DSB tager skraldet

0
374

Som en del af en yderst ambitiøs klimaplan, har DSB taget et stort skridt i den bæredygtige retning. Et af målene er at mindst 90% af alt affald genanvendes – og en af løsningerne, der skal være med til at sikre dette, er et helt nyt affaldssystem, der netop nu skal stå sin prøve på stationerne i Roskilde og Vejle.

Hos DSB har man gennem mange år arbejdet målrettet for at gøre virksomheden endnu mere bæredygtig. Det fortæller Aske Mastrup Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB. 

”Vi har derfor sat fire meget ambitiøse klimamål for 2030. Her skal DSB være CO2-neutral, vores energiforbrug skal være reduceret med 50% og der må ikke længere udledes partiker fra togenes motorer. Og så skal minimum 90% af affaldet genanvendes.”

Ambitiøst. Men ikke umuligt, hvis man spørger Aske. Skal målet om en genanvendelse på 90% nås, er det imidlertid nødvendigt også at involvere kunderne. For en del af affaldet kommer jo fra dem på deres rejse med DSBs tog. For at kunne genanvende dette affald, har man derfor arbejdet på udviklingen af en ny affaldssorterings skraldespand til placering på stationerne landet over. 

Her har passagererne mulighed for at sortere deres affald i affaldsspandens to fraktioner, ligesom der også vil være mulighed for at hænge sine tomme flasker på siden, og derved give sin pant videre. Således er DSBs tiltag både et bæredygtigt og et socialt eksperiment, der i første omgang testes i Vejle og i Roskilde. 

”Vi har hentet inspiration til vores nye affaldsspande i både ind- og udland. Blandt andet lufthavnen i København, men især i Vejle Kommune, der har haft stor succes med et lignende projekt lige uden for Vejle station. . Derfor er det også nærliggende at benytte netop Vejle station til at teste vore nye skraldespande på,” forklarer Aske. 

Med hænderne i danskernes affaldsvaner
Allerede fra november vil de nye skraldespande blive sat op og testet. Og vejen dertil har været både lang og spændende, fortæller Mette Vinther Pedersen, Forretningskoordinator hos DSB: 

”For at vi kunne finde frem til den helt rigtige løsning har vores dygtige stationsfolk haft hænderne i et helt døgns affald for at se, hvad det egentlig er, vores passagerer smider ud, for at vi bedre kunne vurdere behovet.” 

Ud fra disse meget håndgribelige undersøgelser af passagernes ”affaldsvaner” fandt man frem til en løsning, hvor der kan sorteres i to forskellige beholdere alt efter om det er restaffald, plast eller metaldåser man har med sig på farten. Plast og metal ryger i samme beholder på stationen men eftersorteres til rene fraktioner på affaldsanlægget efterfølgende.

Men et var selve udformningen disse nye affaldsspande – et andet placeringen af dem. 

”Med så vigtigt et projekt som dette, duer det ikke bare at sætte spandene op vilkårligt på stationen. Vi er nødt til at forholde os til, om de står så kunderne ser dem og dermed også bruger dem,” siger Mette og fortsætter: ”I DSB har vi et stort kendskab til det generelle kundeflow på vores stationer – det gælder både på perroner og i forhold til adgangsveje, som typiske er der, man gerne vil at med eventuelt affald, og det er en klar fordel.” 

Interviews og observationer skal sikre et godt resultat
Så det er med spænding at de første affaldssorterings skraldespande sættes op. Og for at sikre den bedst tænkelige løsning vil man fra DSBs side løbende teste hvorledes de fungerer derude på stationerne. 

”Det er vigtigt for os at få feedback fra vores kunder. Det er jo dem, der skal bruge dem,” slår Henriette Friberg, Customer Experience Manager fast. Og hun siger videre: ”Derfor vil vi gå ud og snakke med passagerne om hvordan de oplever de nye skraldespande. Dette bakkes op af observationer på stationerne, hvor det iagttages hvordan passagerne reagerer på skraldespandene.” 

For som Henriette Friberg siger: ”Ser de forvirrede ud, når de står med skrald i hånden, så er der noget vi skal arbejde videre på.” Og der vil naturligvis blive fulgt op på alle indkomne informationer, ligesom affaldet i skraldespandene skal gennemgås for at se, om passagerne bruger dem korrekt. 

Funktionalitet frem for kunst
Her er piktogrammerne af afgørende betydning. Anne-Marie Thaysen, Branding og Designansvarlig, forklarer: ”For at guide de rejsende til korrekt affaldssortering, har vi udvalgt en række piktogrammer. Selv om vi hos DSB har vores egne piktogrammer til en lang række områder, så har vi i denne forbindelse valgt at benytte en række standardpiktogrammer udviklet af Dansk Affaldssortering.”

Det er et bevidst valg, fordi disse allerede i stigende grad bliver brugt både på fødevarer og i det offentlige rum – og nu altså også på DSBs nye sorteringsskraldespande.

”Vi ønsker jo først og fremmest at gøre det nemt for vores kunder at komme korrekt af med deres affald, og det har vi vurderet bedst opnås med disse piktogrammer. På den måde kan vi sikre at det er både nemt og genkendeligt for kunden – og frem for alt hurtigt at afkode, hvor de skal aflevere deres affald,” slutter Anne-Marie. 

Alle implicerede er enige om, at det har været en yderst lærerig proces, og håber at DSB kan være med til at inspirere andre til at følge i samme spor.