Den fortsatte digitalisering af Danmark kræver mod og politiske visioner

0
1717

Danmark er nået langt i den offentlige digitalisering, men vi kan nå meget længere, siger André Rogaczewski, CEO i Netcompany. Han fremhæver særligt sundhed, uddannelse og verdensklasse servicering af borgere og virksomheder som områder, hvor vi har mulighed for at lave digitale og samfundsmæssige kvantespring, hvis vi har modet og visionerne.

Vi skal slå fast, hvad der er vores væsentligste politiske målsætninger, for digitaliseringen kommer til at spille en altafgørende rolle

André Rogaczewski,
CEO i Netcompany

Den offentlige digitalisering i Danmark er i verdensklasse, idet vi nu to gange i træk er løbet med førstepladsen i FN’s vurdering af, hvordan de 193 medlemslande klarer sig på den front. Kan vi holde fast i den position? For at kunne svare på det, mener André Rogaczewski, CEO i Netcompany, at vi er nødt til at bevæge os op i helikopteren.

”Hvis vi skal kunne flytte os digitalt, så skal vi have nogle væsentlige politiske målsætninger. Vi skal definere, hvad det er, vi vil med vores samfund. Vi skal slå fast, hvad der er vores væsentligste politiske målsætninger, for digitaliseringen kommer til at spille en altafgørende rolle.”

Helt overordnet mener han, at udgangspunktet er, at vi skal skabe et samfund med mere lighed, mere retfærdighed, mere gennemsigtighed. Vi skal undgå enhver opdeling af befolkningen i et A- og B-hold. Vi skal minimere svindel. Og vi skal skabe tillid til det demokratiske styre og samfundets institutioner.

”Noget andet og mindst lige så vigtigt er, at vi skal sikre, at vi i Danmark har en vedvarende høj konkurrenceevne, så vi kan skabe vækst, velstand og velfærd. Uden vækst er der ikke nogen velstand, og uden velstand er der ikke nogen velfærd. Alt det kan kun lade sig gøre, hvis vi stadig har en høj konkurrenceevne. En tredje ting er, at vi skal kunne beskytte Danmark. Det skal vi kunne digitalt, men vi skal også gøre det sundhedsmæssigt – vi har jo set betydningen heraf med Covid-19. Der er ikke nogen tvivl om, at vi i Danmark sidder på en guldgrube af muligheder for at blive sundere og lykkeligere ved hjælp af sundhedsdata og digitalisering. Vi kommer heller ikke udenom, at vi skal løse klimaudfordringen, og det kræver også digitalisering og data. Og som et grundlæggende fundament for det hele – vi kan ikke gøre alt det her uden, at vi har kompetencer i verdensklasse.”

Det er mange og store politiske målsætninger, og skal de nås, så er det altafgørende, at folk tror på det, for mister de troen, falder det fra hinanden, understreger André Rogaczewski.

Danmark kan skabe den mest avancerede sundhedsplatform

Han påpeger, at vi kan nå virkelig langt med digitalisering inden for sundhed og peger på Covid-19 pandemien, der har vist vigtigheden af indsigt og data i sundhedsområdet.

”Det var i starten svært at finde ud af, hvor mange danskere, der egentlig var smittet og hvem, der fejlede noget. Vi kunne blive det første land i verden med en national strategi for sundhedsdata. En platform, hvor regioner og kommuner med udgangspunkt i borgerens behov og situation kunne dele information og få et langt bedre overblik over patienter og sygdomsmønstre, og vi ville stå langt stærkere i krisesituationer. Vi kunne også for alvor blive det første land i verden med et privat-offentligt samarbejde om en sikker, anonymiseret ikke-personhenførbar adgang til sundhedsdata. Så vi kunne skabe endnu mere verdensledende forskning og innovation i den danske medicinalindustri og tiltrække endnu flere til vores life science sektor og hæve danskernes sundhedsniveau. Vi har jo haft CPR-nr. siden 1968 og har sundhedsdata, som hverken kineserne eller amerikanerne pludselig kan opfinde,” siger André Rogaczewski.

