Indsigter i data er vores vigtigste valuta

0
2103

En tidssvarende offentlig sektor kan med brug af moderne teknologi og digitalisering skabe innovation og vækst i vores samfund. Digitalisering giver allerede store gevinster, og med flere digitale løsninger og brugen af Cloud får vi frigjort flere ressourcer til velfærdssamfundets kerneydelser.

Offentlige myndigheder kan ikke oprette store digitale tjenester alene. De har brug for regeringer for at give de rette betingelser for, at de kan få succes.

Kilde. www.mckinsey.com

Hvis vi skal skabe mere innovation i den offentlige sektor, skal vi udnytte de muligheder, ny teknologi rummer. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt forståelse for, hvorfor og hvordan digitalisering kan give bedre velfærd.

Det, vi skal udnytte, er, at enorme mængder offentlige data kombineret med en stadigt voksende processorkraft i skyen giver nye muligheder for at træne algoritmer på en meget stor skala og realisere gevinster i brugen af kunstig intelligens. 

De offentlige institutioner, der til fulde formår at udnytte disse muligheder fremover, vil stå ekstremt stærkt, når det gælder sikkerhed, tilgængelighed, fleksibilitet, lave omkostninger og de vil være innovationsparate.

Vi bliver også nødt til at definere, hvad det er for et digitalt samfund, vi gerne vil være i, og dernæst skal vi blive enige om, hvordan vi udvikler det. Forandringerne kommer ikke af sig selv. Vi skal investere, gøre ting anderledes, og vi skal turde tage nye skridt. Det vil gøre os mere agile og modstandsdygtige. Hvad er det for investeringer, vi, som samfund, skal foretage? og hvordan lykkes vi? Det er store spørgsmål. 

Jeg ser disse gode tendenser:

Vi ser for tiden en politisk prioritering af samfundets digitale omstilling blandt andet i programmer for digitale signaturprojekter. Det er meget positivt og kan være med til at give innovation et vigtigt løft.

Digitalisering er en stærk forandringskraft – der skal handle om at optimere vores velfærdssamfund. Vi skal handle på baggrund af forståelsen af den nytte, vi kan skabe.

Digitalisering kan skabe øget transparens. At træffe beslutninger er kernen i enhver offentlig organisation. Den offentlige sektor skal være transparent om sine handlinger og har et kæmpe ansvar for en tidssvarende forvaltning og en effektiv borgerservice.

Debat om demokratisering af data. Ny teknologi skal kunne bringes i spil med en smidig lovgivning, og der skal skabes øget tillid til, at myndigheder kan drage samfundsnytte af persondata på en ansvarlig måde, der bevarer tillid og beskytter data.

Intelligente beslutningsmetoder resulterer i hurtigere og bedre beslutninger

Med et betydeligt pres på den offentlige sektor for at udnytte ressourcer bedre end nogensinde før, bliver det især vigtigt at forbedre effektiviteten af beslutningsprocesser på måder, der sikrer, at de rigtige tjenester leveres rettidigt og skaber værdi.

Intelligente beslutningsmetoder er en moderne, analytisk drevet beslutningstilgang, der kombinerer styring af forretningsregler, realtidsregistrering af begivenheder, beslutningsstyring og stærke avancerede analysefunktioner til at automatisere og styre en række operationelle beslutninger. Intelligent beslutningstagning resulterer i bedre beslutninger og færre fejl. Offentlige institutioner skal træffe pålidelige og etiske beslutninger.

Disse beslutninger skal være ensartede for alle, anvendes retfærdigt og være gennemsigtige og revidérbare. Alle skal være sikre på, at beslutninger er upartiske, og at der er ansvarlighed i processen. Intelligent beslutningstagning muliggør alt dette. Beslutninger træffes næsten i realtid. Det reducerer forsinkelsen mellem at identificere muligheder og handle på dem. Som et resultat er beslutninger mere nøjagtige og relevante – hvilket fører til færre udfordringer og lavere omkostninger og mindre risiko.

Den direkte vej til en datadrevet, digitalt transformeret offentlig sektor.

Den offentlige sektor vil blive oplevet som succesfuld. Brugen af intelligente platforme, der udnytter kontekstrelevante-, realtids- og sikre borgerdata, bevæger sig fra systemer med optegnelser mod systemer af indsigter, der føder ind i en offentlig sektor, der skaber umiddelbar værdi for borgeren.

Min anbefaling er at være nysgerrig på de digitale muligheder og implementere intelligente beslutningsmetoder på alle niveauer. At levere smarte offentlige tjenester i den digitale tidsalder er meget mere end automatisering af interne processer, der resulterer i større effektivitet. At blive en intelligent organisation kræver meget bredere tænkning: Det handler om at forene forskellige områder af en offentlig organisation under én fælles vision om kontinuerlig forbedring muliggjort af analytisk afledte beslutninger. Intelligent beslutningstagning er den mest effektive måde at udvikle sig til en virkelig datadrevet organisation med fuld transparens.

SAS Institute

Analytisk software understøtter digitalisering med AI, Cloud og OpenSource

www.sas.com/nordicgovernment