Er du forberedt ved et hjertestop?

0
214

Flere og flere virksomheder anskaffer hjertestartere for at gøre medarbejdere og kunder trygge. Men uddannelse og vedligehold er lige så vigtig som hjertestarteren.

Med cirka 34.000 registrerede hjertestartere placeret rundt omkring i landet er Danmark et af de førende lande i Europa, når det gælder udbredelse af hjertestartere.

”Udbredelsen stiger støt, og især inden for de seneste par år har mange virksomheder, grundejerforeninger og boligforeninger været gode til at anskaffe sig hjertestartere,” siger Phillip Maron Petersen, direktør i Cardiocare Scandinavia.

”Hjertestartere er kommet meget ned i pris, og kvaliteten er blevet bedre. Det skaber tryghed at vide, at der er en hjertestarter tæt på.”

Cardiocare blev stiftet i 2009 og er en af landets førerende forhandlere af hjertestartere. Firmaet forhandler hjertestartere, førstehjælpskurser og kursusudstyr af høj kvalitet til hele Norden og Belgien og er leverandør til mange store detailkæder og boligforeninger samt fitnesscentre i hele landet.

”Min far startede virksomheden, og for fire år siden kom jeg til som salgskonsulent og blev siden direktør. Vi er i dag ni medarbejdere, som virkelig bestræber sig på at gøre en forskel og være med til at højne sikkerhedsniveauet i Danmark.”

Øget chance for overlevelse
Ifølge Phillip Maron Petersen bør der som udgangspunkt være en hjertestarter alle steder, hvor der færdes mange mennesker.

”Ved hjertestop er sandsynligheden for overlevelse størst, hvis der bliver brugt hjertestarter inden for tre-fem minutter. Man siger, at sandsynligheden for overlevelse falder med ca. 10 procent pr. minut. En god hovedregel er at sikre, at der er en tilgængelig hjertestarter indenfor en afstand af ca. 300 meter. Hjertestartere blive brugt ca. 10-12 gange dagligt rundt om i landet, og alle kan rammes af et hjertestop uden varsel.”

Selv om stadig flere tager kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter, mangler der stadig kendskab rundt omkring. ”Det er både vigtigt at have en hjertestarter – og at kunne betjene den. Man kan ikke få stød, og man ikke gøre noget forkert, hvis man følger de instruktioner, som hjertestarteren giver. Hjertestarteren er lavet, så alle kan bruge den. Den guider både visuelt og med lyd, hvordan den skal betjenes.”

Viden skal genopfriskes
Førstehjælpskurser er vigtige, både for nybegynderen og den erfarne, som vil vedligeholde sin viden.

”Vi har en glemselskurve. Ifølge Dansk Råd for Genoplivning tager et typisk traditionelt kursus fire timer, og så har du et førstehjælpsbevis, der er gyldigt i to år. Men forskning viser, at du allerede efter tre måneder har glemt næsten halvdelen af det, du har lært. Jo længere tid, der går, jo mindre kan du huske. Du ved heller ikke, hvordan du reagerer, når du oplever en person med hjertestop. Derfor er det vigtigt at få sin viden genopfrisket og opdateret regelmæssigt.”

Knæk glemselskurven
Cardiocare tilbyder et nyt hjertestarterkursus, der kombinerer online-undervisning og praktisk undervisning ude hos kunden.

”Du får adgang til en læringsplatform, hvor du i dit eget tempo gennemfører 10 moduler med videoer og spørgsmål. Derefter skal du tage en teoriprøve, og så er du klar til praktisk undervisning med uddannet instruktør og træningsudstyr.”
”Med teorien på plads er den praktiske undervisning kun på 90 minutter mod de traditionelle fire timer. Det kan betyde meget for en virksomhed at spare to en halv time per medarbejder.”

Det betyder også, at kursisterne får en meget mere intensiv undervisning med dukkerne, fordi disse hold på det nye kursus kun er på otte personer i stedet for traditionelt 16.

”Generelt er kursisterne glade for at have mulighed for at møde velforberedte op til den praktiske del af kurset. Det er indlæring på en positiv og sjov måde. Det er vigtigt, at folk går derfra med så stor viden som muligt, så de tør handle. Det er bedre at gøre noget end at gøre ingenting, og er du forberedt, øger du chancen for overlevelse.”

