Danmarks største batteri

0
361
”Der er et kæmpe potentiale for at udnytte den bygningsmasse, vi har foran os, i stedet for at investere i store batteriparker eller nye kræftværker for at balancere al den vindenergi, vi skal have ind i systemet,” siger Trygve Skjøtskift, IBM Associate Partner.

IBM og energiselskabet Andel har med Flex Platform løst udfordringen med svingende elproduktion ved at gøre bygninger til samfundets nye store energilager. Samtidig skaber Flex Platform et nyt finansielt økosystem på energimarkedet ved at give private og offentlige aktører et grønt og økonomisk incitament for at stille deres fleksibilitet til rådighed.

Ved at aktivere store energiforbrugere som offentlige institutioner og private virksomheder skaber vi Danmarks største batteri og hjælper samtidig den grønne omstilling på vej

Med Danmarks store satsning på vedvarende energi som vindkraft bliver vores samlede elproduktion mere uforudsigelig, og når vi samtidig vil udfase brugen af de såkaldte regulérkraftværker til at producere strøm, når den mangler i markedet, er vi i bekneb for et redskab til at sikre, at vi altid har den nødvendige strøm til rådighed.

Denne store udfordring løser Flex Platform, der er skabt i et partnerskab mellem IBM Danmark og energiselskabet Andel. Flex Platform tilpasser det samlede elforbrug til den svingende produktion fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller ved at udnytte mulighederne for at lagre energi i bygninger.

”Vi skal bruge noget andet end regulérkraftværker til at sikre balance på elnettet. Ved at aktivere store energiforbrugere som offentlige institutioner og private virksomheder skaber vi Danmarks største batteri og hjælper samtidig den grønne omstilling på vej, fordi vi gennem Flex Platform giver aktørerne et incitament til at investere grønt,” siger Trygve Skjøtskift, IBM Associate Partner.

Nyt økosystem på samme energimarked
I dag får regulérkraftværker betaling for at stå stand-by og blive aktiveret. Flex Platform kan virksomheder få betaling på samme måde ved at stille deres bygninger og anlæg til rådighed.

”Vi skal ikke skabe et helt nyt energimarked, men bruger den markedsplads, der allerede er for regulérkraftværker, så virksomheder får nemmere ved at blive mere energieffektive og opnå deres klimamål,” siger Trygve Skjøtskift.

Flex Platform fokuserer på energilagring i bygninger, fordi 70 procent af vores strømforbrug bliver skabt i byer, hvor en tredjedel af forbruget sker i bygninger.

”20 procent af det forbrug er fleksibelt. Der er et kæmpe potentiale for at udnytte den bygningsmasse, vi har foran os, i stedet for at investere i store batteriparker eller nye kræftværker for at balancere al den vindenergi, vi skal have ind i systemet. Omkring 30 procent af den strøm, vi bruger på energisystemer som pumper, ventilation, køleanlæg og fjernvarme, kan forskydes. For eksempel kan vi varme en bygning 2-3 grader mere op og sænke temperaturen igen senere, når der er mere brug for strømmen andre steder.”

Set of industrial air conditioning heat pump.

Løsning med IoT, AI og blockchain
Flex Platform udnytter teknologierne IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence, dvs. kunstig intelligens) og blockchain. IoT sikrer kommunikationen med anlæggene og udvider styringen af elnettet ved at gå ind bag elmåleren og skabe fleksibiliteten ved at skrue op og ned for elektriske apparater.

AI-komponenten kan forudsige kapaciteten i hvert anlæg og hver bygning på forskellige tidspunkter og skaber en profil for, hvor meget fleksibilitet de kan levere i markedet. Blockchain forbinder anlæggene og det finansielle marked og skaber tillid i markedet ved at skabe et afregningsgrundlag, så en virksomhed, der har leveret fleksibilitet, får betaling gennem den nye værdikæde.

Andel er den kommercielle part i partnerskabet og kan nu invitere kunder og andre energiselskaber til at være med i det nye åbne finansielle økosystem på Flex Platform ved at stille deres fleksibilitet til rådighed for den danske omstilling.

Grøn dansk eksportvare
Behovet for fleksibel lagring på grund af fluktuerende energiproduktion er en problemstilling, mange lande står med. Derfor er Flex Platform en oplagt grøn dansk eksportvare.

”Det er mest nærliggende at tage fat i de andre nordiske lande, fordi deres energimarkeder fungerer meget som det danske. Der er ved at ske harmonisering i Norden, hvor man søger at skabe bedre markedsbetingelser for at handle denne type ydelser. Flex Platform er eksempel på, at vi kan udnytte de kompetencer, vi bygger op i Danmark, til at hjælpe andre lande med den grønne omstilling,” siger Trygve Skjøtskift.

Fakta

Flex Platform tilbyder en grøn og sund forretning for aktørerne, der kan reducere deres omkostninger til strøm, udlede mindre CO2 og bidrage til FN’s verdensmål. 

Andel og IBM antager, at denne type af fleksibilitetsydelser i løbet af få år vil erstatte 20 procent af de ”gamle” regulérkraftværkers produktion i Danmark. 

Læs mere på

www.ibm.com