Hvis en sådan national sundhedsstrategi og platform blev til virkelighed, ville vi ramme flere af de politiske målsætninger i form af lighed og gennemsigtighed og et højt sundhedsniveau for alle – og for de stærke danske pharma virksomheder, der tjener masser af penge til Danmark, ville det kun forstærke konkurrenceevnen, hvis de fik adgang til en guldgrube af sundhedsdata. 

Afgørende er det naturligvis, at disse data er anonyme og ikke kan henføres til navngivne personer. Men selv om denne sikkerhed er på plads, lurer frygten for ’overvågningssamfundet’ i baggrunden.

”Som borgere skal vi have sikkerhed for, at vores personlige informationer og specielt på sundhedsområdet ikke kommer uden for vores egen kontrol. Men jeg er også dedikeret tilhænger af, at man skal blive klogere på anonymiserede data. Der er en del såkaldte sølvpapirshatte i Danmark, der er blevet forskrækkede over Google, Apple og Facebook men fortsætter med at bruge tjenesterne og samtidig lader frustrationen gå ud over de danske systemer. Men vi må ikke lade vores historiske naivitet i forhold til Google, Apple, Facebook og alt det her, som vi selv leverer data til, gå ud over vores fornuft og vores muligheder for at bygge verdens bedste og mest retfærdige samfund ved hjælp af digitalisering.”

Videndeling og digitale værktøjer i uddannelsessektoren

Uddannelsessektoren er et andet stort og meget vigtigt område, hvor André Rogaczewski ser et stort behov for digitalisering.

”Folkeskolen i dag er resultatet af 200 års udvikling. Hvis folkeskolen skulle laves i dag for første gang, ville den se helt anderledes ud med de digitale hjælpemidler og værktøjer, der er derude og børnenes brug af sociale medier. Det jeg også savner i dag i folkeskolen er mere videndeling på tværs, så børnenes indlæring ikke alene afhænger af, om de har en lærer, der er god til at forklare. Danmark kunne blive det første land i verden med en teknologisk videndelingsplatform til alle undervisningsmaterialer. Her kunne lærerne også dele, hvad de laver af forberedelser. Hvis en lærer i Skagen f.eks. havde lavet en fremragende video om Slaget på Reden, hvorfor så ikke bruge den i stedet for selv at skulle starte forfra? Lærerne skal jo ikke konkurrere med hinanden men kan med fordel lade sig inspirere af videnskabens verden, hvor forskning bygger på forskning.”

Han mener også, at den digitale verden i langt højere grad burde udnyttes til at tage hensyn til, at børn lærer bedst på forskellige måder og i forskellige tempi, og der kunne man med fordel udvikle nye eller bruge eksisterende apps og spil, som erfaringen viser kan speede indlæringen op.

Også i andre dele af undervisningssektoren efterlyser han mere videndeling.

”Med de digitale virkemidler i dag kan du få adgang til de allerdygtigste lærere. Eller den allerdygtigste pædagog. Eller den allerdygtigste professor fra Harvard, der kan fortælle dig lige præcis hvordan den artikel skal forstås. Hvis vi skal se fremad for at være konkurrencedygtige på universiteter, faguddannelser og andre uddannelser skal vi åbne op for, at den bedste fagviden kan komme ind, og det kan sagtens være en professor, der sidder i USA eller andre steder,” siger André Rogaczewski og understreger at uddannelsesinstitutionerne til gengæld altid skal lægge stor vægt på det sociale samvær og det fysiske samarbejde.

