Bæredygtigt byggesystem til det nordiske klima

0
289

Cantona Byggesystem er den bæredygtige, vind-, vand- og damptætte
byggeløsning til danske og nordiske breddegrader.

Vi har udviklet Cantona Byggesystem med fokus på minimal drift og vedligehold, mere plads i boligen, indbrudssikring, minimalt varmetab og uorganiske materialer uden risiko for fugt og skimmel

I Danmark lever vi i et klima, hvor der i flere måneder om året er en luftfugtighed på 100 procent. Derfor er det vigtigt, at konstruktionen i vores bygninger indeholder mindst mulige organiske og fugtsugende materialer, så der ikke dannes grobund for skimmelsvamp.

Cantona Byggesystem er designet til at blive brugt i byggerier året rundt og i al slags vejr, uden at det giver problemer med fugt, for Cantona Byggesystem er vind-, vand- og damptæt.

Vinder 10% boligareal
Cantona Byggesystem gør det nemmere at leve op til det gældende bygningsreglement BR18. For at opfylde BR18 ender en traditionel facadekonstruktion nemt i en vægtykkelse fra 45 til 55 centimeter, og det kan derfor være svært at overskue de reelle indvendige kvadratmeter, da vi i Danmark opgiver boligkvadratmeterne efter de udvendige mål på bygningen.

”Med Cantona Byggesystem kan BR2018 opfyldes med en facadekonstruktion på blot 25 cm. Det skyldes løsningens lave u-værdi. Det resulterer i gennemsnit i 10 procent mere beboelse svarende til et ekstra værelse på 10 kvadratmeter i en bolig på 100 kvadratmeter,” forklarer CEO i Cantona Byggesystem, Morten Stausgaard.

Udleder mindre CO2
Cantona Byggesystem anvender en brandhæmmende isolering, PIR+, som udgør 80 procent af den samlede vægtykkelse. Cantona Byggesystem med PIR+ isolering er også blandt de mest bæredygtige løsninger.

Ifølge en rapport udarbejdet af Aarhus School of Engineering under Aarhus Universitet udleder Cantona Byggesystem med PIR+ isolering 50-55 gange mindre CO2 end trykfast stenuld og PUR-skum, og PIR+ isolering udleder også mindre CO2 i forhold til sin isoleringsværdi sammenlignet med isoleringstyper som EPS, stenuld og glasuld.

Høj brandmodstand
Brandmodstanden i Cantona Byggesystem er testet og godkendt til REI60, hvilket betyder, at elementet er testet i fuldskala med et lastetryk på 1500 kg. pr. løbende meter og brand i 60 min, hvorefter elementet stadig står intakt uden sammenbrud.

”Rå-elementet eller isoleringskernen er B, s1-d0, som betyder, at vores byggesystem grundet den lave røgudvikling må anvendes i en byggehøjde på 22 meter til øverste dæk. Derudover er alle overflader brandgodkendt k1-10 fra 8 mm tykkelse,” forklarer Morten Stausgaard.

Elementerne i Cantona Byggesystem består udelukkende af kendte produkter, som har været anvendt i byggebranchen de sidste 30-50 år og nu er blevet sammensat i det nye byggesystem, som Cantona Byggesystem har patentanmeldt.

Hurtig montage
Cantona Wall 100 består af en 16mm Aqua Betonspån på begge sider af en kerne af PIR+ med varmgalvaniserede profilerede stålplader. Cantona Byggesystem er et håndterbart alternativ til betonelementer.

Løsningen giver mulighed for udskæring til vinduer og døre og er velegnet til facadepuds, træbeklædning, alu-beklædning og skærmtegl med hurtig montage.
Cantona Wall 100 består udelukkende af uorganiske komponenter og er derfor også skimmelfri, damp- og lufttæt. Systemet er ekstremt slagfast. Den indvendige beklædning kræver ikke fuldspartling, så der kan males direkte på pladen.

Derudover har Cantona Byggesystem en ekstrem udtræksværdi, der overflødiggør brug af rawplugs i hele boligen. Montagen sker enkelt og effektivt med skudmontage.

Til det nordiske klima
”Vi har udviklet Cantona Byggesystem med fokus på minimal drift og vedligehold, mere plads i boligen, indbrudssikring, minimalt varmetab og uorganiske materialer uden risiko for fugt og skimmel. I traditionelle væg- og facadeopbygninger er udfordringen at få fugten væk fra konstruktionen på grund af det tykke lag mineraluld, utæt klimaskærm, dampspærre og brug af træ og andre organiske materialer. Og udfordringerne bliver større, når vi får BR2020. Cantona Byggesystem er skabt med henblik på BR 2020 – og på byggeri i det nordiske klima,” siger Morten Stausgaard.

Cantona System A/S i Sæby er en danskejet virksomhed med egen produktion af bærende byggesystem samt salg og udvikling af facader til forhandlere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Island og Færøerne.

I Cantona Montage A/S er ansat 16 montører til opførelse af råhuse. Det sker med egne kraner.

Cantona’s søsterselskab: Cantona House A/S opfører nøglefærdige huse, og har kontor i Århus og København .

Læs mere på

www.cantona.info