Lene Pries-Heje.

Hos ITU oplever de også, at mange deltagere beskriver uddannelsen ikke blot som et godt strategiske værktøj, men som en personlig udviklingsrejse, hvor man kommer ud med masser af nye inspiration og et helt nyt mindset.

På vores uddannelse får deltagerne lov til at gå i dybden med emner og får en meget større forståelsesramme af digitaliseringen og al dens kompleksitet

Sådan er uddannelsen bygget op
Uddannelsen, som tager to år og læses efter arbejdstid, er delt op i fire semestre.
Forløbet består af en række obligatoriske kurser, der dækker ledelse af it set fra forskellige perspektiver.

Der er progression i uddannelsen, så efter de to første semestre har deltagerne beskæftiget sig med it-ledelse på individniveau, på organisatorisk og på strategisk forretningsmæssigt niveau.

Uddannelsens første semester giver en bevidsthed om, hvordan man kan agere som ansvarlig for it-ledelse, herunder hvilke roller man kan have, og hvordan man forholder sig til andre i organisationen.

Desuden bliver deltagerne klædt på til at kommunikere om, samt skabe og gennemføre undersøgelser og analyser af it i organisationer. Andet semester giver en indsigt i de strategiske muligheder med it, og hvordan de forskellige forretningsmodeller påvirker organisationen.

Herefter er der plads til at fordybe sig i specifikke emner med dine valgfag og dit masterprojekt. I 2019 byder valgfagene på: Digitalisering i det offentlige, IT-projektledelse og porteføljestyring, Leadership and Strategies for the Blockchain Economy, Digitale Trends samt Enterprise Architecture.

Der er både teori og praksis på alle de obligatoriske kurser. Det betyder, at den viden, man erhverver sig, kan omsættes til praksis i det daglige arbejde. Uddannelsen giver titlen: Master i it, it-ledelse eller på engelsk Master of IT, IT Leadership and Management.

Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

Samme akademiske niveau som en MBA

Når du har afsluttet masteruddannelsen, får du titlen Master i it (Professional Master of IT). Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

Læs mere på itu.dk/master