En økonomisk rådgiver skal kende vilkårene i biotekbranchen

0
292
Foto: Unsplash

Det statsautoriserede revisionsaktieselskab PKF Munkebo Vindelev har en særlig fokus på biotekselskaber og alle de særlige regler, der gælder for en af Danmarks vigtigste brancher.

Biotek-investorer er gode til at have de lange briller på, men ofte er udviklingen meget accelereret i forhold til mere traditionelle brancher med kort vej fra etablering til en eventuel exit

“Biotekbranchen er spændende at arbejde med, fordi der sker meget hele tiden. Nogle gange er biotekselskabernes udviking et langt, sejt træk, fordi forskning tager tid, og biotek-investorer er gode til at have de lange briller på, men ofte er udviklingen meget accelereret i forhold til mere traditionelle brancher med kort vej fra etablering til en eventuel exit. Derudover har man som revisor kontakt til en bred vifte af professionelle investorer, blandt andet i forbindelse med de kapitalrejsninger, der er naturlige og nødvendige for branchen, samt de deraf afledte ejerstrukturer” siger statsautoriseret revisor Kasper Vindelev.

Han er partner i PKF Munkebo Vindelev, som i en lang årrække har haft særlig fokus på servicering af den danske biotekbranche.

Speciel branche med særlige regler
Biotekbranchen giver et revisions- og rådgivningsfirma mulighed for at arbejde med forskellige områder, der ikke er så udbredte i det øvrige danske erhvervsliv i bred forstand, og som til gengæld kræver, at man følger ekstra skarpt med i disse ting.

Og det har PKF Munkebo Vindelev gjort i mange år for at være på omgangshøjde med en speciel branche, som aktiverer særlige regler både i regnskabslovgivningen og i særdeleshed i skattelovgivningen, for eksempel særlige regler for forsknings- og udviklingsomkostninger, afskrivninger, skattekreditordningen, beskatning ved exit, aktieaflønningsprogrammer og meget andet.

Optimering af forskernes tid til forskning
”Vi har fulgt branchen tæt i mange år via kundeforhold og et bredt netværk i branchen. I den forbindelse har vi med stor interesse betjent mange virksomheder lige fra den spæde start, hvor rådgivning om det bedste set-up er vigtigt, og derefter med både de løbende daglige opgaver som lønadministration og bogføring til de årligt tilbagevendende basisopgaver, regnskab og revision. Det handler meget om at finde den arbejdsfordeling, som gavner virksomheden mest. Ofte er forskerne fra starten involveret en del i det administrative, selv om de ønsker at maksimere deres indsats i forskningen. De fleste investorer har desuden fokus på, at forskerne bruger mest mulig tid på at forske.”

Kasper Vindelev, statsautoriseret revisor og partner i PKF Munkebo Vindelev.

Skat og exit
Biotekbranchen og resten af den danske life science-industri har stor betydning for dansk økonomi, og skiftende regeringer har ændret og tilpasset de vilkår, biotekselskaberne arbejder under.

Det betyder løbende ændringer af regler og lovgivning, hvilket kræver ekstra indsigt hos biotekselskabets økonomiske rådgiver.

For eksempel på skatteområdet, hvor der eksisterer særlige afskrivningsregler med forøgede afskrivninger, og hvor den såkaldte skattekreditordning, som kan give biotekselskaberne forbedret likviditet på kort sigt, ofte anvendes. Et andet område, hvor biotekvirksomheder trækker på PKF Munkebo Vindelevs erfaring og ekspertise er ved vurdering og håndtering af beskatning ved forskellige former for ”exits”.

”En ”exit” kan have forskellige former; salg af aktier, salg af rettigheder til forskningsresultater og patentrettigheder eller en licensaftale til udnyttelse af resultater og patenter. Der er forskellige skatteregler i spil i de forskellige scenarier.”

Aktieaflønning ses ofte
PKF Munkebo Vindelev har også stor erfaring med aktieaflønning, som er meget anvendt i biotekbranchen.

”Mange investorer vil gerne motivere og fastholde vigtige medarbejdere. Reglerne for aktieaflønning er relativt komplicerede og bliver justeret af og til. Det er vigtigt, at aktieaflønningsprogrammer bliver struktureret ordentligt, herunder så de ikke får utilsigtede skattemæssige konsekvenser, og dette arbejde sker ofte i et samarbejde med advokat og revisor,” siger Kasper Vindelev.

Der er desuden en række indberetningspligter, som det er vigtigt at have styr på, for virksomheder, der tilbyder deres nøglemedarbejdere aktieaflønning som en del af deres lønpakke.

Internationalt netværk
Som navnet fortæller, er PKF Munkebo Vindelev med i det globale revisornetværk PKF International. Det har danske biotekvirksomheder glæde af, når de får behov for assistance i udlandet.

”Når selskaberne etablerer datterselskaber eller starter andre aktiviteter i udlandet, eller måske skal vide noget om moms- og skatteregler i andre lande, så trækker vi på vores netværk af dygtige kolleger og finder en effektiv løsning på biotekselskabernes udfordringer.”

Fakta

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev stiftet i 1993 og beskæftiger i dag omkring 30 medarbejdere.

PKF Munkebo Vindelev er medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax.

PKF Munkebo Vindelev tilbyder et konstruktivt samarbejde på et højt fagligt niveau og har hele tiden fokus på at tilføre sine kunder værdi gennem løbende sparring.

Se mere på

www.pkf.dk