Introduktion: Fremtidens biler skal være grønne

0
257

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

De flyvende biler suser hen over hovedet på os og ind og ud mellem de mange baner med selvkørende tog, som slynger sig som rutsjebaner over hele byen. Røgen fra bilernes udstødningsrør får antennerne på vores sølvmetalliske rumhjelme til at vibrere, så det grønne telefaxlignende nyhedsoverblik, vi får serveret for vores indre hjelm, begynder at flimre på grund af det dårlige signal.

Ja, sådan så billedet af fremtidens transport ud, da jeg var barn. Biler og tog har dog endnu ikke indtaget luftrummet, men den øgede trængsel på veje og skinner, man allerede havde forudanelsen om dengang, har medført et øget fokus på vores miljø og klima, som i den grad bliver påvirket af vores forstærkede lyst til og behov for at bevæge os ved motoriseret kraft.

Derfor præsenterede regeringen i efteråret 2018 et klima- og luftudspil, der fokuserer på de klima- og miljøproblemer, vi har nu og får i fremtiden på blandt andet transportområdet. Det er nemlig ikke kun den kollektive trafik, som kan gøres mere bæredygtig. Biler kan også være grønne!

Vores målsætning er, at der fra 2030 ikke længere skal sælges traditionelle biler i Danmark, der alene kører på diesel og benzin, men der er brug for en målrettet indsats, hvis vi skal nå fra nutidens salgsandel på et par procent nul- og lavemissionsbiler til 100 procent om bare 11 år.

Derfor vil regeringen aktivt understøtte udbredelsen af lavemissionsbiler de kommende år gennem en række initiativer. Det sker blandt andet ved, at elbiler op til 400.000 kroner bliver afgiftsfri de næste to år, ved at skabe bedre parkeringsforhold og –muligheder for elbiler, at etablere flere og hurtigere ladestandere og ved at øge skrotpræmien til dem, der sender deres gamle dieselbiler til skrotning.

En ting er bilerne. Noget andet er den asfalt, de kører på. Den kan vi også gøre grønnere. Fra 2020 vil vi lægge klimavenlig asfalt på alle strækninger af statsvejnettet, som skal have ny belægning. Det vil samlet set spare borgere og virksomheder cirka 40 millioner kroner i brændstof for hver million kroner, der bliver investeret i den nye belægning. Vi kan med andre ord opnå en stor og afgørende forskel for få midler.

90 procent af al persontransport foregår i dag på vejene, og vi har ikke grund til at tro, det tal bliver mindre fremover. Derfor er det vigtigt, at bilismen får en fremtrædende plads på miljødagsordenen – men det betyder ikke, vi glemmer den kollektive trafik, som også bruger vejene.

Busser og taxier skal være rollemodeller for deres kollegaer i transportsektoren og køre forrest i den grønne omstilling. Teknologien eksisterer, og derfor er det ikke utænkeligt, at vi om få år ikke længere har busser, som udleder CO2. Passagererne vil i stedet køre med el-, brint- eller biogasbusser, som gør alverden til forskel for miljøet og for os alle sammen på længere sigt, men som den enkelte passager dårligt nok vil lægge mærke til under selve kørslen.

Vi vil også stramme kravene til taxier. Danmarks vognpark af taxier kører ofte dér, hvor der bor mange mennesker, og den udsætter dermed befolkningen for markant luftforurening. Det er derfor regeringens mål, at alle nye taxier i 2025 er nulemissionskøretøjer.

Med andre ord har vi store miljø- og klimaudfordringer, som kræver gode og effektive løsninger på tværs af transportområdet. Selvom vi ikke har flyvende biler, som vi drømte om engang, så forventer jeg, at vi med sikkerhed kan sige, at fremtidens biler bliver grønne.

God læselyst!

Læs hele udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Transport & Logistik