Hvis du vil være grøn, så fokuser på teknologien

0
274

Vil du gerne vil leve i et bæredygtigt samfund og nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, så kan teknologien ofte vise dig vejen.

Med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, er der sat en klar global retningslinje for en mere grøn udvikling. Målene forpligter nemlig alle FN’s 193 medlemslande til bl.a. at reducere ulighed, sikre bedre sundhed til alle og skabe mere bæredygtig økonomisk vækst.
Mål der dog kan være svære at nå, hvis vi blot gør som vi plejer.

”Uanset vi taler om grøn energi, genanvendelse eller fremtidens sundhedsløsninger, er der ingen tvivl om, at vi som verdenssamfund kun kommer i mål, hvis vi bruger teknologien smart,” Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Teknologi forstærker effekten af bæredygtige initiativer
Selvom man i medierne ofte kan læse, at færre spiste bøffer og flere træer kan gøre en stor forskel på f.eks. CO2-udledningen, så kan vi gøre langt mere, hvis vi benytter os af intelligent teknologi som grøn energi, cloud og Internet of Things (IoT).

Fordelen ved f.eks. IoT er, at man kan indsamle og analysere data fra mennesker og enheder, som man ikke tidligere har kunnet, og dermed optimere og forbedre ens processer på en bæredygtig måde.

En analyse fra IoT Analyse viser da også, at 84% af de eksisterende IoT-implementeringer i verden påvirker FN’s verdensmål positivt. Og med over 20 milliarder IoT-enheder på verdensplan (og 42 milliarder om bare fem år), vil de små intelligente dimser også fremover spille en væsentlig rolle for et mere bæredygtigt samfund.

F.eks. vil man med IoT kunne overvåge og styre vandforsyningen i fjerntliggende områder, så man sikrer befolkningen rent vand. Eller man kan indføre intelligent belysning i byerne, hvilket bl.a. har halveret energiforbruget i den kinesiske by Weifang.

Det er de små IoT-projekter, der gør den grønne forskel
Set på tværs af lande, brancher og virksomheder, er det dog ikke de store flagskibsprojekter, der gør den største forskel.

Faktisk viser det sig, at 95% af de IoT-løsninger, der påvirker FN’s verdensmål, er små eller medium i størrelse. Det betyder også, at langt de fleste virksomheder kan være med til at gøre en forskel i forhold til den grønne omstilling.

”Det behøver ikke at være stort, før man gør en forskel. Supermarkedernes logistik og kølesystemer eller højteknologiske vertikale landbrug, som gør det muligt at spare store mængder energi og samtidig reducere madspild, er gode eksempler på dette,” udtaler Birgitte Hass.

Klimastyring i bygninger, lokale energieffektiviseringer og forbedringer af værdikæden er andre gode eksempler på, hvor intelligent teknologi ikke bare kan forbedre virksomhedens forretning, men også kan gå ind og gøre en miljørigtig forskel.

Find den bæredygtige vinkel
En grøn agenda behøver heldigvis ikke at betyde, at man skal gå væk fra ens forretningsmål. Man skal bare også sørge for, at ens strategi og it-løsninger også understøtter bæredygtighed.

”Det er vigtigt, at man finder den bæredygtige vinkel på ens teknologiske løsninger. Det kan både være gennem optimering af din eksisterende vareportefølje eller den service du leverer. Men der ligger også en række helt nye innovative forretningsmodeller, som kan sætte turbo på den bæredygtige omstilling af vores samfund,” fortæller Birgitte Hass.

Vil du arbejde med bæredygtighed i virksomheden, har IT-Branchen tre gode råd:

  • Kortlæg de verdensmål du allerede i dag påvirker. Arbejder du f.eks. med et effektiviseringsmål i virksomheden, vil det være naturligt at kigge på, om I også kan forbedre jeres energieffektivitet (FN’s mål 7). Eller om I måske kan gøre mere for at forbedre medarbejdernes helbred (FN’s mål 3).
  • Stil krav til dine samarbejdspartneres arbejde med de verdensmål, der er vigtige for din forretning. Tænk hele værdikæden igennem, når du stiller krav til bæredygtighed og grøn omstilling.
  • Test løbende nye teknologier, som kan accelerere din bæredygtighedsindsats.