Ét knudepunkt til alle services

0
300
”Målet er ikke at revolutionere hele connected workplace-området med intelligens, men at anvende dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring, hvor det giver mening i nogle helt konkrete problemstillinger, kunden står med,” siger Henrik Rasmussen, Konica Minolta.

Connected workplace-løsninger strømliner virksomhedens IT og gør arbejdet nemmere for den enkelte medarbejder. Optimerede workflows er et vigtigt element i virksomheders digitalisering, mener Konica Minolta.

I dag er udfordringen ikke længere, at alle skal kunne tilgå de nødvendige services fra alle devices. Det tager vi for givet i dag

I sidste ende handler det om at gøre den enkelte medarbejder mere produktiv. Ordene kommer fra Henrik Rasmussen, Head of IT Services hos Konica Minolta Business Solutions i Danmark, og de beskriver målet med de mange connected workplace-løsninger, Konica Minolta i disse år implementerer for både små, mellemstore og store virksomheder.

”I dag er udfordringen ikke længere, at alle skal kunne tilgå de nødvendige services fra alle devices. Det tager vi for givet i dag. Spørgsmålet i mange virksomheder er i stedet, hvilke services den enkelte bruger helt præcist har behov for, og hvordan disse services organiseres bedst muligt, så de gør arbejdet nemt for medarbejderen og understøtter virksomhedens forretningsmål,” siger Henrik Rasmussen.

Printerens transformation
Over hele kloden står printere fra Konica Minolta, men på de markeder, hvor printvolumenerne er faldet som følge af digitaliseringen, har Konica Minolta transformeret sine services og skaber nu nye intelligente IT-løsninger, der bygger videre på den essentielle betydning, printeren traditionelt har haft for virksomheders workflow.

I dag er printning, scanning og kopiering bare et sub-set af funktionaliteter på linje med alle de andre services, Konica Minolta integrerer i sine løsninger.

Alt i én IT-platform
Konica Minolta har blandt andet udviklet løsningen Workplace Hub, der typisk hjælper små og mellemstore virksomheden uden egen IT-afdeling. Workplace Hub er en alt-i-én IT-platform, som hjælper virksomheden med at administrere dens daglige IT.

I princippet er Workplace Hub en server placeret i bunden af en printer og udstyret med firewall, remote management, sikkerhed og backup-funktioner.

”Det er en stor hjælp for små virksomheder med måske 10 ansatte uden særlige IT-skills. En Workplace Hub sikrer adgang til alle de cloud-services, virksomheden har brug for, men sørger også for, at virksomheden stadig kan lagre ting lokalt. Der er også styr på forbruget af eksterne licenser, og i samme maskine har du altså stadig print, scan og kopi,” forklarer Henrik Rasmussen.

Operationel tilgang
Datanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens spiller afgørende ind ved stadig flere af de løsninger, som Konica Minolta skaber for kunder.

”Målet er ikke at revolutionere hele connected workplace-området med intelligens, men at anvende dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring, hvor det giver mening i nogle helt konkrete problemstillinger, kunden står med. Det er en meget operationel tilgang, hvor vi groft sagt spørger virksomheden, hvad den ønsker skal kunne lade sig gøre, hvis den kunne vælge frit og udnytte de data, den genererer, til at få mere værdi i hverdagen. Ofte indebærer løsningen, at vi i stedet for en traditionel database laver en data lake. Det traditionelle ERP-system har som udgangspunkt styr på lager og salg, men der kan nemt opstå mange tværgående spørgsmål, som ERP-systemet ikke kan besvare, når først en vare har været inde og ude på lageret flere gange og har ramt flere forskellige point of sale-systemer undervejs.”

Reduktion af printforbrug
I Konica Minoltas transformation fra printleverandør til IT Service leverandør er analyse og reduktion af printforbrug et fokusområde, der kan hjælpe virksomheder med at blive mere strømlinede.

I Danmark har Konica Minolta købt Nextagenda, der hjælper virksomheder med at få indsigt i deres data, og sammen med Nextagenda har Konica Minolta udviklet en algoritme, som med en image-log optager, hvad virksomheden har scannet, printet og kopieret over en periode på seks-otte uger og derefter kategoriserer de forskellige dokumenter.

”Algoritmen kommer ud med en score for de forskellige typer dokumenter. Den kan for eksempel vise en unormal stor printning af indkomne fakturaer. Det kan der være en god grund til, men det kan også være en indikation på, at virksomhedens processer ikke er optimale, og så kan vi hjælpe virksomheden med at forbedre sine workflows. Algoritmens resultater kan bruges til at diskutere de efterfølgende forretningsgange og bliver dermed et vigtigt værktøj i virksomhedens digitaliseringsproces,” siger Henrik Rasmussen.

4 Fordele med Workplace Hub

1.  Reducerede IT-udgifter.

2.  Reduceret IT-kompleksitet.

3.  Reduceret risiko for databrud.

4.  Fokusér på dine kerneopgaver.

Se mere på

www.konicaminolta.dk