Boligejerne kan spare penge på varmeregningen med varmepumper

0
350
ELCO luft til vand-varmepumpe i funktion.

Der er lang vej til at nå regeringens klimamål i 2030, men varmepumper er en vigtig del af løsningen, påpeger Casper Ejland, Boligchef i Gastech-Energi, der sælger og servicerer varmepumper og gasfyr i hele Danmark.

Casper Ejland, Boligchef i Gastech-Energi.

Langt de fleste boliger er i dag tilknyttet fjernvarme. Men der er stadig omkring 80.000, der anvender oliefyr, mens 380.000 har gasfyr. Et bredt flertal i Folketinget vedtog tidligere i år en udvidelse af Bygningspuljen, der stammer fra Energiaftalen 2018 og sigter mod besparelser i energiforbruget i helårsboliger. Over to mia. kr. er afsat til fire forskellige puljer, der skal hjælpe til med energiforbedringer i boligen, herunder at få skiftet olie- og gasfyr ud med fjernvarme og varmepumper. 

Regeringen vurderer, at i 2030 vil den fortsatte udskiftningsproces have reduceret landets årlige CO₂-udledning med 0,7 mio. ton CO₂ – svarende til hvad man ville spare, hvis der i et år kørte 250.000 færre benzin- og dieselbiler på vejene. 

”Boligejernes interesse for varmepumper har vist sig meget stor, og tilskudspuljen for i år blev tømt på halvanden uge,” siger Casper Ejland, Boligchef i Gastech-Energi. 

Tilskudsmidlerne uddeles hvert år til og med 2026 under et først til mølle-princip. I 2021 er der afsat 375 mio. kr., og Energistyrelsen vil senere i år meddele, hvornår interesserede boligejere kan søge om tilskud til første kvartal 2021. Tilskud til installation af varmepumper eller jordvarme kan dog kun opnås for de boligejere, der befinder sig i et område uden mulighed for tilslutning til fjernvarme. 

Man har dog altid mulighed for at bruge håndværkerfradraget, der giver et vist tilskud til installationen af f.eks. en varmepumpe. En husstand med to voksne kan således få fradrag for arbejdsløn inkl. moms på op til 25.000 kr. i 2020. Vigtigt at vide, at man ikke kan kombinere både tilskud og håndværkerfradrag, det er enten det ene eller det andet.

”Uanset tilskud og skattefradrag er det en god forretning at investere i en varmepumpe, som sparer mange penge på varmeregningen. En luft til vand varmepumpe kan således give en besparelse på op til 65-70 pct., når det erstatter et gammelt oliefyr og op til 50 pct., når det er et ældre gasfyr, der skiftes ud,” siger Casper Ejland. 

Et jordvarmeanlæg er en anden løsning, som dog kræver at man har en vis plads på grunden i form af en større græsplæne. Det skyldes, at for at opnå den tilstrækkelige kapacitet skal der graves en ganske lang slange ned i en meters dybde. Til gengæld kan man så opnå en endnu større besparelse på varmeregningen i forhold til det gamle olie- eller gasfyr – faktisk helt op til 80 pct. 

Uanset tilskud og skattefradrag er det en god forretning at investere i en varmepumpe, som sparer mange penge på varmeregningen.

Løbende eftersyn og optimering med serviceaftale
”Uanset om man vælger luft til vand varmepumpe eller jordvarme skal man huske, at den samlede besparelse i sidste ende også afhænger af, hvor godt isoleret huset er. Vores motto er, at den bedste energibesparelse er den energi, du ikke bruger. Så man skal også sørge for en god isolering af huset for at få det fulde udbytte af en varmepumpe og dermed reducere tilbagebetalingstiden. Vær i øvrigt også opmærksom på, at alene skiftet fra oliefyr til varmepumpe eller jordvarme gør typisk, at huset springer to klasser på energimærkeskalaen, og det øger husets salgsværdi,” siger Casper Ejland. 

Tilbagebetalingstiden udtrykker, hvor lang tid der går, før investeringen har tjent sig ind via besparelser på varmeregningen. Den typiske tilbagebetalingstid er 7-10 år – derefter er det en ren gevinst for boligejeren i resten af anlæggets levetid, der typisk kan være 20 år eller mere med god vedligeholdelse for anlæg af god kvalitet. Netop vedligeholdelse og løbende optimering af varmepumpen kan være en vigtig del af regnestykket. 

”Varmepumpen skal løbende tilpasses og justeres, så den fungerer optimalt. Det kan f.eks. være, at den bruger for meget strøm eller ikke leverer nok varmt vand i forhold til behovet. Derfor er det en god ide, at man får fagfolk til at foretage de nødvendige lovpligtige eftersyn og justeringer, og det er det, vi kan tilbyde med vores 2-årige Total Tryghed-serviceaftale, som man kan få med i købet, hvis man køber luft til vand-varmepumper og jordvarmeanlæg hos os. Den sikrer også imod uforudsete udgifter i driften af varmepumpen og omfatter både det lovpligtige eftersyn, servicebesøg og reservedele. Aftalen kan forlænges op til 15 år. Man er altså fuldstændig sikret mod uforudsete udgifter i forbindelse med varmepumperne,” siger Casper Ejland. 

Gastech-Energi har 70 montører spredt rundt om i landet, som er tilgængelige syv dage om ugen i fyringssæsonen – selv juleaften. Firmaet servicerer 10 forskellige mærker af varmepumper. Selve installationen af varmeanlæggene af kvalitetsmærkerne ELCO og CTC foregår i samarbejde med VVS-installatører over hele landet. Gastech-Energi servicerer og sælger også gasfyr og service dækker alle gængse mærker. 

”Naturgas har en renere forbrænding og udleder 15 pct. mindre CO₂ end olie. For nogle boligejere kan det være en løsning at reducere varmeregningen på og mindske CO₂-udledningen, hvis man f.eks. skifter oliefyret eller et gammelt gasfyr ud med et nyt gasfyr eller går fra elvarme til gas,” siger Casper Ejland.