Digital teknologi er vejen til bæredygtig byggeri

0
302
HD Lab lavede dette scan til udstillingen 'FORMGIVNING' om BIG på Dansk Arkitektur Center.

I dag skal ny teknologi løse nogle af vores problemer, hvis den skal være relevant. Det er ikke nok at digitalisere for digitaliseringens skyld, mener HD Lab, der udbreder nye teknologier til byggebranchen.

Teknologien skal kunne løse nogle af vores problemer ved at udføre nogle jobs bedre og ikke bare hurtigere

“Tre tendenser vil dominere fremtidens byggeri: Nye måder at lave designs på, bæredygtighed og ny teknologi. Og de tre trends hænger tæt sammen. Vi bor selv tungt i teknologien, men vores arbejde rækker langt ind i både bæredygtighedsaspektet og nye former for design.”

Ordene kommer fra Niels W. Falk, CEO i den unge virksomhed HD Lab, som siden 2018 har udbredt nye teknologiske løsninger til gavn for alle led i byggeriets værdikæde – helt ud til håndværkeren på byggepladsen.

”Vi har i dag et stort og konstant voksende udbud af teknologier til rådighed. Det forbedrer vores muligheder for ikke bare at lave bæredygtige byggerier, men også skabe flere arbejdspladser i branchen, fjerne flere risici under byggeri og opnå højere produktivitet,” siger Niels W. Falk.

Det digitale potentiale
Med base i Realdanias kontorfællesskab for bæredygtig udvikling BLOXHUB i København hjælper HD Lab blandt andet virksomheder med IKT-aftaler, modelkvalitet, brug af virtual reality, digitalisering og BIM (Bygnings Informations Modellering).

En kerneydelse er digital registrering af eksisterende bygninger med fotografering og laserscans, som HD Lab omsætter til modeller, tegninger og data, samarbejdspartnere kan arbejde videre med i salg, planlægning, projektering og FM (Facilities Management).

HD Lab, der er del af Jensen Gruppen, startede i 2018 og har i dag 15 ansatte, der nørder byggeri og nye teknologiske muligheder i branchen.
Og det er i høj grad den nye generation af teknologiske eksperter, der hjælper byggeriet ind i fremtiden.

”Som 50-årig er jeg næsten dobbelt så gammel som gennemsnittet i HD Lab, så vi er i mere end én forstand en ung virksomhed. Vi er født ind i det nye krydsfelt af teknologi og bæredygtighed og er optaget af, hvordan vi kan bruge potentialet i digital teknologi til at opnå højere produktivitet, mere bæredygtighed og flere produkter af høj kvalitet til slutbrugerne.”

Hos HD Lab hjælper den nye generation af teknologiske eksperter byggeriet ind i fremtiden.

Performance based design
HD Lab arbejder med teknologier, der understøtter performance based design og kan hjælpe med at skabe grønnere byggerier. Et eksempel er såkaldt generative design, som automatiserer meget af det tidskrævende arbejde, arkitekter udfører i dag, og på få minutter kan udforske millioner af løsninger for at komme frem til de optimale designs.

”I stedet for at sidde og tegne sætter vi computeren til at generere for eksempel 6.000 eller 9 millioner alternativer, som vi analyserer for at finde frem til de bedste. Computeren vil uundgåeligt komme med utallige forslag, ingen mennesker havde tænkt på, og inspirere til at opnå fordele med et byggeri – for eksempel i form af bedre udnyttelse af sollys, optimerede kvadratmeter, alternative løsninger på funktionskrav, minimering af materialer og bedre varmeudnyttelse. Med generative design kan vi i højere grad fokusere på arkitektur, design og kvalitet.”

HD Lab arbejder også med forskellige former for automatisering – fra ny software, der automatiserer manuelle processer, til robotter, der overtager fysisk arbejde og bidrager til at reducere både tid, spild og CO2-udledning.

Digitalisering skaber ny værdi
”Det er kendetegnende i dag, at nye teknologier både øger produktiviteten og skaber mere bæredygtighed. For ikke længe siden handlede teknologi næsten kun om at spare tid og penge. Nu er vi kommet til et punkt, hvor der ikke er værdi i bare at digitalisere for digitaliseringens skyld. Teknologien skal kunne løse nogle af vores problemer ved at udføre nogle jobs bedre og ikke bare hurtigere. Digitalisering skal skabe ny værdi som federe kunderejser, mere bæredygtighed og produkter med højere værdi.”

HD Lab er med i regeringens klimapartnerskab for byggeriet, hvor der alene er fokus på CO2-reduktion. Men de nye teknologier stimulerer bæredygtige løsninger i bred forstand, og selv de certificeringer, man i dag tildeler bæredygtige huse, fremstår allerede snævre, mener Niels W. Falk.

”Certificeret byggeri er skam godt, men vi er nødt til at se på bæredygtighed mere holistisk. Der er mange flere komponenter i processen end blot et slutprodukt, der er certificeret. Vi er som samfund på vej over i bæredygtighed 3.0, hvor det ikke er nok, at mælken på morgenbordet er økologisk. Der er langt flere parametre at tage højde for. I byggebranchen indtænker virksomheder bæredygtighed i alle led – for eksempel også i produktionen af materialer og i transporten af dem til en byggeplads. Men byggeriet har også et kæmpe ansvar. Afhængig af regnemetoden tegner vi os i runde tal for 40 procent af CO2-udslippet, 50 procent af energiforbruget og 60 procent af vandforbruget eller noget i den stil. Men samtidig står byggeriet for 70 procent af velstanden på vores breddegrader. Byggeriet er derfor en meget vigtig faktor i arbejdet for at skabe et mere bæredygtigt samfund.”

HD Lab blev stiftet i 2018 og er en del af Jensen Gruppen, som tæller mere end 60 selskaber inden for entreprenørvirksomhed, ejendomme og udvikling/digitalisering.

HD Labs ambition er at gøre byggebranchen til en af de mest attraktive industrier i verden ved at skabe begejstring, overskud, nye muligheder og forretningsmæssige fordele med teknologi.

Læs mere på

www.hdlab.dk