”Vi skal møde de unge i øjenhøjde, og i dag er det på nettet med apps og digitalisering. Vi skal forholde os til at verden forandrer sig, vi kan ikke længere bruge de samme midler. Vi skal se på nye standarder og digitale pensum – vi har haft pensum baseret på fysiske bøger i århundreder. Tiden er til flere digitale læremidler og en sikring af at alle børn får del i den udvikling – ikke kun dem med ressourcestærke forældre.”

Det er en fordel at være et lille land

Men der er også andre dele af det offentlige, der trænger til en digital overhaling, og det gælder bl.a. klimaudfordringen, finans, svindel, administration, lovgivning, skattevæsenet, moms …

”Vi kunne blive det første land i verden, der på tværs af det offentlige og private har nogle helt fælles standarder og begreber for vand, elektricitet, varme, byggeri, vedligehold af bygninger – for alle de ting, der udleder rigtig meget CO2, så vi ved præcis, hvordan tingene hænger sammen og kan planlægge bedre og optimere produktion og forbrug. Og der kan vi noget, fordi vi er et lille land. Alt det her kan vi jo gøre meget bedre i Danmark end så mange andre steder, fordi der ikke er så langt hen til dem, der skal gøre det her i fællesskab. Sæt 10 tilfældige mennesker ind i et rum her i Danmark, så er der en god chance for, at de er forbundet ved, at de kender nogen, der kender nogen. Og sætter du 10 mennesker sammen, som alle sidder i nogle roller, der går på tværs af de emner, vi snakker om, så kan rigtig meget lige pludselig lade sig gøre. Der skal ikke meget til, før tingene kommer til at flyve, og det skal vi udnytte, så vi kan blive foregangsland på mange områder og skabe nye eksporteventyr,” siger André Rogaczewski.

”Vi skal aldrig mere have en ’Britta’. Om 10 år skal man grine ad Britta-sagen og sige, hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre, og det samme om milliardskandalen med udbytteskat. Vi skal digitaliseres, så den slags ikke sker mere. Vi skal bruge digitaliseringen til alle de ting, som er kedelige, kvantificerbare og præcise inden for administration og borgerservice. Og så skal vi bruge mere tid på de menneskelige afgørelser, som kræver særlige vurderinger. Dem skal vi være dygtige til, mens computerne tager sig af de andre ting. Som f.eks. at du skal have 145 kr. tilbage i moms. Og det kræver, at vi får moderniseret systemer, som er 40 år gamle, som faktisk kan være/er bomber under vores land. Det er den slags systemer, som gør, at nogen kan snyde systemet og skabe følelsen af uretfærdighed i samfundet.”

André Rogaczewski betegner sig selv som grundlæggende optimist og tror, at hvis vi vil, så får vi et samfund, der er endnu mere retfærdigt og transparent, end det er i dag.

”IT er det, folk bruger mest tid på hver dag. Teknologi er under vores fingerspidser det meste af vores vågne tid nu. Det påvirker vores hoveder og hele vores liv. Derfor kan det undre mig, at man stadig diskuterer digitalisering som noget separat. Digitalisering er indbegrebet af politik. Men der mangler større indsigt og kompetence på feltet, også hos politikerne. Vi må være flere i den offentlige sektor, der går ud og siger: Det her kan gøres meget smartere og bedre. Der ligger et kvantespring lige foran os. Det har ikke noget med penge at gøre. Det har noget med prioritering, mod og vision at gøre,” siger direktøren i Netcompany.

Netcompany

Netcompany blev grundlagt i år 2000 og har siden været stærkt involveret i den offentlige digitalisering af Danmark. Det er en rendyrket it-serviceleverandør af innovative, samfunds- og forretningskritiske løsninger, der fremskynder kundernes digitale omstilling gennem udvikling, vedligehold og drift af digitale platforme, kernesystemer og brugerflader. Netcompany har hovedkvarter i København og er internationalt orienteret med over 3.000 medarbejdere i seks lande. Selskabet er børsnoteret og indgår i eliteindekset OMXC25. 

Læs mere på www.netcompany.dk