Robotterne kommer til byggebranchen

0
379

De kommer ikke på to ben, men de kommer. Robotter er stærkt på vej til at blive en integreret del af byggeindustrien, påpeger Niels Wingesø Falk hos HD Lab, som mener, at Danmark her har chancen for at skabe et nyt eksporteventyr.

Min drøm er, at vi i danske byggebranche kan gå sammen om det her og skabe en eksportsucces for Danmark lige som vi har gjort det med f.eks. insulin og vindmøller.

Robotter og automatiseringsteknologi er brandvarme emner i mange brancher, og udviklingen går stærkt. Teknologien er nu så fremskreden, at robotter på byggepladsen ikke længere er dyre, klodsede maskiner med et skær af science-fiction over sig. Robotterne er ankommet i mange brugervenlige versioner, der kan spille en vigtig rolle i byggebranchen. 

”Vi er lige nu i en tid, hvor robotterne er blevet så billige, så nemme at arbejde med og så udbredte blandt mennesker især i Danmark, at de har en god chance for at gøre deres indtog i byggebranchen. Jeg forventer, at vi i det næste par år vil se mange flere robotter på byggepladserne,” siger Niels Wingesø Falk, CEO i HD Lab, der arbejder med integration af teknologi på byggepladsen, herunder robotter.       

Han påpeger, at det er et sammenfald af mange ting. Blandt andet fremkomsten af de såkaldte cobotter, robottypen, der samarbejder med mennesker. De er blevet billige og nemme at programmere og har dermed et godt udgangspunkt for en effektiv menneske-maskine interaktion på byggepladsen. 

”Et andet vigtigt forhold er, at mange af vores fagligt uddannede håndværkere er på vej på pension i dette årti. Det giver udfordringer, da der er færre unge, der søger håndværkervejen, bl.a. fordi de ikke har lyst til at indgå i det hårde arbejdsmiljø på byggepladserne. Så det at vi kan få håndværkernes faglighed oversat til robotterne og få dem til at overtage noget af det rigtig hårde arbejde og kan holde et højt fagligt fokus, det spiller også en vigtig rolle. Det tredje vigtige forhold er hele bæredygtighedsagendaen, der ruller ind over byggebranchen, som jo er store syndere på bl.a. CO2-udledning, affald og energiforbrug. Der kommer robotterne også med en del af løsningen, fordi de opererer med meget mindre spild og giver en mindre miljøbelastning. Så inde i den trekant er det pludselig blevet ret attraktivt at få robotterne med på byggepladsen,” siger direktøren. 

Seks nye robotter på få måneder
Indenfor de seneste måneder er der blevet introduceret flere interessante robotter. En murerrobot fra danske Robot at Work. En slibe-/malerobot fra Canvas Robotics i USA, og en borerobot fra Hilti. Kobot har lavet en skærerobot, og det samme har Odico i Odense. Og så har HD Lab inden for netværkssamarbejdet Yellow Machine lanceret en sliberobot til miljøsanering.

”Der er blevet lanceret flere brugbare robotter til byggebranchen de seneste måneder end i de foregående fem år”, påpeger Niels Wingesø Falk. 

Samarbejde med Stanford University
HD Lab har i udviklingen af deres egen robot et samarbejde med Stanford University, som har et evalueringssystem til robotter, som ser på håndværksprocessen stillet over for den robotiserede proces. 

”Her ser man så på, hvordan den samlede proces ser anderledes ud og finder ud af, hvor det er, robotten performer. Den slags evalueringer viser mange interessante detaljer, men også billedet af, hvornår det er en god business case at anvende robotter – f.eks. hvor store projekterne skal være. Det er lidt den fase, alle er i for tiden. Vi prøver tingene af, arbejder med robotterne og prøver at finde ud af, hvornår det er den bedste idé. Så længe der er store projekter nok, så er det i første omgang der, det vil være mest givtigt. Men vi lærer lige nu noget om, hvad der skal til på de små og middelstore projekter og i hvilke underprocesser, der er størst værdi.” 

Robotterne kommer ikke til at fjerne jobs i hobetal, som er manges største frygt, når talen falder på maskinerne, der hverken holder ferie eller har sygedage. 

”Vi kan fjerne de hårde opgaver, som folk helst ikke vil lave. Måske skal vi bruge færre personer over tid, men det modsvarer manglen på håndværkere. Og til betjeningen af maskinerne er det også vigtigt, at det er folk, der har håndværksmæssigt indsigt, så de kan vurdere, hvad der fungerer bedst, og hvordan robotterne skal udvikles. Det vi ser, er at der ikke forsvinder jobs, men at de ændrer sig,” siger Niels Wingesø Falk. 

Potentielt dansk eksporteventyr
Kigger man ud i verden, så er der ikke mange, der rykker på robotter til byggeindustrien, og det ser Niels Wingesø Falk som en oplagt mulighed for Danmark. 

”Min drøm er, at vi i danske byggebranche kan gå sammen om det her og skabe en eksportsucces for Danmark lige som vi har gjort det med f.eks. insulin og vindmøller. McKinsey har i en rapport for den danske regering påpeget, at 47 pct. af det, som foregår i byggebranchen i dag teoretisk set kan automatiseres allerede med de teknologier af IT-systemer og robotter, vi har i dag. Vi er langt fremme med robotteknologi i Danmark, er langt fremme på bæredygtighed og har stor fokus på produktivitet, så vi har alle forudsætninger. Jeg tror også, at den danske arbejdskultur er en vigtig medspiller i den sammenhæng. Mange steder i udlandet er der på byggepladserne en kæft, trit og retning-kultur. Men i Danmark er vi i øjenhøjde med hinanden og siger tingene ligeud, hvis der er noget, der ikke fungerer. Og den feedback-kultur er et vigtigt element for at give den bedst mulige udvikling og integration af robotterne,” siger Niels Wingesø Falk. 

HD Lab arbejder med teknologi til byggebranchen. Fokus er både på moden digital teknologi og den seneste udvikling. Mission er at gøre byggebranchen til en af verden mest spændende industrier ved at lave konkrete teknologiske ydelser, gennem partnerskaber eller ved at træne andre. 

Se mere på www.hdlab.dk

eller læs om robotinitiaivet Yello machine på: 

www.yellowmachine.dk