Mennesket skal samarbejde med maskinerne

0
259

Den fjerde digitaliseringsbølge er stærkt på vej, og den kommer til at handle om menneskets evne til at samarbejde med maskinerne, hvilket kræver en stærk digital platform.

Et af de elementer, som den fjerde digitaliseringsbølge for alvor kommer til at gøre op med, er det gentagne monotone arbejde, som reduceres til et minimum. I stedet skal der gives plads til virksomhedens kernekompetence; som er de opgaver, der skaber høj værdi og driver udviklingen i virksomheden.

“Den intelligente virksomhed, som vi bevæger os henimod, er netop defineret af menneskets evne til at samarbejde med maskinerne. Den intelligente teknologi skal bruges til at understøtte, at vi får et bedre liv. Og hvis vi kan udnytte den synergi mellem menneske og maskine, så kan vi øge konkurrenceevnen og gå en spændende fremtid i møde”, fortæller Jesper Schleimann, der er Nordeuropæisk Digital Transformation Officer hos SAP.


Nye forretningsstrategier i virksomhederne
Det kræver en stærk digital platform for at lykkes med den intelligente virksomhed. Alle kernearbejdsprocesserne skal være digitale, så flowet af data skaber overblik, indsigt og beslutningsgrundlag for medarbejderne i deres interaktion med kunderne; et nyt DNA for virksomheden, der i stigende grad vil ændre forretningsmodel og gå mod at sælge en service end et fysisk produkt.

“Brancherne er under stærk forandring, og ledelsen skal operere mere synligt og agilt og holde fokus på, hvad de gerne vil opnå – også selv om de af og til er nødt til tage beslutninger på et mindre konkret grundlag”, siger Jesper Schleimann.

Han drager en parallel til de selvkørende biler, som netop er kendetegnede ved, at de lærer af deres fejl undervejs. Laver bilen en fejl, begynder man ikke helt forfra som et menneske, der skal lære at køre bil, men udnytter den kollektive indsigt til at korrigere fejlen i alle bilerne på en og samme gang.

Ved at analysere og bruge data kan virksomhederne skabe en uendelig tilgang til at optimere og forbedre, uanset om virksomheden opererer med at flytte varer på et lager eller at efteruddanne medarbejdere

Fokus på kundeoplevelsen
Det samme gælder i virksomheder, der skal have modet til at udfordre status quo. Kundeoplevelserne skal i fokus, og der skal lyttes til kundernes behov og feedback.

Det er i den erkendelse, at de gode nye forretningsmodeller fødes – og det er her, at den intelligente virksomhed for alvor kan vise sin styrke ved at bruge data til kontinuerligt at optimere kundeoplevelsen i en uendelig cirkel.

“I disse år ser vi, at de mest efterspurgte bestyrelsesmedlemmer er dem, der kan arbejde med at designe nye digitale forretningsmodeller, der er en af de store udfordringer hos virksomhederne i dag. Hierarkier brydes ned, og grænserne bliver mere flydende, hvilket er nødvendigt for hele tiden at kunne tilpasse sig markedet, bevæge sig mod den intelligente virksomhed og kundernes behov”, forklarer Jesper Schleimann.

Vejen mod den intelligente virksomhed
Netop den stærke digitale platform er et af elementerne for at få succes med den intelligente virksomhed, fordi det er her, virksomheden kan hente erfaringer og se nye mønstre i dataene og derigennem finde vejen til den gode kundeoplevelse.

Et andet parameter, der skal være på plads for at sikre den intelligente virksomhed samt den nødvendige omstillingsparathed, er, at alle kerneforretningsprocesserne er digitaliserede.

“Ved at analysere og bruge data kan virksomhederne skabe en uendelig tilgang til at optimere og forbedre, uanset om virksomheden opererer med at flytte varer på et lager eller at efteruddanne medarbejdere”, fortæller Jesper Schleimann.


Mennesket skal bruge kernekompetencer
“For at styrke krydsfeltet mellem menneske og maskine, skal virksomhederne fortsætte med at implementere de nyeste teknologier, så medarbejderne får frigivet tid til at bruge deres kernekompetencer optimalt”, siger Jesper Schleimann og understreger, at skabe intelligente virksomheder netop er hele drivkraften hos SAP at få den mission til at lykkes.

For når mennesket bruger sine kernekompetencer, så er det, at virksomhederne udvikler sig, bliver stærkere, modigere og mere konkurrencedygtige.

Læs meget mere om, hvordan din virksomhed tager fat på den digitale rejse på www.sap.com/products/intelligent-enterprise.html

I dag rører 77 procent af verdens transaktionsdata et SAP-system. 

Læs mere på www.sap.com/denmark