Lad ikke din virksomhed blive den sidste – til at digitalisere!

0
319

Virksomhederne får det nærmest serveret som levertran og ordineret som patentpligtig medicin. ’Digitaliser’ eller dø’ er blevet et mantra, der nærmest råbes efter SMV’er indenfor traditionelle erhverv som industri og fremstilling.

Det er i hvert fald en besked, der lidt rituelt bliver tildelt især mindre danske virksomheder, når ekspertudvalg udkommer med rapporter, anbefalinger og gode råd. Nogen ville sige velmente advarsler.

Forretningsudvikler Steen Lohse

For det er et faktum, at især små og mellemstore virksomheder, der ikke er født digitale, har et efterslæb, og er udsat for en konkurrencesituation, der ikke kan siddes overhørig.

Steen Lohse er forretningsudvikler hos Erhvervshus Hovedstaden, og møder en stor del af de SMV-virksomheder, som får tudet ørerne fulde om hvor vigtig denne dagsorden er:

”Min mission er at sikre de holder fokus på den værdi, som de med ny teknologi kan skabe for deres kunder. For nok er det vigtigt at følge med udviklingen, men virksomheden skal også bevare sin forretningskerne, det er jo grunden til de er på et marked og kan videreudvikle sig. Det sjove er, at det ofte er muligt at bevare det eksisterende, netop ved at modernisere de systemer du bruger i din virksomhed. Dem det går galt for, forsøger sig med dyre omstruktureringer og nye smarte produkter, før de kigger på deres processer og forretningsgange. På den måde kan vi vel formulere et nyt mantra – ’forandre for at bevare’.”

Og der er grund til at bevare. De små og mellemstore virksomheder udgør kernen i dansk erhvervsliv og beskæftiger langt den største del af arbejdsstyrken. Omvendt er deres organisationer ofte ikke rustet til at omstille sig, slet ikke i et digitalt kapløb om at komme først.

Mange af dem mangler kompetencer og viden om ny teknologi og anvendelsen af denne. Det giver en vis risiko for at stirre sig blind på, at det alene handler om at komme først med ny teknologi, snarere end at anvende denne optimalt ved brug af den organisation du allerede har.

”Det er ikke et mål i sig selv at digitalisere, det er et middel til at bevare din konkurrenceevne. Selvom virksomhederne er udsat for konkurrence og bliver presset af udlandet, kan de forbedre deres produktivitet ved aktivt at tage nye digitale midler i brug og tilpasse deres organisation derefter,” siger Steen Lohse fra Erhvervshus Hovedstaden, og nævner et konkret eksempel på en virksomhed, som han og hans kolleger i Erhvervshuset har hjulpet med digital omstilling – maskinfabrikanten Andertech fra Humlebæk.

Andertech har taget rejsen (og er fortsat i gang med det) fra traditionel leverandør af maskiner, til en IoT baseret servicevirksomhed, der i høj grad lever af viden og big data. Men det startede i 2011 med et problem, der ikke direkte har med digitalisering af gøre, men hvor digital teknologi var det bedste middel til at løse problemet.


Andertech havde nemlig brug for at overvåge ydeevnen i de maskiner, som de typisk har brugt til at lave udstyr til plastindustri og andre produktionsindustrier. For deres kunder var den største udfordring at vide, i hvilket omfang maskinkapaciteten blev udnyttet optimalt. Derfor gik Andertech i gang med at udvikle et procesovervågningssystem, som gav kunderne indsigt i, om de enkelte maskiner faktisk producerede eller stod stille.

I de fleste produktionsmaskiner foregår en mekanisk bevægelse, som kan overvåges og bruges til at give en impuls om maskinen arbejder og i hvilken hastighed. På baggrund af dette udviklede Andertech et IoT-system i form af en ”sniffer”, der registrerer hvor mange gange en maskine producerer et emne.

De data Andertech pludselig fik mellem hænderne, har de kunne omsætte til helt nye forretningsområder. Og omstillingen har betalt sig: op mod 50 % af virksomhedens indtjening baserer sig nu på digitale tjenester, der er blevet skabt fem nye job som følge af satsningen og tæt på halvdelen af medarbejderne arbejder nu med de nye digitale aktiviteter.

”De har gjort det vigtigste en virksomhed kan gøre; de har lyttet til deres kunder. Teknologien bør understøtte den værdi du skaber hos kunden. Når du finder svaret på, hvordan du bedst gør dette, så svarer du samtidig på, hvilken teknologi du skal have indført – det er målet, der styrer midlet, du er nødt til at skabe afklaring, før du kan implementere,” fortæller Steen Lohse, og slutter af med at påpege en lidt mere banal grund til at flere og flere SMV’er har fået evne til at omstille sig:

”Der findes efterhånden en del teknologi, som er blevet til at betale. De store og mere ’betalingsstærke’ virksomheder har banet vejen og taget sig af børnesygdommene. Så nu kan de små høste frugterne af den udvikling, som de store virksomheder ofte har omsat praktisk. Nu kan alle komme med på det digitale tog.”

De første skal blive de sidste, som det stod i Biblen – det gælder også danske SMV’er i den digitale tidsalder.