Historien skal holde

0
230

Kundernes krav til kursuscentres bæredygtighed stiger konstant. En troværdig
indsats fokuserer på områder, der giver mest mening, mener Bautahøj ved Jægerspris.

I dag spørger mødebookere ikke meget til økologi, når de vælger kursus- og konferencecentre. Og det skyldes ikke, at de er blevet mindre interesserede i, hvor frugten og grøntsagerne kommer fra.

”For seks-syv år siden var økologi i højsædet. I dag har kunderne meget mindre fokus på økologi – simpelthen fordi de har en basisforventning om, at frugt, grønt og mejeri er økologisk,” siger Jakob Andersen, direktør på kursus- og konferencecentret Bautahøj ved Jægerspris. I stedet er kunderne optaget af andre krav til CSR- og bæredygtighed, og de bliver fremsat tidligere og tidligere.

”Når vi skal lave aftaler med kunder, kommer bæredygtighed ind med en helt anden hastighed end tidligere. Udover økologi har stadig flere kunder en basisforventning om, at vi arbejder med energi, madspild, affaldssortering osv. Det går meget hurtigt. Hver gang vi efter et par år skal genforhandle en aftale med en kunde, er kravene til os om bæredygtighed blevet skærpet.”

Hvad giver mest mening?
Troværdighed er afgørende i arbejdet med bære-dygtighed, mener Jakob Andersen, og derfor har Bautahøj valgt at slå ned på områder, der er til at handle på og giver mest mening i forhold til kerneforretning og geografisk placering.
Værktøjet er FN’s verdensmål.

”Vi har udvalgt fem verdensmål, som vi kan stå inde for og satser benhårdt på. Men det sjove og tilfredsstillende er at finde ud af, at man på nogle områder allerede er godt i gang.”

Fra praktik til job
Blandt andet har Bautahøj taget verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til sig. Konferencecentret er involveret i Campus Frederikssund for at højne kvaliteten i undervisningen og laver projekter med elever og lærere fra Skibby Produktionsskole, der blandt andet har etableret Bautahøjs vinmark og står for vedligeholdelse af hegn og udendørs træmøbler.

Derudover tilbyder Bautahøj arbejdstræning af flygtninge og udsatte borgere.
”Vi har altid mindst en i praktik, enten som led i udredning eller arbejdsprøvning. Det fine er, når praktik resulterer i ansættelse, hvilket er sket flere gange.”

Eget rensningsanlæg
Et andet fokusområde er verdensmål 6 om rent vand og sanitet.
Bautahøj sorterer alt sit affald for at maksimere genanvendelsen og anvender kun milde, miljøcertificerede kemikalier til rengøring.

”Rent vand har længe betydet meget for os. Allerede for 10 år siden etablerede vi vores helt eget rensningsanlæg til spildevand. Dermed bliver vi altid hurtigt opmærksom på, hvis der skulle være kemikalier eller andre ting, som ikke bør være der, i vores vand.”

Ud med det fossile
Bautahøj består af 6.000 kvadratmeter fordelt på seks bygninger opført fra 1904 til 2009.
Bygningerne er opført med forskellige isoleringsgrader, hvilket gør varmestyringen kompliceret.

I arbejdet med verdensmål 7 og 13 om bæredygtig energi og klimaindsats har Bautahøj derfor valgt at energioptimere ved at efterisolere alle bygninger, mens vinduerne udskiftes løbende, og der monteres solfilm på større vinduesflader. Brugen af fyringsolie udfases, og opvarmningen er snart helt overtaget af et CO2-neutralt træpillefyr, der blev etableret for 10 år siden.

Målet er at nedbringe Bautahøjs CO2-udledning med 35 procent inden for de næste to år. Næste projekt er etablering af et solcelle-anlæg, der kan dække 20 procent af Bautahøjs el-behov. Overgangen fra fossildrevne køretøjer til el-biler bakkes op med en el-ladestander på parkeringspladsen.

Lokale leverandører
Når det gælder verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, prioriterer Bautahøj at handle lokalt og samarbejde med lokale erhvervsdrivende.

”Vi køber så vidt muligt lokale råvarer og puljer vores leveringer, når vi kan, for at spare transport. Det ser mange leverandører positivt på. Med planlægning kan du godt pulje leverancer af fødevarer med kortere holdbarhed. Vi forsøger at køre lokalt med de ting, som vi bruger i store mængder, og hvor historien holder. For eksempel er juicen på vores morgenbord fra en lokal æbleplantage her i Jægerspris,” siger Jakob Andersen.

Bautahøj er medlem af sammenslutningen Danske Konferencecentre,
der består af mere end 100 danske kursus- og konferencecentre.

Bautahøj blev kåret til Årets Konferencecenter i 2019.

Bautahøj tilbyder 84 værelser, 6 plenumlokaler, 23 grupperum og et konferencelokale med plads til op
til 160 personer.

Læs meget mere på

www.bautahoj.dk