Affald kan håndteres med et klik i en app

0
281
Partnerne i WasteLand Technology, Lars Jensen og Peter Jakobsen, har gjort administration af affald meget nemmere med appen WasteApp.

WasteApp revolutionerer tømningen af containere på genbrugspladser, i virksomheder og boligforeninger. Et klik i appen sparer tid, penge, CO2 og sikrer dokumentationen af virksomhedens miljøindsats.

Med appen kan virksomhederne kvalitetssikre og dokumentere deres arbejde med at sortere og håndtere affald

Bestilling og afhentning af affaldscontainere sker tusindvis af gange hver dag i hele landet, og noget så almindeligt skal selvfølgelig være lige så nemt som at overføre penge med et swipe eller købe parkeringstid med et klik.

Med sin løsning WasteApp har WasteLand Technology siden 2017 hjulpet affaldsbranchen med at tage et kvantespring ind i digitaliseringen ved blandt andet at gøre det let og simpelt at bestille tømning af containere – en effektivisering, der sparer tid, penge og CO2 på landevejen og samtidig styrker virksomhedernes mulighed for at dokumentere deres miljøindsats.

”Før vores app har der ikke rigtig været nogen afgørende teknologisk udvikling inden for affaldshåndtering i årtier. I dag foregår bestilling af tømning mange steder stadig ved, at du skal skrive en mail, hænge i en telefonsluse eller gå gennem en webportal. Det tager tid, lige som du selv skal holde styr på, hvordan hver enkelt transportør ønsker at modtage en bestilling, og hvilke transportører der henter hvilke typer affald. Alt det samler vi i én app. Brugeren skal bare klikke på billedet af den container, der skal tømmes, hvorefter alle nødvendige informationer går ud til transportøren,” forklarer partner i WasteLand Technology Peter Jakobsen.

Vigtig viden er sikret
Med WasteApp overtager virksomheden ansvaret for, hvornår tømningen bestilles.
Det giver den fordel, at containernes kapacitet bliver udnyttet optimalt, idet de først tømmes, når de er fyldte og ikke i faste intervaller, der ikke tager hensyn til volumen.

Ifølge Peter Jakobsen har coronakrisen åbnet mange virksomheders øjne for behovet for digitalisering, herunder effektiviteten og besparelsen i at håndteringen af affald ikke afhænger af én bestemt medarbejder, der har taget ansvar for dialogen med transportørerne.

”Ofte er der en enkelt medarbejder, der går rundt med en unik viden om, hvordan affaldet håndteres i dagligdagen, og hvilke transportører der henter hvad. Når medarbejderen går på pension, skifter job eller helt ekstraordinært bliver sendt hjem, som vi har oplevet det under corona, forsvinder vigtig viden. Så skal man rundt og lede efter små sedler med telefonnumre, kundenumre og mailadresser. Med WasteApp er den viden sikret i virksomheden, og det er let for andre at tilgå opgaven. I en tid med fokus på miljø og ressourcegenbrug bidrager WasteApp til at give affaldshåndteringen større strategisk værdi for virksomheden.”

Fuld dokumentation
I appens log kan virksomheden til enhver tid se, hvem der har gjort hvad hvornår.
”Vi kan også supplere appen med en sorteringsvejledning i forhold til den enkelte virksomheds behov. Den feature bruger nogle af vores kunder eksempelvis i forbindelse med deres ISO-certificering. Med appen kan virksomhederne kvalitetssikre og dokumentere deres arbejde med at sortere og håndtere affald, fordi alle medarbejdere, der har med affald at gøre, går rundt med vejledningen på deres telefon.”

I større virksomheder med flere bygninger – for eksempel hospitaler – kan appens menu designes, så brugeren kun har adgang til relevante containere eller kan skifte mellem flere adresser og grupper af containere.

Features i samarbejde med kunder
Alle features i WasteApp er udviklet i samarbejde med kunderne, så de tilfredsstiller virksomhedernes behov så præcist og effektivt som muligt.

”I vores løbende dialog med kunderne opfordrer vi dem til at komme med forslag til nye features, når de står med et behov, der kunne være smart at få dækket. Hvis vi skønner, at det er en feature, alle kunder vil have gavn af, gør vi den til en del af appen. Gavner den kun den enkelte kunde, kan vi lave en unik løsning mod betaling.”

Næste generelle feature bliver muligheden for at supplere bestilling af tømning med et billede, der forklarer særlige forhold, transportøren skal kende til. Funktionen skal blandt andet hjælpe boligforeninger, der ofte står med efterladte møbler og andre større ting ved siden af containeren, når en lejer er fraflyttet sin bolig.

Alle informationer samles
Hver kunde har sin egen unikke app. WasteApp kommer ud og står for fotografering og registrering af containere, størrelse, affaldstyper, placering, leverandører, kundenumre og specielle forhold som porte og koder.

WasteApp sørger også for, at alle medarbejdere får installeret WasteApp på deres telefoner og enheder, så den er klar til brug med det samme.

”Bagefter aftaler vi med de enkelte leverandører, hvordan de ønsker alle disse informationer tilsendt, når vores kunde anvender appen og bestiller tømning. Det eliminerer fejlrisikoen,” siger Peter Jakobsen.

WasteApp har siden 2017 gjort det meget nemmere for kommuner, hospitaler, institutioner, genbrugspladser og virksomheder at administrere deres affald.

WasteApp gør det let, simpelt og effektivt at bestille containertømning. Alt logges, så der er fuld dokumentation for al virksomhedens affaldshåndtering.

WasteApp tilpasses individuelt til den enkelte virksomhed og bruger og giver fuldt overblik over transportører og containere.

Se mere på

www.wasteapp.dk