Vejen til grønnere kørsel

0
272

Bæredygtighed og grøn kørsel er ikke længere bare buzz words. En stærk forbrugerinteresse i miljøet, effekten af klimaændringer og EU’s beslutning om at nedbringe de samlede CO2-udledninger med 40% inden 2030 har gjort det til et seriøst og nødvendigt fokusområde.

Der er ingen tvivl om, at virksomheder med mange biler på vejene er nødt til at tage teknologiske hjælpemidler i brug for at leve op til klimakravene, men heldigvis indebærer det også en række fordele for dem selv at arbejde henimod en mere bæredygtig flåde.

Hvad er en bæredygtig flåde egentlig?
Når man taler bæredygtighed i transportbranchen, så gælder det i bund og grund om at minimere flådens negative påvirkninger af miljøet. Det kan indebære strategier som f.eks.:

  • Anvendelse af GPS-data til optimering af ruter og indsigt i bilernes drift
  • Fokus på kørselsadfærd
  • Indførelse af delebiler for medarbejdere
  • Proaktiv vedligeholdelse af køretøjer
  • Brug af alternative brændstoffer og transportmetoder

Grøn kørsel kræver data
For at nå målet om en bæredygtig flåde, har man brug for data. Ved hjælp af en GPS-baseret flådestyringsløsning får man indsigt i stort set alt, der vedrører driften af bilerne, deres udnyttelse og chaufførernes kørselsadfærd. Altsammen noget der har indflydelse på brændstofforbrug og miljøpåvirkning. Hos Fleet Complete, en af verdens førende telematikudbydere med mere end 600.000 abonnenter, fortæller salgsdirektør Preben Rasmussen, hvordan deres flådestyringsløsning har en række features, der allesammen understøtter målet om ”grøn kørsel”.

”Vi oplever en stigende interesse for bæredygtighed blandt vores kunder, og for mange er det blevet en konkurrenceparameter på lige fod med pris og service. Dels skal de leve op til nye og skrappe krav for CO2-udledning, og dels forventer deres kunder, at de opfører sig miljømæssigt ansvarligt”, udtaler Preben Rasmussen.

Undgå unødige kilometer
Når snakken falder på flådestyring, er det sporing af biler og ruteoptimering, som de fleste tænker på. Det er også et oplagt sted at tage fat, når en virksomhed tager de grønne briller på. Bedre planlagning af kundebesøg, færre kørte kilometer og mindre tid brugt på vejene bidrager altsammen positivt til miljøregnskabet.

Hav fokus på kørselsadfærd
Også kørselsadfærd spiller en vigtig rolle. Brændstofforbrug og CO2-udledning afhænger i høj grad af chaufførens kørestil. Høj hastighed, accelerationer og hårde opbremsninger forbrænder mere brændstof end nødvendigt og øger usikkerheden på vejen. Rapporter og alarmer i flådestyringssystemet får den slags aggresiv kørsel frem i lyset og giver mulighed for at coache de pågældende chauffører i en mere miljøeffektiv og økonomisk retning.

Tomgang er en anden af de store syndere, når det kommer til CO2-udledning. Udover at det i mange danske kommuner er ulovligt at parkere i tomgang i mere end 1 minut, så udledes der flere giftige gasser end under kørsel, og der forbrændes let 1-2 liter brændstof i timen.

”Tomgangstider og CO2-udledningen for de enkelte biler kan aflæses direkte i systemet, og det kan betale sig at have fokus på dem! Vi har eksempler på vognmænd med ca. 50 biler, som har sparet op til 400.000 kroner om året ved at reducere deres tomgangstider”, fortæller Preben Rasmussen.

Indfør delebiler til medarbejderne
Carsharing, puljebiler, delebiler – kært barn har mange navne, men uanset hvad man kalder det, er det et område i stærk værkst. Ved at reducere de samlede transportomkostninger med op til 30%, gør delebilsløsninger det muligt for virksomhederne at nedsætte antallet af biler på vejene og alligevel tilbyde bedre mobilitet for medarbejderne.

Fleet Complete tilbyder en delebilsløsning, som giver detaljeret indsigt i udnyttelsesgraden af de enkelte biler på forskellige lokationer. Det gør det muligt at tilpasse flådens størrelse til de aktuelle behov, og dermed nedsætte omkostningerne til parkeringspladser, leasing, service o.l.

Løsningen gør det ganske let for medarbejdere at reservere et køretøj via en app på deres mobiltelefon, hvilket betyder, at de altid har et egnet køretøj til rådighed lige netop når og hvor, de har behov for det.

Husk olieskift og dæktryk
Det er almindelig kendt, at dårligt vedligeholdte biler forurener mere. Manglende olieskift og forkert dæktryk kan koste dyrt; hvis dæktrykket ligger 0,5 bar under det optimale, kan det f.eks. øge brændstofforbruget med op til 13 %. (Kilde: FDM)

Ved hjælp af alarmer og tracking af kørte kilometer, hjælper flådestyringssystemet med at holde styr på olieskift, servicedatoer og omkostninger forbundet med de enkelte biler.
Høje vedligholdelsesomkostninger kan give et fingerpeg om, hvilken bil der skal udskiftes først.

Elbiler og alternative brændstoffer
Af alle nye teknologer udgør elbiler og alternative brændstoffer de bedste muligheder for at reducere miljøpåvirkningen, og alle flådeejere bør være godt i gang med overvejelserne omkring udskiftning af deres diesel- og benzindrevne køretøjer. Også her kan data fra flådestyringssystemet danne grundlag for beslutningen om hvilke biler, det giver mening at udfase først.

Efter udskiftning kan tracking af elbiler sagtens integreres ind i de eksisterende flådestyringsrutiner med alle de fordele, der er forbundet med det.
Mange nye tiltag er på vej både i transport- og telematikbranchen. Fokus på bæredygtighed er kommet for at blive, og hos Fleet Complete byder de udviklingen velkommen.

De arbejder målrettet på at udvikle løsninger, der ikke bare understøtter kravene, men også forbedrer flådeejeres mulighed for at køre grønt i fremtiden.