Tør du se din organisation i spejlet?

0
213
Allan Ahrensberg har gennem 14 år deltaget i og fået indsigt fra den jury, der udpeger de mest Excellente organisationer i Europa.

Når en CEO sammen med sin organisation ser virksomhedskulturen i Excellence-spejlet, bliver det synligt, hvor der er glød, frygt, håb og organisatorisk guld lige til at samle op på tværs af organisationen.

De dygtige ledere tør se på virksomhedens spejlbillede og forholde sig til, om spejlet viser et rædselskabinet eller et skønmaleri. Det er tanken bag Excellence Danmark, hvor Allan Ahrensberg rådgiver virksomheder med afsæt i det strategiske ledelsessystem EFQM Excellence.

Ledelsessystemet, som trækker på 25 års best practice hos de skarpeste ledere i europæisk og dansk erhvervsliv, øger konkurrenceevnen for europæiske organisationer – private som offentlige.

De første 10 får individuel sparring 

De første 10, der tilmelder sig kurset 19.-20. maj 2020, får uden beregning tilbudt 1,5 times individuelt møde hos Excellence Danmark i Gentofte inden kurset. Her kan den enkelte komme tættere på EFQM Modellens anvendelse i egen sammenhæng gennem dialog med Allan Ahrensberg.

Reserver plads på
kursus@excellencedanmark.dk

Gør som de bedste
Excellence-metoden er udviklet og anvendt af brands som BMW, Philips International BV, BOSCH, EDF, Grundfos, SIEMENS, Swedbank AB, PostCH AG, European Investment Bank, UNOPS samt SMV’er, kommuner og offentlige organisationer. Alle er de gode til at øge sammenhængen mellem indsats og resultater gennem systematisk moderne ledelse.

– Det er kulturen i en virksomhed, der kan visualisere, hvor hullerne er i osten. Derfor sætter vi i vores rådgivning spejlene op, så lederne kan se sig selv og deres forretning udefra, siger Allan Ahrensberg, der står i spidsen for Excellence Danmark.

Han har rådgivet hundredvis af ledere og virksomheder og er ikke i tvivl om, at vejen til succes begynder med at tilpasse virksomhedskulturen til virkeligheden.

Mødet med de fire spejle
En Excellence-spejling giver normalt et to eller trecifret antal meget vigtige og konkrete projekter, der kan øge performance og sikre en transformation gennem de bedste strukturelle og kulturelle rammer.

– Projekter og ideer, der er set af kulturen, er ” guld på gaden” og derfor lette at samle op, forklarer Allan Ahrensberg, der fortsætter:
– Det billede og den historie, der bliver skabt ved at se sig selv udefra via excellence-spejlene, giver et antal AHA-oplevelser og erkendelser, der kan gøre ondt.

Spejlingen mod de seks bundlinjer

Spejlene skal være med til at styrke tillidsforholdet mellem virksomheden og dens vigtigste interessenter. Det kan gøres ved at arbejde med at skabe balance på de seks bundlinjer, som er et vigtigt instrument, der holder styr på tillid, adfærd og kommerciel bæredygtighed. 

De seks bundlinjer er baseret på interessenternes direkte opfattelse og består af: 

1. Kunderesultater 
2. Medarbejderresultater
3. Aktionær, ejer, bestyrelse & tilsynsresultater
4. Samfundsresultater & omdømme 
5. Partner & leverandørresultater 
6. Strategisk & operationel præstation 

De seks bundlinjer kan dels bruges til at fastsætte nye strategiske mål, årsrapportering og ekstern kommunikation. På den måde kan omverdenen få faktabaseret tillid og dermed skabe grundlag for at engagere sig i virksomheden som kunde, investor eller medarbejder. 

FSR (FSR – danske revisorer) stiftede i 1995 CSR Prisen. I 2019 blev de udvalgte vindere Grundfos og A.P. Møller – Mærsk for deres Sustainability Reports 2018, som er et skridt på vejen til at klarlægge og arbejde med de seks bundlinjer med målet om at skabe tillid.

Se mere om de seks bundlinjer på side 29 i den free download version af EFQM Modellen som kan hentes på 

www.excellencedanmark.dk 

Klar til at udfordre kulturen?
Excellence-rejsen begynder med en afklaring af det overordnede strategiske mål fra ledelsens side. Dernæst starter spejlingsprocessen med egne medarbejdere, så billedet bliver forståeligt, konkret og kommer helt ud i hjørnerne. I denne fase er der en løbende organisatorisk dialog, der understøtter en kulturrejse, hvor eksekvering og transformation forbedres, og resultaterne synliggøres.

– Lederne skal være klar til at stille sig selv spørgsmålet om: De har den ledelsesmæssige ambition og kapacitet til at tegne, tænke og drive en ny måde at lave strategi på, der kombinerer diagnose og eksekvering, siger Allan Ahrensberg og uddyber:

– Lederne skal være rollemodeller ved at være interesserede, kloge, hjælpsomme og vedholdende på virksomhedens vegne og dermed sikre, at organisationen når de opsatte strategiske mål i god form. Integritet i ledelse er en vinder. Excellence Danmark faciliterer og skaber den rigtige start på rejsen med baggrund i egne erfaringer og erfaringer fra andre organisationer.

– Når ledelsen ser sig selv i spejlene, arbejder med kulturen og redefinerer virksomheden, så oplever de det som om de får natkikkert på, og det er her løsningerne begynder at vise sig, siger Allan Ahrensberg, der slutter af med en udtalelse fra en dansk CEO, da denne var godt i gang med Excellence-rejsen:

– Excellence er jo common sense – det er blot en skam, at det ikke er så common.

Kursus: En introduktion til den nye EFQM Model og til Excellence

På kurset vil du få viden om EFQM Modellen og Excellence metodens anvendelse som diagnoseværtøj, når man ønsker at spejle en virksomhed gennem egen kultur for at kunne synliggøre organisatorisk sammenhængskraft, styrker og forbedringer.

Vi kommer de enkelte hovedområder i modellen igennem: RETNING-EKSEKVERING-RESULTATER og går i dybden på udvalgte områder. Vi vil gøre alt for at viderebringe mere end 20 års erfaring fra praktisk anvendelse i Danmark og Europa. Alle får inden kurset tilsendt den udvidede danske oversættelse af den nye EFQM Model, og deltagerne må påse hjemmearbejde, så vi kan mødes på “varme dæk”. På kurset vil vi anvende eksempler fra virksomheder, som deltagerne kommer til at afprøve EFQM Modellen på – med løbende feedback fra underviserne.

Undervisere:
Kasper Mühlbach -EVALUESENSE aps
EFQM Global Award Assessor – 2019
IRCA-certified Lead Auditor, QMS 2015

Allan Ahrensberg 
Excellence Danmark aps
Excellence Facilitator

Sted: 
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Introduktionspris 2020: 13.500 kr. excl. moms.
Kurset afholdes som eksternat.

Gå ind på www.excellencedanmark.dk og få:

Fri download af den danske oversættelse af EFQM Modellen 2020

Kursusbeskrivelsen for “En introduktion til den nye EFQM Model og til Excellence”.

Tidspunkt: 19. og 20. maj 2020 

    • Viden om Excellence som ledelsesmetode
    • Metoder til facilitering af Excellence-spejling for private og offentlige virksomheder 
    • Beskrivelse af coaching for CEO og ledergrupper med Excellence som bagtæppe 
    • Informationer vedrørende foredrag om Virksomhedsledelse

Excellence Danmark og Allan Ahrensberg har arbejdet sammen med EFQM i over 20 år og har følgende certificeringer: