Den digitale vej til en nemmere og grønnere hverdag for alle

0
414

Årtiers omfattende digitalisering af den offentlige sektor har givet Danmark et stærkt udgangspunkt for at skabe fremtidens nye teknologiske løsninger til gavn for borgere, virksomheder og klimaet, mener KPMG. Men det kræver, at vi ikke tøver og i højere grad ser muligheder frem for begrænsninger.

I stedet for udelukkende at se etiske udfordringer, bør vi i højere  grad også se på etiske fordringer.

Michael B. Jensen. Partner, NewTech, KPMG.

Danmark er et foregangsland, når det handler om digitalisering af den offentlige sektor. Men hvis vi fortsat vil have en offentlig sektor, der udnytter de nye teknologiske muligheder og tilbyder borgere og erhvervsliv tjenester, der gør hverdagen mere effektiv, må vi ikke hvile på laurbærrene.

Det er budskabet fra revisions- og konsulenthuset KPMG, som blandt andet hjælper myndigheder med at finde ud af, hvordan de kan understøtte forretningen ved hjælp af ny teknologi.

Digitaliseringen fungerer så godt herhjemme, at ejerskabet til KPMG’s globale kompetencenetværk for intelligent automatisering er placeret i Danmark, fordi der er gode muligheder for at opbygge viden og cases netop her.

”Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har et rigtig godt udgangspunkt, fordi vi har investeret i digitalisering gennem årtier og har opbygget en grundlæggende IT-infrastruktur, som er meget stærk sammenlignet med udlandet. Vi har også en fordel i, at vores befolkning er relativt homogen, når det gælder digital parathed. Men der er også nogle udfordringer, når vi kigger fremad,” siger Jakob Blicher-Hansen, Partner, Infrastructure, Government & Energy, KPMG.

Teknisk gæld og konsulentstop

En håndgribelig udfordring er ifølge KPMG den store tekniske gæld, som skal håndteres i de kommende år.

”Mange systemer rundt omkring trænger til modernisering. Det drejer sig om store, fundamentale kerneprocessystemer, der skal moderniseres, hvis de skal stå distancen i forhold til de krav, der kommer fremadrettet. Vi har bl.a. udfordringer på skatteområdet, som kræver en kæmpe indsats, både i forhold til mandskab og investeringer, hvis vi skal fremtidssikre systemporteføljen,” siger Jakob Blicher-Hansen.

Han peger også på, at den politiske aftale om konsulentbesparelser i staten kan få negative konsekvenser, fordi der mangler IT-faglige ressourcer til at gennemføre nye projekter, der både er nødvendige og rentable på længere sigt.

”Konsulentstoppet i staten rammer relevante projekter, som enten bliver forsinkede eller helt droppes, fordi man ikke har samme råderum som tidligere. Blandt offentlige kunder hører vi ofte det synspunkt, at man nok sparer mere ved at bruge konsulenter end ved ikke at bruge dem. Det er et problem, som efter min opfattelse også er anerkendt mange steder i embedsværket. En af kilderne til Danmarks succes med offentlig digitalisering har netop været det gode samarbejde mellem det offentlige og de private leverandører, og det er vigtigt, at vi opretholder momentum og sikrer fortsatte ambitiøse investeringer i offentlig digitalisering. Ellers er der risiko for at vi mister vores internationale førerposition.”

Muligheder og begrænsninger

Rammebetingelser, der i stigende grad har fokus på datasikkerhed og etik, udgør også en udfordring – især hvis frygten for at gøre noget, der er forkert, tager overhånd, mener Michael B. Jensen, Partner, NewTech, KPMG.

”Der er ingen tvivl om, GDPR giver god mening i forhold til at beskytte borgerne, både offentligt som borgere og privat som forbrugere. Vi skal prøve at se muligheder i stedet for begrænsninger og bruge en risikobaseret tilgang i stedet. Det kan forsinke gode projekter, når vi er overforsigtige eller lige frem misforstår reglerne.”

Ligeledes har debatten om etik i forbindelse med kunstig intelligens tendens til kun at handle om problemer frem for potentiale.

”Selv om brugen af AI endnu er på et meget tidligt stadie, er der primært fokus på mange etiske problemstillinger. Det vil nok ændre sig med tiden. I stedet for udelukkende at se etiske udfordringer, bør vi i højere grad også se på etiske fordringer, dvs. den etiske forpligtelse til at udvikle og bruge de nye værktøjer, teknologien giver mulighed for, fordi de kan gøre livet bedre for borgerne,” siger Michael B. Jensen.

Øget anvendelse af teknologi er en forudsætning for, at vi kan realisere visionerne i den grønne omstilling

Jakob Blicher-Hansen. Partner, Infrastructure, Government & Energy, KPMG.

Hele værktøjskassen

Jakob Blicher-Hansen. Partner, Infrastructure, Government & Energy, KPMG.

Som eksempel på, hvordan AI gennem relativt enkle værktøjer kan skabe markante forandringer i det offentlige, nævner han brug af maskinlæring som understøttelse af sagsbehandling.

”Bare det at få fordelt indkomne sager tog tidligere noget tid. I dag kan vi hjælpe offentlige kunder med en algoritme, som helt elementært tager ved lære af, hvordan man fordeler sagerne rigtigt og herefter sørger for, at det sker automatisk. Den hjælper også med at forberede selve sagsbehandlingen og sikre, at de nødvendige informationer er samlet sammen til medarbejderne.” KPMG arbejder også med at automatisere erhvervsrapporteringer til myndigheder og byggesagsbehandling i kommuner, hvilket har været efterspurgt af borgerne i mange år.

I forhold til byggesagsbehandlingen arbejder KPMG bl.a. med at kombinere flere forskellige teknologier.

”Der er både traditionel IT, RPA (Robotic Proces Automation) og maskinlæring. Generelt vil det levere endnu mere værdi til myndigheder og borgere, når vi begynder at tænke de forskellige teknologier sammen og gentænker processerne. I KPMG kalder vi det New Practice. I fremtiden skal vi i endnu højere grad bruge hele teknologi-værktøjskassen, når vi skaber løsninger,” siger Michael B. Jensen.

Datadreven vedligeholdelse

I krydsfeltet mellem finans, miljø og fysisk infrastruktur har KPMG også hjulpet store infrastrukturforvaltere, som eksempelvis Sund & Bælt med at lave en datadreven vedligeholdelsesstrategi.

”Ved at samkøre finansielle data fra økonomisystemer og tekniske data fra sensorer og droner i asset management systemet kan vi lave simuleringer og scenarier og dermed tilrettelægge den mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesstrategi for et fysisk aktiv. Det er noget, vi i KPMG generelt har stor succes med rundt omkring i verden. For en offentlig myndighed, der skal prioritere begrænsede midler, er det en fordel at kunne træffe datadrevne beslutninger, til gavn for miljøet og skatteborgerne” siger Jakob Blicher-Hansen.

Grøn know-how

KPMG er også engageret i smart city-projekter, der skal styre energiforbruget i byerne mere intelligent til gavn for klimaet og den fælles pengepung.

”En øget anvendelse af teknologi er i det hele taget en forudsætning for, at vi kan realisere visionerne i den grønne omstilling. Intelligente løsninger kan optimere de ressourcer, vi bruger på belysning, trafikstyring, opvarmning og alt det andet, der holder vores samfund kørende. Det er et vigtigt element i den grønne omstilling, at vi investerer i den type løsninger. Der er også et stort eksportpotentiale for Danmark i grøn teknologi og know-how,” siger Jakob Blicher-Hansen.