Medarbejderne er altafgørende for life science-branchens succes

0
262
Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark, foran sin arbejdsplads på Hvidovre Hospital, hvor hun indgår som del af regionens corona-beredskab.

Rikke Løvig Simonsen, formand for Fagforeningen Pharmadanmark, fastslår, at det menneskelige råstof i form af engagerede og dygtige medarbejdere er et af de vigtigste parametre for, at dansk life science kan udnytte sit store potentiale. Derfor skal der fokus på uddannelse og kompetenceudvikling i årene fremover.

Fagforeningen Pharmadanmark har cirka 8.700 medlemmer – mange af dem er nøglemedarbejdere i lægemiddel- biotek- og medico-virksomheder. Dermed har de en væsentlig andel i den massive succes, som dansk life science har udviklet sig til.

”Life science skal være med til at bringe Danmark helskindet igennem corona-krisen, og netop derfor er der vigtigt, at branchen har adgang til de rigtige kompetencer. Veluddannede, kvalitetsbevidste og innovative medarbejdere er og bliver helt afgørende for, at vi til fulde kan udnytte potentialet. Derfor skal Danmark prioritere den gode grunduddannelse af medarbejdere til branchen – og uddanne flere så universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner kan følge med efterspørgslen,” siger Rikke Løvig Simonsen, formand for fagforeningen.

Hun understreger dog, at det også er nødvendigt at se mere bredt på uddannelse for at sikre branchens behov for kompetencer. Vi skal således også turde at sætte mål for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger.

”Udviklingen inden for life science vil i de kommende år gå endog meget hurtigt, og derfor skal medarbejderne uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle deres kompetencer. Det har den enkelte selvfølgelig et ansvar for, men det er også i høj grad en samfundsmæssig opgave at sikre, at økonomien, mulighederne og strukturerne er til stede for den nødvendige efteruddannelse og konstante opkvalificering af arbejdsstyrken,” understreger hun. 

Pharmadanmark har medvirket i regeringens genstartsteam for life science og biotek, og her lykkedes det for foreningen at få fokus på netop uddannelse og kompetenceudvikling med i de endelige anbefalinger til regeringen, som også skal danne grundlag for en kommende life science-strategi.

Avanceret udvikling og produktion
Rikke Løvig Simonsen peger på, at en række udviklingstendenser i de kommende år fundamentalt vil ændre den måde, som Pharmadanmarks medlemmer og andre medarbejderne i life science arbejder på. Først og fremmest vil der ske en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Fremtiden vil sikkert blandt andet ligge i 3D-printede lægemidler og avancerede ’devices’, som kan hjælpe med at tage medicinen rigtigt. Man vil også se stigende automatisering og digitalisering, blandt andet brug af kunstig intelligens (AI) i udviklingen af produkterne.

”Moderne udvikling og produktion af lægemidler og medicinsk udstyr bliver altså mere og mere avanceret og højteknologisk, og det vil øge behovet for højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer,” konkluderer hun.

Rikke Løvig Simonsen tilføjer, at der skal gøres en indsats for, at Danmark fremstår som et attraktivt land for udenlandske specialister at bo og arbejde i. Vi har nemlig brug for kloge hoveder udefra, og de udenlandske specialister kan være med til at skabe vækst i virksomhederne uden at fortrænge højtuddannede danskere.

Husk patienterne
Regeringen annoncerede for nyligt, at den vil prioritere 210 millioner kroner til en national life science-strategi. Det glæder Pharmadanmark, som understreger, at strategien ikke alene skal fokusere på at skabe vækst og arbejdspladser. Life science er nemlig ikke alene en erhvervsdagsorden, men også en sundhedsdagsorden.

”Dansk life science gør allerede i dag en stor forskel for alvorligt syge mennesker og for almen trivsel med nye innovative behandlinger og produkter, men der findes en lang række sygdomsområder, hvor der er behov for mere effektiv behandling med færre bivirkninger, for eksempel er der uanede muligheder inden for personlig medicin. Danmark kan indtage en vigtig rolle internationalt, hvis vores dygtige virksomheder og universiteter får de rigtige rammer at arbejder under,” siger Rikke Løvig Simonsen og slutter: 

”Strategien skal afspejle, at dansk life science vil være ambitiøs sammen med patienterne. Sammen skal vi arbejde henimod, at Danmark bliver verdens bedste land at være patient i, og det kræver, at patienterne tænkes ind i alle faser. En velfungerende sundhedssektor er en forudsætning en succesfuld industri og omendt. Det er bestemt også en ambition, som vores medlemmer kan se sig selv i og gerne vil arbejde for – uanset om de er i industrien, universiteter, hospitaler, styrelser eller på apotek.”