Introduktion: Byg ledelsesudvikling på styrkerne

0
236

Af Christian Holst

Den triste sandhed i forbindelse med medarbejderengagement er at i gennemsnit er kun 15% af medarbejderne aktivt engageret i deres arbejde i virksomheden. Men der er håb forude, for gør virksomheden en aktiv indsats for at forbedre dette er der mulighed for at forbedre dette til 70%.

Og det er ledelsens indsats der gør den store afgørende forskel. Op til 76% af en medarbejders engagement og adfærd er direkte afspejlet af medarbejderes ”nærmeste leders” adfærd.

Og hvilken adfærd er det så der gør den store forskel?

I Gallups verdensopspændende undersøgelse fra 2014 har efterfølgende analyser påvist at jo højere grad en medarbejder føler at han eller hun har mulighed for at bruge sine styrker, i jo højere grad er der både et højere engagement og en bedre personlig performance.

Al lederudvikling er godt. Ledelse er en disciplin der skal læres og den store mængde af ledelsesudvikling der udbydes, samt den viden der er om, hvor meget det koster en virksomhed at have en mangelfuld ledelse vidner om dette forholds store betydning.

I STRENGTHS arbejder vi med organisations- og ledelsesudvikling ud fra styrkebaseret fokus da forskningen påviser, at det er netop på den måde der skabes den højest grad af medarbejderengagement samtidig med at der skabes en højere performance.

God læselyst!

Læs hele udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Moderne Ledelse