Efter kurset får deltagerne hver tredje måned en påmindelsesmail, så de går ind online og genopfrisker deres viden om førstehjælp og hjertestartere. ”Denne kursusform er et vedvarende 24 måneders kursus med regelmæssig genopfriskning. Mange virksomheder har taget denne nye kursusmetode til sig og er rigtig glade for den feedback deres medarbejdere giver tilbage.”

Vigtig vedligeholdelse
Hjertestartere har en levetid på ca. 8-10 år og skal tjekkes løbende. De fleste hjertestartere tjekker selv for status og melder fejl ved disse selvkontroller. Den, der har anskaffet sig eller fået doneret en hjertestarter, har selv et ansvar for at se til sin hjertestarter for at sikre, at der ikke har været en fejlmelding eller hjertestarteren er at den er fjernet fra skabet.

Cardiocare var en af de første forhandlere til at tilbyde vedligeholdelsesaftaler, og med sin nyeste hjertestarter på markedet tilbyder Cardiocare fuld overvågning via wi-fi eller 4G.

”Vi kan i dag se, om hjertestarteren er funktionsdygtig eller bliver flyttet, og vi kan se status på batterier og elektroder samt udskiftningstidspunkt på disse vitale dele. Det er den bedste form for sikkerhed, en kunde kan opnå, og derfor gør vi meget ud af vores forskellige serviceaftaler. Mange af de hjertestartere, der er sat op, bliver desværre ikke vedligeholdt og virker måske derfor ikke.”

”Der findes mange former for vedligeholdelsesaftaler, men den mest udbredte indtil nu har været, at Cardiocare Scandinavia sender batterier og elektroder ud til kunden, inden disse udløber, og kunden sætter så selv delene i deres hjertestarter. ”

Service på stedet
De seneste måneder har der været mere fokus på at opgradere disse vedligeholdelsesaftaler til en såkaldt ”onsite”-aftale, hvor Cardiocare Scandinavia mod et ekstra årligt gebyr tilbyder at køre ud med en servicetekniker og udskifte disse vitale dele og kontrollere hjertestarteren.

”Cardiocare Scandinavia tilbyder nu med den nyeste og mest avancerede hjertestarter på markedet at overvåge hjertestarteren online via en portal, som kontrollerer alle de hjertestartere, der tilmeldes denne database. Der kan være udskiftning i personalet og opstå usikkerhed omkring, hvem i virksomheden der har ansvaret for vedligeholdelsen af hjertestarteren. En serviceaftale er en ekstra tryghed, da det er en katastrofe, hvis man kommer ud til en hjertestarter, der ikke virker.”

”Derfor anbefaler vi altid vores kunder at tegne en serviceaftale, men ansvaret for at holde øje med en hjertestarteren er meget vigtigt og kan ikke pålægges andre serviceaftale-udbydere og er desværre noget folk og virksomheder glemmer.”

Ansøg om hjertestarter og vedligeholdelse
Cardiocare Scandinavia er hovedleverandør til Hjerteklub Danmark, som er stiftet for at hjælpe med at skaffe sponsorater til en hjertestarter til foreninger, klubber og områder med dagligvarebutikker, som måske ikke selv har midlerne til at købe en hjertestarter.

Hjerteklub Danmark har opsat over 250 vellykkede projekter i Danmark og er behjælpelig med at skaffe kapital til vedligeholdelse af de mange hjertestartere, der tidligere er doneret af forskellige organisationer, og derfor kan man henvende sig til enten Cardiocare Scandinavia eller til Hjerteklub Danmark og ansøge om hjælp til at skaffe sponsorer.

Hjerteklub Danmark påtager sig gerne at overtage ejerskabet af en hjertestarter, som ingen vil have ansvar for, og sikre, at der så stadig er en hjertestarter, der virker i de lokale områder.

Med hjælp fra lokale sponsorer, gør vi Danmark mere hjertesikker.
Vil I have en hjertestarter i Jeres lokalområde, så ansøg endelig her.

Læs mere på

www.hjerteklub.dk