Introduktion: En ny og spændende tid – er det kun begyndelsen?

0
218

Man skal ikke skrue tiden meget mere end 10 eller 15 år tilbage, før verden på mange måder så ganske anderledes ud – og det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet. Med et populært udtryk kan man sige, at arbejdsmarkedet ligesom så meget andet i tiden i den grad er blevet disruptet. Måden man agerer på som leder har forandret sig, og det har måden vi rekrutterer på også.

Masser af processer er blevet digitaliserede og erstattet af nye systemer, og det er helt sikkert, at vi kun har oplevet begyndelsen på den udvikling endnu.

Når man for år tilbage søgte en stilling, så betød det, at man skulle printe sin ansøgning og sit CV i matrixprinteren, hvorefter papirerne skulle lægges i en kuvert, som skulle frankeres og stoppes i en karakteristisk rød kasse, der var placeret på mange gadehjørner.

Denne ”postkasse” blev tømt to til tre gange dagligt af folk i rødt tøj, der var ansatte i en af landets mest respekterede virksomheder, nemlig det kongelige danske post- og telegrafvæsen. Dernæst landede kuverten i virksomhedens postbakke, hvorefter indholdet blev kopieret og distribueret til de relevante modtagere.

Processen var langsom, og risikoen for, at noget gik tabt i den manuelle proces, var stor, og alle faldgruberne gjorde, at virksomheden ofte ikke endte op med den mest optimale kandidat. Og så var der heller ikke mange, der kendte til den persondataforordning, som vi hører så meget om i dag.

Tiderne er skiftet – og absolut til det bedre. Vi er trådt ind i den digitale tidsalder, og masser af processer er blevet erstattet af de nye teknologier, som løbende skyller ind over markedet.

Og selv om mange nostalgikeres hjerter bløder, så må selv de største dagdrømmere indrømme, at det også har skabt en masse nye og spændende muligheder, som de færreste i dag ville være foruden.

God læselyst!

Læs hele udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Moderne Ledelse