Den digitale transformation buldrer derudad – er din virksomhed klar til den digitale økonomi?

0
405

Virksomhederne digitaliserer som aldrig før. Det sker ikke uden problemer. Kompleksiteten stiger for de fleste virksomheder, når de sætter strøm til processerne for at betjene kunder effektivt, skabe nye digitale services, eller engagere deres arbejdsstyrke med digitale værktøjer.

”Der er et stort skifte undervejs, hvor fremtidens vindere bliver de virksomheder, som formår at reducere friktion eller omkostninger for kunderne og skabe et samlet værditilbud, som i mange tilfælde rækker ud over virksomhedens egne kerneydelser.”

Sådan indleder Ivan Beltoft, partner og medstifter af IT-konsulenthuset Immeo, vores samtale om begrebet ”digitale økosystemer.”

”I en globaliseret digital tid, er det ikke kun pris eller produkter, der er det vigtigste konkurrenceparameter. Det er de ydelser og den brugeroplevelse, en virksomhed formår at ligge rundt om eller på toppen af dens kerneforretning, der afgør om de vinder eller taber markedsandele.”

”Du bliver nødt til at sætte dig i kundens sted og dybest set forstå kunderejsen set fra kundens perspektiv og ikke kun for den del af værdikæden din egen virksomhed indgår i. At identificere dette potentiale og eksekvere på det – dét er nøglen til succes,” siger Ivan Beltoft, og fortsætter:

”Fremtidens vindere bliver dem, som formår at transformere deres forretningsmodel, produkter og services, til at indgå i digitale økosystemer, hvor virksomhedens kerneforretning og data kan aktiveres gennem digital integration for at skabe bedre oplevelser og relevans for kunderne.”

Beltoft peger samtidig på et centralt problem i vores brug af digitalisering:

”På en måde er der nogle paradokser i tidens digitale tand. På den ene side digitaliserer vi som aldrig før, og mængden af data, vi har til rådighed, stiger eksponentielt. Mange virksomheder og forretninger arbejder intenst på at skabe nye digitale brugeroplevelser og services. Men på den anden side bliver vi begrænset af udbredt siloopdeling i form af både afdelinger og IT-systemer, der spænder ben for at virksomhederne reelt kan aktivere deres processer digitalt og drage nytte af de data, de har til rådighed på tværs af deres organisation eller blot sætte dem i spil ud mod kunderne.”

”Hos mange virksomheder arbejdes der med at tilføje nye digitale services oven på de eksisterende IT-systemer uden samtidig at ændre den fundamentale it-arkitektur. Det giver udfordringer – for mange af de eksisterende interne systemer er slet ikke designet og tænkt til at udstille data og understøtte digitale processer i forhold til både sikkerhed, skalering, og datakvalitet. Problemerne opstår derfor når man forsøger at tilkoble nye moderne digitale brugeroplevelser med de gamle it-systemer.”

Råd til dig, der vil i gang med at gøre din virksomhed klar til den digitale økonomi
Konkret giver Ivan Beltoft disse råd:

Forretningsmæssigt
For det første skal du sætte dig i dine kunders sted. Både de kunder, du har i dag, og dine potentielle kunder. Kortlæg hele deres kunderejse. Ikke kun de dele af værdikæden og brugeroplevelsen, din virksomhed selv ejer, men hele kunderejsen.

Identificer potentialer, hvor du med din egen virksomhed kan forbedre kundeoplevelsen, men også potentialer i eksterne partnerskaber, hvor nye integrerede digitale services kan gøre det nemmere eller billigere for dine kunder at reducere eksisterende friktionspunkter i brugeroplevelsen.

Tænk ikke kun på nye digitale brugeroplevelser. Gentænk også din måde at drive forretningen på for det er noget helt andet at skulle drive en digital forretning. Skal dine interne arbejdsgange og ansvaret i organisationen ændres, og har du de rette interne kompetencer til at drive den digitale transformation.

Teknisk
Skab overblik over hvor dine data er placeret i virksomheden. Hos de fleste virksomheder ligger information om kunden f.eks. spredt på tværs CRM-systemer, ERP-systemer, e-handelssystemer m.fl. Forstå hvilke data du har til rådighed, og hvordan de kan tilgås

Definer den logiske kommercielle datamodel, som ikke tager hensyn til i hvilke systemer dine data bor, men hvilke data og hvordan data skal sættes i spil for at skabe de nye integrerede digitale services eller en forbedret brugeroplevelse

Herfra fejler mange virksomheder desværre. Når data eller processer skal udstilles for at indgå i de nye digitale forretningsservices, så udvikles integrationerne alt for tit direkte ovenpå de eksisterende kernesystemer. Og her starter problemerne, for nu skabes der tætte afhængigheder mellem de brugervendte systemer og kernesystemerne.

Det påvirker driftsstabiliteten, øger vedligeholdelsesomkostningerne over tid, og kernesystemerne er for manges vedkommende slet ikke skaleret til at levere svartider, der er acceptable for moderne digitale brugeroplevelser. Samtidig bliver it-sikkerhed helt central, når data og processer sættes fri.

Tænk i stedet moderne micro-service arkitektur principper og cloud teknologi til at skabe en skalerbar it-arkitektur som mellemlag mellem virksomhedens traditionelle kernesystemer og de digitale brugergrænseflader.

Om Immeo

Immeo har på bare seks år udviklet sig til et af Danmarks førende IT-konsulenthuse med en omsætning tæt på 100 mio. DKK for 2020 og en vækst på mere end 30 %. Firmaet blev stiftet i 2014 og ledes i dag af fire partnere; Ivan Beltoft, Dennis Kristensen, Daniel Nørgaard og Simon Aisen. Immeo er et forretningsorienteret IT-konsulenthus, som hjælper virksomheder med at eksekvere deres strategier gennem rådgivning og implementering af innovative digitale forretningsløsninger. Immeo hjælper i særdeleshed virksomheder med at sikre it-arkitekturen og gennemtænkte processer og systemer, som det digitale fundament for, at virksomhederne kan agere succesfuldt i den digitale økonomi.

Konsulenthuset implementerer løsninger indenfor områderne Digital Commerce & Marketing, Product Information Management, Portaler & Applikationer, samt Intelligent Cloud. Immeo er specialiseret i de førende Microsoft teknologier og platforme med ekspertise indenfor forretningsudvikling, arkitektur, integration, agil udvikling og Azure cloud teknologier og vandt både i 2019 og 2020 prisen som Årets Microsoft Cloud Infrastructure Partner. 

Kundelisten tæller bl.a. Vestas, Deloitte, Muuto, Brdr. A&O Johansen, Nykredit, Totalkredit, Solar, Oticon, Aller og Alfa Laval m.fl..

Læs mere på

www.immeo.dk