Introduktion: Transport-branchen skal være klar til innovation

0
373

Af Carina Christensen, Direktør, ITD – Branche-organisation for den danske vejgodstransport

Carina Christensen. Adm. direktør/CEO ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Transport- og logistikerhvervet er afgørende for det danske samfund. Det gælder både import, eksport og for dansk økonomi generelt. ”Vi holder Danmark kørende” er meget sigende om branchen og de virksomheder, der hver eneste dag bringer varer helt frem til kunderne.

Transportsektoren er i rivende udvikling i disse år, og der er skarp konkurrence om kunderne. De ambitiøse, vækstorienterede virksomheder, der evner at konkurrere på innovative, kvalitative løsninger og gør brug af ny teknologi, vil stå stærkest.

Helt centralt står den stigende digitalisering og automatisering, som giver mange nye muligheder i branchen, og som også påvirker konkurrencesituationen. Hvis vi fremover skal klare os i den internationale konkurrence, er de danske transportvirksomheder også fremadrettet tvunget til at satse kraftigt på innovation og kundefokus.

Udgangspunktet for en stærk sektor er således en forståelse for kundernes behov, og her er den digitale udvikling i centrum. Transportbranchen er i de senere år blevet digitaliseret, hvilket bl.a. har ført til, at vi ved stadigt mere om, hvad kunder og slutbrugere vil have.

Det er en viden, branchen allerede bruger og som fortsat skal være med til at udvikle transportbranchens forretninger. På den måde skaber vi nye løsninger, der kan leve op til fremtidens kundebehov. Vores evne til at innovere og skabe nye løsninger bliver helt afgørende i de kommende år.

Der er ingen tvivl om, at vi er midt i en forandring af vilkårene for alle, der beskæftiger sig med transport. Som man kan læse i denne udgave af Transport & Logistik, er vi midt i en udvikling, hvor data og optimering betyder mere og mere, ligesom nye, potentielt revolutionerende teknologier vinder frem. Vi ser brug af selvkørende teknologier og robotter overalt på logistikcentrene, og de selvkørende teknologier er også snart at se på vores veje.

Bæredygtighed er muligvis den største globale megatrend, der påvirker alle brancher – ofte fundamentalt – og her er transport- og logistikerhvervene ingen undtagelse. Vi ser – helt naturligt – øgede miljøkrav, og vi oplever, at flere og flere byer indfører miljøzoner, der begrænser den professionelle trafik.

Men et øget fokus på bæredygtighed er også en mulighed for transportsektoren i Danmark, for at opdyrke nye forretningsmuligheder og opnå konkurrencefordele.

Der er, uomtvisteligt, spændende tider for transporterhvervet, og det betyder også udfordrende tider. Men mulighederne for transporterhvervet og logistikbranchen har på den anden side aldrig været større.

God læselyst!

Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Transport & Logistik