Introduktion: Outsourcing er den nye vinderstrategi

0
368

Af Pia Bundgaard Hansen

Moderne virksomheder og organisationer udvikler sig ved strategisk at outsource dele af forretningen, så de kan holde fokus på kerneopgaverne; være forandringsparate og skalerbare.

For få år siden blev begrebet outsourcing typisk forbundet med, at stribevis af produktionsjobs forsvandt fra danske hænder til udlandet. Antallet af jobs, der forsvinder til udlandet, er mindsket markant de seneste år, fordi virksomhederne har set værdien og vigtigheden i, at udvikling og produktion holdes tæt sammen.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at siden starten af 2000’erne er 80-85.000 job flyttet til udlandet, hvoraf 45-48.000 job kommer fra industrivirksomheder. Udflytningstempoet er dog faldet markant fra gennemsnitligt 6.300 job årligt i begyndelsen af årtusindet til lidt under 3.000 job i de senere år.

I dag outsourcer virksomhederne dog stadig i stor stil, men det drejer sig i højere grad om de dele af forretningen som fx handler om it, økonomi, løn- og bogholderi, kantineordninger osv.

Kerneopgaverne bliver i virksomhederne
Kravene til den moderne virksomhed her midt i digitaliseringen, tilpasningen til Industri 4.0, Internet of Things samt brugen af data betyder, at fleksibilitet, forandringsparathed og skalerbarhed er blevet altafgørende parametre for at kunne stå distancen i den skærpede globale konkurrence.

Det kan være svært selv at finde og rekruttere eksperter til at arbejde fuld tid i virksomheden, og det kommer med ansvar og forpligtelser at ansatte nye medarbejdere, men ved at outsource kan virksomhederne skalere op og ned på eksperthjælpen efter behov, hvilket sikrer fleksibiliteten og muligheden for hurtigt at omstille forretningen efter markedets omskiftelige krav.

Ved at outsource de dele af forretningen, som ikke udgør kerneopgaverne, kan virksomhederne koncentrere sig om at udvikle nye produkter og services, som når hurtigt ud til kunden. Samspillet med kunden, der i dag typisk forventer ikke blot et produkt, men en service, er netop blevet et altafgørende konkurrenceparameter. Derfor vælger de fleste virksomheder strategisk at beholde de opgaver in-house, som ligger tæt på kunden, så den tætte kontakt i relationen kan følges på nært hold.

Tag del i ansvaret
Går man med tanker om at outsource dele af forretningen, er det vigtigt selv at tage et ansvar og være med til at definere opgaverne og afstemme med outsourcing-partneren.

Det er altafgørende for at samarbejdet bliver en succes, som lever op til forventningerne på begge sider af skrivebordet.

God læselyst!

Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Strategisk Outsourcing