Miljøvenlig og smart affaldshåndtering

0
265

Byerne vokser, og det kræver digitale løsninger. Dem tilbyder Nordsense indenfor Waste Management.

Byernes befolkningstal vokser. Og flere mennesker der nyder bylivet, arbejder, lever og forbruger i byzonerne betyder i sidste instans: Mere skrald.
Skrald som kræver smartere og grønnere affaldshåndtering.

Det gør Nordsense noget ved. Det internationale Smart Waste Management firma har dansk kontor i Amaliegade i København, men omfavner hele verden med databaseret smart city løsninger. Det siger salgsdirektør, Annmette Haugaard:

”Smart city løsninger er i fokus. Byer verden over bliver målt på bæredygtighed og en grøn profil, som skal munde ud i samfundsøkonomiske gevinster. Vi tilbyder en unik, brugervenlig, effektiv, omkostningsbesparende og skalerbar smart affaldsløsning.”

Tre veje til målet
Løsningen består af 3 elementer:

  1. Unik multipoint sensor, som måler 16 forskellige punkter i containeren, og således giver en meget nøjagtig måling med 3D billede af affaldet og hvordan det ophober sig i beholderen.
  2. Brugervenlig platform og sensoradministrationssystem med dynamisk ruteplanlægning
  3. Turn-by-turn navigation app.

Med kombinationen af realtids målinger af fyldningsniveauet og aktivitetsmønstre i affaldskurve og containere og avanceret dataanalyse og algoritmer, som kan forudsige næste tømningsbehov, kan omkostningerne i forbindelse med affaldshåndtering reduceres med op til 50 % idet tømningsfrekvenserne således bliver behovsbaserede.

”Systemet kan i løbet af relativt få uger fortælle hvilke containere der er mest og mindst aktive, hvor hurtigt de bliver fyldte og give forslag til optimal containerplacering og containerstørrelse. Med dynamisk ruteplanlægning og avanceret turn-by-turn navigation reduceres trafikbelastningen, brændstofforbruget og dermed CO2 udledningen,” siger Annmette Haugaard og understreger det miljøvenlige i løsningen:

”Løsningen har en positiv miljøpåvirkning, som betyder renere byer, færre overfyldte containere som direkte kan måles i form af mindre omkostninger forbundet med færre antal kørte kilometer, vejservice og gadefejning, mindre skadedyrsbekæmpelse, bedre arbejdsforhold for renovationsmedarbejderne. Alt sammen noget som bidrager til bedre service for borgerne og som samtidig er omkostningsbesparende.”

Systemet kan i løbet af relativt få uger fortælle hvilke containere der er mest og mindst aktive, hvor hurtigt de bliver fyldte og give forslag til optimal containerplacering og containerstørrelse

Stigende interesse
Smart City tankegangen går stadig sine spænde usikre skridt i Danmark, men det er en ’baby’, der hurtigt har rejst sig for at gå, for der er et ualmindeligt stort fokus på at nedbringe CO2 udledningen i byerne, og her spiller affaldshåndtering en stor rolle.

”Vi oplever en markant øget interesse indenfor smart waste management i markedet på tværs af industrier og segmenter. Vores kunder og referencer rummer alt fra storbyer, kommuner og affaldsselskaber til facility services og private selskaber som har behov for data fra måling af fyldningsniveauer i alle tænkelige beholdere,” siger Annmette Haugaard.

”For byer og kommuner er det oftest drivere som en grønnere profil, omkostningsbesparelser, en renere by og bedre service til borgerne som er driver for implementering af IoT baseret affaldsløsninger.”


En af Nordsenses internationale kunder er millionbyen San Francisco.
”San Francisco ønskede en renere by. De havde store udfordringer med overfyldte affaldsspande, dumping af affald og skrald i byens gader. Med implementeringen af Nordsense løsningen opnåede de en reduktion på 80% i overfyldte spande, 64% reduktion i dumping af affald, 66% reduktion i vejservice og gadefejning, og løsningen eliminerede stort set alle klager fra byens borgere,” siger Annmette Haugaard.

Et resultat der taler sit eget tydelige sprog i så stor en by. Og det er blot begyndelsen på det der venter forude.

Teknologien er fremtiden indenfor affaldshåndtering, og et helt oplagt smart city initiativ for byer og kommuner, som ikke bare har et ønske om at blive renere, grønnere og smartere, men også at spare en masse penge.

Læs mere på nordsense.com