Smart City – fra buzzword til forretning

0
263

Smart City er et bredt begreb og det kan ofte være svært at gennemskue, hvad det helt konkret handler om. Klyngeorganisationen CLEAN forsøger at omsætte en kompliceret Smart City-dagsorden til innovation som fører til konkrete forretningsmuligheder.

To vigtige globale megatrends har gjort ”Smart City” mainstream: For det første skaber stigende urbanisering og befolkningstilvækst øget pres på byerne i form af trængsel, øgede affaldsmængder, for meget eller for lidt vand i form af oversvømmelser eller decideret vandmangel, pres på energiforbruget mv.

For det andet har øget digitalisering, med alt hvad det indebærer af sensorteknologier, big data-løsninger, automatisering i form af f.eks. selvkørende busser mv., skabt helt nye muligheder for byerne til at håndtere deres udfordringer med smarte byløsninger. Og potentialet er enormt.

Mange mener, at der sker en decideret revolution af livet i byerne igennem nye innovative løsninger, som f.eks. intelligent styring af energi, trafik, lys mv. Smart City er en samlet betegnelse for denne udvikling, hvor byer ønsker at skabe bæredygtig og attraktiv vækst ved brug af digitale løsninger.

For meget snak – nu skal vi skabe forretning
I Danmark er vi dygtige til at udvikle Smart City-teknologier og vi eksperimenterer og banebryder inden for Internet of Things, big data og digitalisering generelt.

Vi er gode til at teste og demonstrere teknologierne, men desværre ser vi alt for ofte at udviklingen stopper ved test, fordi vi ikke får koblet forretningsmodellen på. Fordi Smart City-dagsordenen er så kompleks og fordi vi i lang tid har talt meget overordnet om den, kan det være svært gennemskue, hvor forretningen i det ligger henne.

Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN påpeger: ”Smart City fylder rigtig meget i landskabet som en tværgående dagsorden. Men vores medlemsvirksomheder bliver lidt tomme i blikket, når de igen og igen præsenteres for koncepter og store muligheder uden en reel kobling til forretningen. Vi vender derfor Smart City på hovedet og ser på, hvordan Smart City kan virkeliggøres. Det kunne f.eks. være via smarte vandløsninger eller digitale fjernvarmeløsninger som virksomhederne brænder for”.

Virksomheder bliver særligt konkurrencestærke, når de i deres forretningsmodel kobler smarte løsninger op med det grønne, som f.eks. Nordsense som har udviklet et smart system til affaldstømning som både reducerer tid og CO2-udledning.

Men virksomhederne kan ikke udvikle smarte byer alene. For at lykkes med succesfulde smarte byer kræver det stærke partnerskaber.

Partnerskaber som virker i praksis
Skal vi videre end snakken og demonstrationsprojekterne kræver det, at vi skaber samarbejder, der går videre fra kunde-leverandør-forhold og bevæger os i retning af partner-baserede projekter. Byer og virksomheder skal samarbejde om at bruge data og smarte indkøb til gavn for renere og mere bæredygtige byer inden for bl.a. affald, mobilitet og vand.

”Vi tager udgangspunkt i at støtte byer i at organisere deres drift smartere, så de samme ressourcer rækker til stadigt flere borgere i vores hastigt voksende byer. Og det gør vi ved at skabe samarbejder på tværs af sektorer, byer og organisationer” Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN.

For at gøre Smart City mere håndgribeligt, har CLEAN bl.a. nedsat et aktivitetsudvalg for Smart City, hvor virksomheder har mulighed for at diskutere konkrete projektmuligheder, samt udvikle nye Smart City-projekter i samarbejde med offentlige aktører og videninstitutioner.

”Partnerskaber virker i praksis, når der er tale om et reelt samarbejde, hvor alle har noget på spil. Alt for mange projekter er ”nice to have” hvor man tester noget i lille skala, uden at byen har den reelle interesse eller kompetence til at implementere efterfølgende. I CLEANs Smart City aktivitetsudvalg skaber vi netop sådanne partnerskaber – og deler erfaringer om, hvad der rent faktisk virker.” Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN.

Danmark internationalt – hvad er det vi kan?
I lande som f.eks. Singapore har man store Smart City-visioner og implementerer digital infrastruktur og teknologiudrulning i stor skala. Her er vi ikke helt i Danmark. Hos os er Smart City-agendaen drevet af den grønne omstilling.

Smart City og de mange teknologiske muligheder bliver midlet til at nå målet om et bæredygtigt samfund, snarere end et selvstændigt teknologi-spørgsmål. Dét gør os særligt unikke og det er der et stort forretningspotentiale i.

Danske Smart City-løsningers popularitet opleves bl.a. på Smart City-messen i Barcelona. CLEAN samler igen i år den danske delegation til Barcelona Smart City Expo, hvor virksomheder, byer og videninstitutioner fra hele verden mødes om at dele viden og løsninger inden for smart city. Her får virksomheder konkrete forretnings- og projektmuligheder i deres portefølje og byer får ny inspiration til at løse deres udfordringer.

CLEAN er Danmarks cleantech-klyngeorganisation baseret på styrkepositioner i erhvervsliv og forskning
inden for energi- og miljøteknologi. CLEANs formål er at skabe grøn vækst og beskæftigelse i danske virksomheder, etablere internationale samarbejder og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling.

CLEAN bringer industri, universiteter og det offentlige sammen og faciliterer samarbejde mellem aktører og projekter bl.a. inden for Smart City. 

Læs mere på cleancluster.dk