Byerne skal kigge ind i fremtiden

0
280

Samfundet har brug for, at byerne accelerer den grønne omstilling og vækst ved at finde flere intelligente løsninger på vejene og i forsyningskæderne.

Danmark skal reducere udslippet af drivhusgasser markant frem mod 2030, og meget tyder på, at en målsætning på 70 procent bliver en del af det nye regeringsgrundlag.
“Med de nuværende virkemidler bliver det svært at nå det politiske mål.

Poul Erik Lauridsen
Fotograf: Rasmus Degnbol

Derfor er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem de offentlige aktører, som er problemejerne, der skal nå de klimapolitiske mål, og det private erhvervsliv, som har løsningerne”, siger Poul Erik Lauridsen, der er adm. direktør i Gate 21.

Hos Gate 21 tager de udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. Sidste nye initiativ Smart City Cluster Denmark understøtter virksomheder i at skabe innovation og vækst indenfor smart city området, som har et meget stort internationalt vækstpotentiale.

“I de seneste år er der sket en mindre revolution på det teknologiske område. Sensorer er blevet markant billigere, og vi har fået teknologien til at behandle store mængder data, hvilket for alvor kan sætte fart på den grønne omstilling”, fortæller Poul Erik Lauridsen.

IoT i bygninger
Vi skal bruge IoT til at få en langt dybere indsigt i, hvordan vi bruger vores bygninger og om vores designvalg virker.

Derudover skal vi være hurtige til at fjerne de unødvendige energislugere, IoT kan afsløre for os. Derfor yder ELFORSK støtte til at NCC, DEAS, PKA, PensionDanmark, IT-U og Gate 21 kan udvikle og formidle en metode for dataindsamling og analyse, der baserer sig på open source, udvalgte sensorteknologier og målepunkter, som omfatter både bygningsdrift, energi, indeklima og arealanvendelse.

Sigtet er at udvikle en løsning som andre bygningsejere og driftsansvarlige selv kan bygge og anvende. Det stod hurtigt klart i projektet, at der er et stort potentiale.

Efter få dages brug viste en enkelt sensor en fejl i et ventilationssystem, som fik anlægget til at køre unødigt uden for kontortid. Det resulterede i en besparelse på 80.000 kroner om året.

Læs mere om IoT på www.gate21.dk/iot-i-bygninger/

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner,
kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i
Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst.

Læs meget mere på gate21.dk