Både de små og store ting skal være på plads

0
396

Der sker stadig for mange banale fejl i transporten af farligt gods. Især emballage er en udfordring for både afsender og chauffør. Flere kurser, gode rutiner og et system, der tager højde for alle aspekter af farligt gods, er vejen frem, påpeger Bureau Veritas HSE.

Transport af farligt gods kræver det rette materiel, uddannelse, ekstra kurser og måske løbende rådgivning fra eksterne eksperter. Men det er ingen garanti mod uheld og bøder, at man har styr alle de mest avancerede krav og regler for transport af farligt gods, hvis man overser de banale ting, der også skal være i orden.

”Vi oplever desværre, at mange chauffører har fejl og måske endda får bøder, fordi deres grundlæggende sikkerhedsudstyr ikke er på plads. Den mest almindelige fejl er, at brandslukkeren ikke er godkendt. Men det sker også for tit, at chaufføren mangler en stopklods, som kan stoppe køretøjet, hvis det er nødvendigt,” siger Mikkel Schneekloth, Operation Manager Dangerous Goods i Bureau Veritas HSE, som i mere end 25 år har rådgivet danske transportvirksomheder om farligt gods.

De banale fejl
Mikkel Schneekloth ved godt, hvorfor det ofte er banale fejl, der bringer chauffører og vognmænd på kant med reglerne for transport af farligt gods.

”Brandslukkere og stopklodser kommer sjældent i brug i Danmark, og det er jo glædeligt, men det betyder også, at nogle chaufførerne måske lidt glemmer dem og ikke er opmærksomme på, at de skal være på plads, og at eksempelvis en brandslukker jo løbende skal godkendes og kontrolleres.”

Kurser

Farligt Gods Seminar
Den 28. oktober i Middelfart

Arbejder du med farligt gods? Ønsker du indsigt i de kommende lovændringer, der kan have betydning for din virksomhed og overgangsordninger, der måtte udløbe lige om lidt? Synes du samtidig, det kunne være spændende at få indblik i de tanker og overvejelser, der følger med, når brandvæsenet skal forholde sig til dit oplag af farligt gods? Som deltager får du bl.a. indsigt i:

Oplag set med brandvæsenets øjne

Kemisk APV

Fra SDS til affald

Nye Regler 2021 ADR-IMDG-IATA
Den 9. december i Fredericia

Få viden og forståelse for de væsentligste ændringer, der er til dansk og international lovgivning for transport af farligt gods. I løbet af kurset dækkes ADR-konventionen, IMDG-koden og IATA-DGR. Indholdet i løbet af dagen er:

Oversigt over væsentligste ændringer

Relevante ændringer udgivet fra UNECE

Gennemgang af konsekvenser for egne produkter

Afdækning af betydning for egne produkter

Emballage volder problemer
Et af de større issues i transport af farligt gods i Danmark er ifølge Mikkel Schneekloth emballering.

”Chaufføren skal jo som udgangspunkt kontrollere, om tingene er i orden på lastbilen, men har ikke alle forudsætninger for at tjekke, om emballeringen er korrekt. Chaufføren kan kontrollere, om emballagen er godkendt, men ved ikke reelt, om det nu er håndsprit, der er ombord, sådan som emballagen siger. Ansvaret for at overholde reglerne for emballage begynder med, at afsenderen gør det rigtigt. Det er det allervigtigste.”

Emballage er en udfordring på to måder: Dels skal man bruge den rigtige emballage til varen, dels skal emballagen være anvendt korrekt.

”De to ting skal jo helst passe sammen. Vi oplever nogle gange, at afsenderen køber den rigtige emballage, men ikke får fortalt sit personale, hvordan det skal pakkes. Konsekvensen kan være, at varen bliver pakket forkert, så emballagen ikke holder til belastningen undervejs.”

Gode systemer og rutiner
Manglen på chauffører i Danmark har sat skub i uddannelsen af faglærte chauffører, og årgang for årgang stiger uddannelsesniveauet blandt de chauffører, der kører med farligt gods.

”Mere uddannelse er naturligvis fint, men i sidste ende skal vi ikke glemme, at det vigtigste er, at reglerne bliver overholdt i dagligdagen gennem effektive systemer og gode vaner og rutiner i virksomhederne og blandt chaufførerne. Du kan stadig møde chauffører, som er fløjtende ligeglade med, om skiltningen med farligt gods på lastbilen er i orden. Der er også stadig de chauffører, der bevidst undlader at sætte skiltene på, fordi de så mener, at politiet er mere tilbøjeligt til at standse dem og kontrollere bilen. Den tankegang skal vi naturligvis til livs gennem mere oplysning, undervisning og fokus på området. Skiltene er jo alfa og omega, hvis der sker et uheld, så redningsfolk kan se, hvad de har med at gøre.”

Styr på kemien med CHESS®
Udover at afholde kurser og yde rådgivning til virksomheder ad hoc og på fast basis har Bureau Veritas HSE udviklet flere værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne i det daglige med at overskue og overholde reglerne for farligt gods.

Det gælder ikke mindst systemet CHESS®, som i én samlet softwareløsning skaber overblik over risici, produkter, dokumenter, faremærker og meget mere.

I CHESS® kan du hente relevante oplysninger om kemiske problemer, håndtering af kemikalier, erhvervsmæssige eksponeringsgrænser, produktopbevaring og brugsanbefalinger.

CHESS® er et modulopbygget system, hvor man kun betaler for de funktioner, man har brug for.
CHESS® skaber overblik og forenkler håndteringen af kemikalier og gør det nemt at lokalisere kemikalier og produkter, der kan have behov for substitution eller flytning, så man forebygger skader og reducerer risikoen.

Bureau Veritas HSE er en del af Bureau Veritas koncernen – en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering på områder som kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed.

Bureau Veritas HSE er Skandinaviens førende konsulentvirksomhed inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning. Gennem rådgivning, uddannelse og software m.m. skaber Bureau Veritas HSE sikkerhed og værdi for sine kunder.

Se mere på

www.bvhse.dk