IT skal bruges empatisk som ledelsesværktøj

0
233
Joachim Langagergaard, partner og direktør i Musskema

Der er ingen tvivl om, at digitalisering og it er stærke ledelsesredskaber, når teknologien bruges til at facilitere og sikre, at mennesket kommer til udtryk. Problemet opstår, når it bruges til at tingsliggøre medarbejderne.

Ude omkring på arbejdspladserne oplever mange medarbejdere i disse år, at de jævnligt skal svare på en stribe spørgsmål, som dumper ind i indbakken. Svarene er med til at give HR-afdelingerne et praj om den enkelte medarbejderes trivsel, engagement osv.

”Det er fint at bruge den her type algoritmer til at få en fornemmelse af medarbejderen, men det er vigtigt at understrege, at teknologien ikke kan stå alene, der skal menneskelig opfølgning ind over, så it bruges empatisk og til at skabe vækst for både medarbejdere og organisationen,” siger Joachim Langagergaard, der er direktør og partner hos musskema.dk

It kan ikke stå alene
It må aldrig blive et værktøj i sig selv, men skal bruges til at understøtte medarbejdernes menneskelige styrker.

”Effektive ledelsesredskaber skal ikke ”afsløre” medarbejderne og give ledelsen følelsen af, at de står med den objektive sandhed i et dashboard,” forklarer Joachim Langagergaard og uddyber:

”Hvis man har en ambition om at ”afsløre” mennesker, vil det uanset sympatiske bemærkninger om dialog betyde, at ledelsen underkender medarbejderens personlige perspektiv, og dialogen bliver til ynkelige “afvigelses-forklaringer”.

I stedet skal effektive digitale ledelsesredskaber bruges til at underbygge medarbejderen; anerkende og synliggøre den enkelte. I det perspektiv faciliteter it-dialogen, hvor medarbejderen og ledelsen kan tage afsæt i, hvordan medarbejderen selv kan udvikle sig og fremadrettet bidrage til organisationens vækst.

Effektive ledelses-redskaber skal ikke ”afsløre” medarbejderne og give ledelsen følelsen af, at de står med den objektive sandhed i et dashboard

Teknologien buldrer frem
It skal være med til at skabe et konstruktivt og transparent miljø på arbejdspladsen, men det kan halte med de gode hensigter, når alle de nye teknologier buldrer frem, og de skal implementeres til gavn for både medarbejdere og organisationer.

I dag står vi midt i Industri 4.0, hvor IT, kunstig Intelligens (AI), big data, IoT (Internet og Things) ændrer måden at drive virksomheder på, og de digitale kvantespring sætter naturligt deres præg på ledelsestænkningen.

”Vi ser, hvordan digital ledelse i høj grad bruges af HR-afdelingerne til at holde styr på medarbejderne, deres performance, trivsel, kompetencer – og i nogle tilfælde loyalitet, engagement og sandsynlighed for at sige jobbet op eller sygemelde sig,” forklarer Joachim Langagergaard og uddyber:

”Data på hver enkelt medarbejder bidrager til organisationens målopfyldelse. Det er der sådan set ikke noget galt i, hvis data udmønter sig i en dialog med medarbejderen om, hvordan den gode præstation fastholdes, eller hvordan man kan vende en dårlig situation til noget bedre.”

Udfordringen opstår, når data bruges til helt at erstatte dialog og reel ledelse, og hvor Mette mister jobbet, fordi hun kun scorer 74 point, og marketing har sat performance til at være minimum på 80.

Robotten der fyrer medarbejdere
Amazon har f.eks. opfundet en robot, der kan fyre medarbejdere. Robotten hos Amazon har ifølge Tech-mediet The Verge indtil videre fyret omkring 300 lagermedarbejdere i Tyskland, fordi den kunstige intelligens har vurderet, at medarbejderne ikke var effektive nok.

Amazon har skabt et automatiseret system, der overvåger, hvor mange pakker medarbejderen får sendt afsted om dagen, og hvor meget tid medarbejderen bruger på pauser fx toiletbesøg og frokost. Hvis medarbejderen ikke holder sig inden for den opsatte algoritme, så kommer der et par advarsler og herefter en fyreseddel.

”Tænk, hvad der sker, når printeren går i gang blandt de medarbejdere. De må jo konstant frygte, at det kan være robotten, som sender en fyreseddel,” siger Joachim Langagergaard.

Det er slemt nok at blive fyret, men at få beskeden fra en robot, gør nok ikke situationen mere formildende eller menneskelig, og det er netop udfordringen, når begejstringen over alle de teknologiske virkemidler fortrænger empatien, og mennesket bliver tingsliggjort.

”I forsøget på at fange de nyeste digitale trends skal vi passe på ikke at overse, hvad vi faktisk godt ved, er god ledelse: Respekten for den enkelte medarbejder, dialogen, at lytte til medarbejderens perspektiv, sætte retning og fastholde af fokus for organisationen. IT skal ikke erstatte god ledelse, men der er rigtig meget at hente i at anvende it til lidt ”digital nudging” i en travl hverdag, så ledere og medarbejdere husker at prioritere dialogen,” forklarer Joachim Langagergaard.

Musskema.dk er et strategisk ledelsesredskab, der på en brugervenlig og strategisk måde sætter struktur på dialog og opfølgning mellem ledere og medarbejdere for at optimere medarbejdernes udvikling, trivsel, fokus og fastholdelse. 

Læs meget mere på musskema.dk