Få indblik i fremtidens lederrolle

0
212
Peter Balstrup står i spidsen for Rigét Netværk, der i 37 år har skabt værdi for virksomhederne.

Mange ledere er optaget af, hvad lederrollen bringer i fremtiden. Hos det professionelle Rigét Netværk, der er en del af mange lederes hverdag, mødes lederne for at få inspiration og udveksle erfaringer. Som noget nyt tilbyder Netværket et Ledelsesakademi.

Vi tilbyder lederne at mødes i små tilrettelagte grupper på højst 18 personer.

I en tid hvor forretningsmodellerne bliver omskrevet, siloer brydes ned, og uforudsigeligheden hersker, søger flere og flere ledere svar på, hvordan fremtidens lederrolle skal fyldes ud.

– Vi tilbyder lederne at mødes i små tilrettelagte grupper på højst 18 personer, som vi faciliterer. I grupperne kan lederne sparre om udfordringerne i en virkelighed, hvor lederrollen i disse år bliver redefineret, fortæller Peter Balstrup, der er CEO & Facilitator
hos Rigét Netværk, som i 37 år har været et værdiskabende Netværk.

Facilitatoren mødes ofte med kandidaterne til grupperne face to face, før de er ’godkendt’ til optagelse. Derved sikrer Rigét Netværk, at der er et gensidigt match, og at den enkelte deltager får værdi. Udover netværksmøderne har medlemmerne blandt andet adgang til Rigét Brain Boosts med faglige og forretningsmæssige emner.

Den enkelte deltager har sit eget Advisory Board i ”øremærkede” sessions på møderne og efter behov mellem møderne.

Hvem er fremtidens leder?
Hos Rigét Netværk, der står bag rapporten: ”Hvem er fremtidens leder”, belyser de fremtidens lederrolle. Der er især tre ord, som gennemsyrer rapporten: Uforudsigelighed, adfærd og kultur.

Uforudsigeligheden i både markedet og People Management kræver en fleksibel ledelsesstil med stort fokus på selvledelse. Fremtidens leder skal kende sin egen personlighedsprofil for at forstå måden, han/hun leder på i en virkelighed, hvor magten skifter.

I dag bliver dagsordenen sat af dem, som reelt skaber resultaterne, og lederen kan ikke blot længere sætte sig for bordenden og uddelegere opgaverne. En dygtig leder har indblik i adfærden og også i kulturen – både den arbejdsmiljømæssige, men også den menneskelige på arbejdspladsen. Ved at forstå adfærden og kulturen kan lederen navigere og skabe den fleksibilitet, som er altafgørende i en moderne virksomhed.

Nyt Ledelsesakademi skaber fremtidens ledere
Omkring 80 % af medlemmerne i Rigét Netværk er ledere, og med det helt nye Ledelsesakademi åbner Netværket op for, at især de yngre ledere kan finde et ståsted i forhold til lederrollen og omsætte teorien til praksis.

– Mange unge ledere er helt naturligt i tvivl om deres værdier, og hvordan GPS’en ser ud, når de træffer beslutninger, forholder sig til kollegaer og dilemmaer i hverdagen, fortæller Peter Balstrup, og han uddyber:

– Med akademiet kombinerer vi uddannelse med relations skabende kontakter. I trygge rammer kan de unge ledere møde ligesindede i grupper på højst ti deltagere, vende problemstillinger og lære af hinandens erfaringer.

Rigét Netværk er facilitator for Ledelsesakademiet, som får besøg af en stribe kompetente og erfarne oplægsholdere og undervisere. Fælles for dem er, at de alle har hånden på kogepladen ude i erhvervslivet.

Akademiet, der består af tre moduler, løber over seks måneder. Deltagerne får et indblik i værdisæt, kommunikation og personlig profil.

Rigét Netværk har også sine KPI’er

Medlemmernes fremmødeprocent: 72% 
Medlemmers genkøbsprocent: 74% 
Gennemsnitlig medlemsanciennitet: 6,5 år.

Læs meget mere her og kickstart din ledelseskarriere på

www.rigetnet.dk