Aalborg havn er verdensledende inden for test af vindmøllevinger

0
350

Havneområdet i Aalborg har de seneste år udviklet sig til en central hub for den internationale vindbranche generelt og test af vindmøllevinger specifikt. Vestas, Siemens Gamesa og flere andre vindmølleproducenter tester nye vinger i området, der rummer den største koncentration af vingetestfaciliteter i verden.

Virksomheder og aktører, der beskæftiger sig med vindenergi, trives og blomstrer i Aalborg. Her ligger blandt andet en af verdens største forskningsinstitutioner inden for vind, Aalborg Universitet, verdens største vingefabrik ejet og drevet af Siemens Gamesa, en af verdens største producenter af fundamenter og transformatorstationer til havvindmøller, Bladt Industries, og ikke mindst verdens største uafhængige testcenter til vindmøllevinger, Blade Test Center også kaldet BLAEST, der sammen med testfaciliteterne hos Siemens Gamesa gør Østhavnen i Aalborg til det absolut verdensførende område for vingetestfaciliteter.

– Generelt er vindmøllebranchen en klar styrkeposition i Aalborg med virksomheder som Siemens Gamesa, Bladt Industries og BLAEST. Det passer perfekt med Port of Aalborgs strategi om at skabe miljøer, der netop kan være med til at bringe Aalborg helt i front særligt inden for brancher, der arbejder med løsninger til grøn omstilling og vedvarende energi, fortæller adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein.

Aalborgs førerposition inden for testfaciliteter til vindmøllevinger udbygges i disse år. Eksempelvis har Siemens Gamesa senest udvidet sit vingetestcenter i Aalborg med verdens største vingeteststand:

– Udviklingen i vindmøllebranchen går mod større møller og dermed også større vinger, og det stiller yderligere krav til testfaciliteterne. Med den nye teststand kan vi nu teste vores største vindmøllevinger på vores lokation i Aalborg. Netop på grund af den hastige udvikling mod større vindmøller har det været afgørende for os at fremtidssikre testfaciliteterne mest muligt gennem design og konstruktion, således at vi kan håndtere de kommende vingestørrelser, udtaler fabrikschef hos Siemens Gamesa, Peter Birkegaard.

Siemens Gamesa har siden 2012 haft sit globale vindmøllevingetestcenter i Aalborg, der foruden den nye teststand også har flere andre teststande i drift.

Flere vinger end nogensinde testes på Aalborg havn
Kun to kilometer fra Siemens Gamesa ligger BLAEST, der er blandt verdens førende aktører inden for test af vindmøllevinger. Virksomheden er specialiseret inden for styrketest af nye vingetyper og arbejder med flere af verdens største vindmølleproducenter som blandt andre Vestas.

Inden for blot to år har BLAEST i samarbejde med Port of Aalborg både udvidet sin eksisterende testhal og bygget en spritny testhal på nabogrunden. Begge udvidelser er i taget i brug, og det betyder, at der i år testes flere vindmøllevinger end nogensinde før i Aalborg.

– Det går stærkt i vindmøllebranchen – ikke mindst inden for udvikling af nye vinger. Den store priskonkurrence mellem producenterne medfører blandt andet øget fokus på udvikling af nye vingetyper til mere effektive møller med større rotorer, som kan bidrage til at reducere prisen per produceret kilowatt-time. Her er øget testkapacitet afgørende for at accelerere denne udvikling, forklarer Erik Steen Jensen, adm. direktør i BLAEST.

Udforsker muligheden for nye delekoncepter
For Port of Aalborg er områdets position som central hub for vindmøllevingetest et godt eksempel på den slags klyngedannelser, som man gerne vil danne på havnen i Aalborg.

Derfor arbejder Port of Aalborg også målrettet på at udbygge havnens førerposition inden for vingetest og 0-serieproduktion, og seneste skud på stammen i den ambition er, at Port of Aalborg nu undersøger potentialet forbundet med at udvikle såkaldte shared facilities. Med andre ord kigger Port of Aalborg netop nu på mulighederne for at udvikle delevenlige faciliteter, der kan tiltrække og samle flere led af værdikæden omkring test og udvikling af prototyper til vindindustrien.

– Inden for eksempelvis vindmøllebranchen er produkterne store, består af mange dele og skal gennemgå adskillige forskellige test, før de er klar til markedet. Og jo længere tid den proces tager, jo længere tid går der, før producenterne tjener penge på investeringen. Derfor er det interessant at kigge på, om ikke vi kan hjælpe med at optimere processen mellem de forskellige produktionsfaser, og her ser vi shared facilities som en meget interessant mulighed, forklarer Claus Holstein og forsætter:

– Der er mange virksomheder på tværs af landet, der på forskellig vis indgår i udviklingen af prototyper til vindmøllebranchen, og det betyder, at processen er forbundet med en hel masse transport. En transport, der endda bliver mere og mere besværlig og tidstung som følge af den hastige udvikling mod større vindmøller. Her ser vi på muligheder, der kan samle flere dele af værdikæden hos os ved at fx at udvikle og etablere nogle gode og relevante faciliteter som testhaller og produktionsfaciliteter, som virksomheder, der indgår i udviklingen af prototyper, kan leje sig ind i periodevis på fleksible vilkår. Herigennem tror vi på, at vi vil kunne skære en del fordyrende mellemled fra.

Eventuelle fremtidige investeringer i shared facilities vil ifølge Claus Holstein ske som en del af realiseringen af Port of Aalborgs nye udviklingsstrategi, der blandt andet indebærer, at havnen frem mod 2030 vil investere 2 mia. kroner i erhvervsparken i Aalborg Øst.