Port of Aalborg udforsker delekoncepter til industrien

0
291

Port of Aalborg har i år taget hul på realiseringen af en ny, ambitiøs udviklingsstrategi, der gennem milliardinvesteringer og nytænkning skal løfte erhvervsområdet i Aalborg Øst til nye højder. Arbejdet er allerede i fuld gang, og seneste skud på stammen er, at havnen nu undersøger muligheder for at udvikle af såkaldte shared facilities målrettet både produktion, prototypeudvikling og innovation.

Der skal i fremtiden være endnu bedre muligheder for virksomheder, der ønsker at leje faciliteter i Port of Aalborgs erhvervspark på en fleksibel måde.

Det er tanken bag, at Port of Aalborg nu undersøger mulighederne for at udvikle shared facilities, som virksomheder kan leje sig ind i det omfang, der matcher deres aktuelle behov. Formålet er dels at understøtte udviklingen blandt havnens eksisterende virksomheder og dels at styrke rammerne om produktion, 0-serieproduktion, innovation og klyngedannelse i Aalborg.

– Vi kigger lige nu på mulighederne for at udvikle forskellige shared facility-koncepter, der kan tilgodese virksomhedernes behov på en moderne og fleksibel måde. En tanke er fx at tilbyde virksomheder at leje standardproduktionsfaciliter, så de fx undgår at takke nej til en ekstraordinært stor ordre på grund af kapacitetsbegrænsninger. En anden tanke er at etablere test- og laboratoriefaciliteter målrettet virksomheder og iværksættere, hvis udviklingsmuligheder er begrænset af manglende økonomi til at etablere egne faciliteter, siger adm. direktør i Port of Aalborg Claus Holstein og fortsætter:

– Virksomhederne er typisk tilbageholdende med at søge uden for egne rammer, når det kommer til produktion og produktudvikling, da de frygter, at det kan føre til afsløringen af forretningshemmeligheder. Derfor er det vores opgave at udvikle koncepter, som ikke alene sikrer kunderne nogle moderne og brugbare faciliteter, men som også skaber den helt rette tryghed i form af diverse sikkerhedsforanstaltninger, adgangsstyring osv.

Aktuelt undersøger Port of Aalborg mulighederne for at udvikle shared facilities, der kan understøtte erhvervsområdets globale førerposition inden for vindmøllevingetest. Derudover afsøger havnen også mulighederne for shared facilities som kontorfaciliteter til projektbrug samt scaleupfaciliteter for virksomheder, der arbejder med tungere industri eksempelvis inden for den maritime sektor.

Milliardinvesteringer i fremtidens erhvervspark
Det skærpede fokus på shared facilities skal blandt andet ses i lyset af, at Port of Aalborg i år har påbegyndt realiseringen af en ny, ambitiøs udviklingsstrategi, hvor havnen over de kommende 10 år vil investere milliarder i erhvervsparken i Aalborg Øst.

Startskuddet til den nye 10-årsplan lød ved årsskiftet, hvor havnen ændrede navn fra Aalborg Havn til Port of Aalborg for at markere et øget fokus på internationale målgrupper. Siden har Port of Aalborg trods sværere vilkår som følge af coronapandemien rykket yderligere på de ambitiøse målsætninger ved fx at igangsætte en udvidelse af erhvervsparkens infrastruktur i form af en helt ny jernbaneterminal, der ventes at være helt færdig inden årets udgang.

– Investeringerne rettes hovedsageligt mod baglandet og dermed vores erhvervspark. Vores opgave handler ikke længere blot om at håndtere gods over kaj, men mere generelt om at skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst – herunder infrastruktur, moderne lager- og produktionsfaciliteter og andre logistikmuligheder som eksempelvis jernbanen. Vi har dog ikke kun fokus på de fysiske rammer, men også rammerne for innovation og erhvervsudvikling i vores området, hvilket også er årsagen til, at vi har en række vidensamarbejder med vigtige aktører som UCN og Aalborg Universitet samt at vi gennem et sponsorat er engageret i Aalborg Universitets nye Business School, siger Claus Holstein.

Udviklingsstrategien rummer en ambition om at tiltrække 10-15 store fyrtårnsvirksomheder inden 2030 – virksomheder, der overvejende skal findes uden for landets grænser og som kan styrke flere industrisegmenter i Aalborg.

Havnen bliver central del af grøn satsning
De potentielle tilflyttervirksomheder vil blandt andet blive tilbudt at etablere sig på havnens helt nye udstykning, Ankeret, der spiller en afgørende rolle for den nordjyske satsning i testplatformen Green Hub Denmark, som med 7,5 milliarder i ryggen skal forene erhvervsliv, 400 energiforskere, offentlige aktører og forbrugere i et storskalatestområde for udviklingen af fremtidens grønne teknologier.

Investeringerne skal blandt andet bruges på udviklingen af fremtidens grønne erhvervspark. Her er Ankeret udset som bæredygtig prototype, der efter planen skal danne grobund for et innovativt erhvervsområde med fokus på industrielle symbioser:

– Vores rolle i Green Hub Denmark bliver at udvikle et koncept for, hvordan man kan drive erhvervspark på en ny måde med fokus på symbioser, genanvendelse og samarbejde. Det handler blandt andet om at tiltrække de rigtige virksomheder og placere dem strategisk i forhold til hinanden for derigennem at skabe de rette betingelser for et ressourceflow mellem parterne i forhold til blandt andet varme, el og fjernkøling samt affaldshåndtering, siger Claus Holstein og fortsætter:

– Ligesom det er tilfældet med shared facilities, handler det for os om at optimere mulighederne for, at virksomheder kan opnå en langt bedre ressourceudnyttelse, hvilket både er godt for miljøet, men bestemt også for virksomhedernes økonomi.

Allerede nu er første køber af et areal på Ankeret fundet, nemlig Aalborg Chokoladen, der skal bygge chokoladefabrik på området, mens der samtidig arbejdes hårdt med de grønne tiltag som eksempelvis fjernkøling, der vil blive tilgængelig som energiressource på lige fod med el, varme etc. på den nye udstykning.