Den virtuelle arbejdsplads kræver en cloud-strategi

0
292

I forbindelse med, at vi alle skal forholde os til en digital virkelighed, hvor vi er langt mere afhængige af teknologi til at udføre dagligdagens arbejdsopgaver, møder og kommunikationen med kunderne, er der behov for at tænke i løsninger, der fungerer, både når medarbejderne er tilbage på kontoret, og når de fortsat skal fungere med en virtuel arbejds-plads.

Frank Vestergren Vincentz er CEO for virksomheden VINCENTZ AS, som tilbyder cloudbaserede UC&C løsninger til den virtuelle arbejdsplads, med FleXmobility Cloud® – powered by Mitel  og med Wildix Cloud® som Wildix’s partner i Danmark.

Alle taler om Microsoft Teams. Men hvad kan MS Teams egentlig? Hvordan får din virksomhed mest ud af MS Teams? Og passer MS Teams overhovedet ind i jeres strategi og portefølje af it- og telefonisystemer?

Microsoft leverer med Office 365 også Teams som en integreret del af Office pakken. MS Teams fik sit gennembrud i foråret, da COVID-19 ramte os, og behovet for en virtuel arbejdsplads, arbejdsgrupper og onlinemøder blev et ’must-have’ – men hvor god er MS Teams til telefoni?

”Det er en udbredt misforståelse, at Teams også kan levere en komplet telefoniløsning,” forklarer Frank Vestergren Vincentz.

”Telefoni udenfor Teams kræver udvidede og fordyrende Microsoft licensering og har ingen avancerede ’entreprise’ telefonifunktioner eller statusvisning fx opkald/ledig/optaget, kun begrænset statusfunktionalitet som online/offline. Som i øvrigt ikke leveres i realtid. Forsinkelser på op til flere minutter kan forekomme,” fortsætter Frank Vestergren Vincentz.

Hvad hvis virksomheden har behov for mere, end Teams tilbyder?
Microsoft gør det muligt for kollegaer at chatte, mødes, tale og samarbejde i samme applikation “Teams”. Men hvad hvis virksomheden har behov for mere?

Med FleXmobility Cloud® – powered by Mitel, tilbyder VINCENTZ AS lavere TCO (total cost of ownership) på den komplette løsning, og applikationslag der kan supplere MS Teams med ’entreprise’ telefonifeatures, fx avancerede Opkaldsgrupper, Kald Routing,  Mobilklient, Flere Enheder, Kontaktcenter, Multimedie- og CRM-integration, Call Recording m.v.  

VINCENTZ AS er en trippel-A (AAA) rated virksomhed, der har arbejdet med kommunikation i tre årtier. Vi leverer cloudbaserede løs-ninger, som gør dig og dine kollegaer i stand til at arbejde smidigt og effektivt, individuelt, i teams og kommunikerer med virksomhedens kunder, med udgangspunkt i den virtuelle arbejdsplads. 

Frank Vestergren Vincentz anbefaler virksomheder, som overvejer eller har Microsoft Office 365 og også ønsker at benytte Teams til telefoni, at vælge en løsningsleverandør, der tilbyder en cloudbaseret telefoniløsning med en anerkendt producent i ryggen.

Løsningen bør altid være udbyder-uafhængig, således at virksomhedens telefoniløsning ikke placeres “i maven” hos teleselskabet, hvorved der opstår en uhensigtsmæssig binding, som gør det svært at skifte teleudbyder, uden at det samtidig vil være ensbetydende med, at virksomheden også må skifte telefoniløsning. Hvilket vil være en gene for medarbejderne og betyde unødvendige omkostninger for virksomheden.

Mobilitet med en ensartet brugeroplevelse på alle enheder
”Den virtuelle arbejdsplads omhandler i høj grad mobilitet hos medarbejderne. Løsningen bør derfor også understøtte en ensartet brugeroplevelse på alle enheder, fungere på samme måde og med samme skærmvisning, uanset hvorfra man arbejder. Ligeledes skal kunder, man taler med, eller ens kollegaer, ikke mærke nogen forskel, uanset hvorfra man arbejder. Lige så vigtigt er det, at man har samme muligheder, når man betjener opkald på smartphonen, som når man gør det fra en computer eller en tablet,” siger Frank Vestergren Vincentz.

Vi lever nu i en ’alt er en service verden’
”Man kan ikke implementere den virtuelle arbejdsplads uden at have en cloudstrategi,” siger Frank Vestergren Vincentz og fortsætter:

”I dag er tilgangen til virksomhedernes it- og kommunikationssystemer OPEX-baserede, hvor man ikke investerer i løsning men betaler abonnement for at få stillet en given service til rådighed uden at skulle tænke i afskrivninger, vedligeholdelse eller kapacitet. Hos VINCENTZ AS leverer vi i dag også kun løsninger baseret på As-a-Service
modellen med mulighed for kunne skalere op og ned, når behovet ændrer sig, for eksempel som COVID-19 er årsag til,” siger Frank Vestergren Vincentz.

Udbyder-uafhængige løsninger
VINCENTZ AS’ produkt-pallette understøtter den cloudbaserede tankegang og virtuelle arbejdsform. Ud over FleXmobility Cloud®, der udelukkende tilbydes med enterprise-applikationer fra Mitel, tilbyder virksomheden også Wildix Cloud®, en komplet ”all in one” UC&C (Unified Communications og Collaboration) løsning fra Wildix.

Både FleXmobility Cloud® og Wildix Cloud® tilbydes uden binding og med 3 mdrs. opsigelse. Samtidig er begge løsninger udbyder-uafhængige. Derved er det muligt at gøre brug af den eller de teleudbydere, der kan tilbyde mest fordelagtige aftale på virksomhedens IP- og mobiltelefoni.

Se mere på wildix.dk og flexmobility.cloud for yderligere information.