Hvad tiltrækker de dygtigste unge mennesker?

0
261

Svarene på det – og mange andre gode spørgsmål – gives på årets YPAI 2019-undersøgelse Young Professional Attraction Index.

Det er blot andet år i træk, at virksomheden Academic Work står bag den meget omfattende undersøgelse, hvor Young Professionals igen i år har givet udtryk for, hvad der er vigtigst for dem, når de vælger en arbejdsgiver, og hvilke arbejdsgivere i Danmark de anser som de mest attraktive.

”Vi afslører resultaterne af YPAI 2019 den 8. oktober i Grand Teatret i det centrale København, hvor vi afholder en konference. Som udgangspunkt er undersøgelsen i år foretaget på samme måde som forrige år med et koncept som Academic Work har anvendt i Sverige og andre lande gennem en del år. Nu er vi så blevet en del af deres koncept, om end udvidet vores undersøgelse mere end sidste år”, indleder Thomas Rasmussen, Academic Work.

Selve lønnen og de økonomiske fordele, karrieremulighederne samt sikkerhed i ansættelsen vægtes ikke længere særligt højt

Meget grundig undersøgelse
Med henblik på at skabe repræsentative og valide resultater anvender Academic Work et stort internationalt analysebureau til at planlægge, gennemføre og analysere undersøgelsen. Det indebærer eksempelvis, at antallet af respondenter er forholdsvis stort, og ligger lige omkring de 1.000.

”Vi vil gerne over en vis grænse mht. den danske population og at stikprøvestørrelsen er tilstrækkelig høj til at være både repræsentativ og valid”, forklarer Thomas Rasmussen.

YPAI 2019
På mange måder tegner YPAI 2019 sig til at blive en videreudvikling af forrige års undersøgelse. Academic Work kan igen i år identificere klare tendenser til at Young Professionals vægter de bløde værdier stærkere end de hårde.

”Selve lønnen og de økonomiske fordele, karrieremulighederne samt sikkerhed i ansættelsen vægtes ikke længere særligt højt. Derimod tiltrækkes de unge mennesker af arbejdets omgivelser, dvs. arbejdsmiljøet, at man arbejder sammen med venlige kolleger, at de fysiske og personlige rammer stemmer overens med de værdier og følelser, som de unge mennesker søger. De elementer vægtes højest. Det er en meget interessant ændring; for løn og sikkerhed i ansættelsen blev tidligere vægtet højt, og den ændring er vi meget interesseret i at afdække: hvor kommer den fra? Og prøve at skue fremad: hvad skaber de her tendenser, hvad skaber lysten til både at arbejde forskellige steder, i forskellige brancher, med forskellige typer af arbejde og i forskellige omgivelser? Her råder vi dels over hypoteser, vi selv har udviklet, dels følger vi med i andres analyser og sammenligner dem med vores egen”, uddyber Thomas Rasmussen.


Økonomisk opsving, digitalisering og globalisering er de store drivere
Hypoteserne som Academic Work har udviklet og arbejder med viser, at det økonomiske opsving i Danmark siden finanskrisen, i kombination med digitaliseringen og globaliseringen har medvirket til et stigende antal videndrevne virksomheder, som har ført til en voksende efterspørgsel på den akademiske arbejdskraft.

”Udbuddet har dog ikke stået mål med efterspørgslen, hvorfor konkurrencen om disse Young Professionals, som vi kalder dem, er blevet intensiveret. På grund af det, det økonomiske opsving og den lave arbejdsløshed, tager disse unge mennesker det for givet, at lønnen, goderne og udviklingsmulighederne er tilfredsstillende og ansættelsessikkerheden i orden. Derimod vægtes faktorer som forholdet til kolleger og arbejdsmiljø højest. Samtidig stiller den intensiverede konkurrence endnu større krav til danske, videndrevne virksomheders evne til at tiltrække og motivere den akademiske arbejdskraft”, forklarer Thomas Rasmussen.

YPAI 2019 afholdes i Grand Teatret i København den. 8. oktober kl. 09:30-11:30.
Det bliver Svante Randlert, en af Skandinaviens mest foretrukne foredragsholdere,
der som konferencier står for afviklingen.

Læs mere på academicwork.dk/virksomhed/ypai